054 “Соціологія” магістр

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА

                         НАВЧАЛЬНІ ПЛАНИ                         

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ОПП 2023-2024

ОБОВ’ЯЗКОВІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ

Методологія організації наукових досліджень та методика написання наукових текстів

 1. Силабус навчальної дисципліни
 2. НМКД

Філософія економічної діяльності

 1. Силабус навчальної дисципліни
 2. НМКД

Іноземна мова за професійним спрямуванням

 1. Силабус навчальної дисципліни
 2. НМКД

СПЕЦІАЛЬНА (ФАХОВА) ПІДГОТОВКА

Теоретична соціологія ХХІ століття

 1. Силабус навчальної дисципліни
 2. НМКД

Методи багатовимірного аналізу та BigData в соціології

 1. Силабус навчальної дисципліни
 2. НМКД

Інтернет-дослідження економічної діяльності

 1. Силабус навчальної дисципліни
 2. НМКД

Соціологічний супровід економічної діяльності

 1. Силабус навчальної дисципліни
 2. НМКД

Методологія та методи роботи з персоналом

 1. Силабус навчальної дисципліни
 2. НМКД

ДИСЦИПЛІНИ ВІЛЬНОГО ВИБОРУ ПРОФІЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ (ОБРАНІ)

Кросскультурні комунікації

 1. Силабус навчальної дисципліни
 2. НМКД

Кар’ерний розвиток особистості

 1. Силабус навчальної дисципліни
 2. НМКД

Новітні технології в управлінні репутацією

 1. Силабус навчальної дисципліни
 2. НМКД

Кадри та безпека організації

 1. Силабус навчальної дисципліни
 2. НМКД

Соціологічні методи маркетингових досліджень

 1. Силабус навчальної дисципліни
 2. НМКД

Гендерні відносини в економічній діяльності

 1. Силабус навчальної дисципліни
 2. НМКД

Соціально-інженерна діяльність у бізнес-сфері

 1. Силабус навчальної дисципліни
 2. НМКД

Практикум з дослідження організаційної поведінки

 1. Силабус навчальної дисципліни
 2. НМКД

ДИСЦИПЛІНИ ВІЛЬНОГО ВИБОРУ ПРОФІЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ (НЕ ОБРАНІ)

Регіональний менеджмент та маркетинг

 1. Силабус навчальної дисципліни
 2. НМКД

Методи аналізу соціальних мереж в економічної діяльності

 1. Силабус навчальної дисципліни
 2. НМКД

Практикум з сучасних методів соціологічних досліджень бізнес-діяльності

 1. Силабус навчальної дисципліни
 2. НМКД

Адміністративний менеджмент

 1. Силабус навчальної дисципліни
 2. НМКД

Практикум соціологічного супроводу рекламної діяльності та маркетингових досліджень

 1. Силабус навчальної дисципліни
 2. НМКД

Державне регулювання економіки

 1. Силабус навчальної дисципліни
 2. НМКД

Соціологія зв’язків з громадскістю

 1. Силабус навчальної дисципліни
 2. НМКД

Україна на шляху евроінтеграції

 1. Силабус навчальної дисципліни
 2. НМКД

Теоретичні засади маркетингової та рекламної діяльності

 1. Силабус навчальної дисципліни
 2. НМКД

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до курсових і дипломних робіт магістра

 1. Методичні вказівки з написання дипломної роботи магістра  за спеціальністю “Соціологія”
 2. Методичні вказівки до виконання передипломної практики
 3. Методичні вказівки з написання курсової роботи з дисципліни Теоретична соціологія  ХХІ століття

 

 

Comments are closed.