054 “Соціологія” магістр

 

ОСВІТНЬО – ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА

“СОЦІОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ”

зі спеціальності 054 “Соціологія” за другим (магістерським) рівнем вищої освіти

Навчальний план підготовки другого (магістерського) рівня (2020р.)

 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН ЗА ОСВІТНЬО – ПРОФЕСІЙНОЮ ПРОГРАМОЮ “СОЦІОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ”

ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 054 “СОЦІОЛОГІЯ”

 за другим (магістерським) рівнем вищої освіти

Безпека праці та професійної діяльності

 1. Навчальний контент
 2. Плани практичних (семінарських) занять
 3. Завдання для самостійної роботи студентів
 4. Питання, задачі, завдання для поточного та підсумкового контролю
 5. Завдання для комплексної контрольної роботи
 6. Навчальна програма дисципліни
 7. Робоча програма навчальної дисципліни

Інтелектуальна власність

 1. Навчальний контент
 2. Плани практичних (семінарських) занять
 3. Завдання для самостійної роботи студентів
 4. Питання, задачі, завдання для поточного та підсумкового контролю
 5. Завдання для комплексної контрольної роботи
 6. Навчальна програма дисципліни
 7. Робоча програма навчальної дисципліни

Сучасні проблеми і методи математичного та комп’ютерного моделювання

 1. Навчальний контент
 2. Плани практичних (семінарських) занять
 3. Завдання для самостійної роботи студентів
 4. Питання, задачі, завдання для поточного та підсумкового контролю
 5. Завдання для комплексної контрольної роботи
 6. Навчальна програма дисципліни
 7. Робоча програма навчальної дисципліни

Соціологія постмодерну

 1. Навчальний контент
 2. Плани практичних (семінарських) занять
 3. Завдання для самостійної роботи студентів
 4. Питання, задачі, завдання для поточного та підсумкового контролю
 5. Силабус навчальної дисципліни
 6. Робоча програма навчальної дисципліни

Соціологія економічної злочинності

 1. Навчальний контент
 2. Авторський посібник
 3. Плани практичних (семінарських) занять
 4. Завдання для самостійної роботи студентів
 5. Питання, задачі, завдання для поточного та підсумкового контролю
 6. Силабус навчальної дисципліни
 7. Робоча програма навчальної дисципліни

Методи багатовимірного аналізу даних в соціології

 1. Навчальний контент
 2. Плани практичних (семінарських) занять
 3. Завдання для самостійної роботи студентів
 4. Питання, задачі, завдання для поточного та підсумкового контролю
 5. Навчальна програма дисципліни
 6. Робоча програма навчальної дисципліни

Технології соціального проектування

 1. Навчальний контент
 2. Плани практичних (семінарських) занять
 3. Завдання для самостійної роботи студентів
 4. Питання, задачі, завдання для поточного та підсумкового контролю
 5. Навчальна програма дисципліни
 6. Робоча програма навчальної дисципліни

Соціально-адекватне управління

 1. Навчальний контент
 2. Плани практичних (семінарських) занять
 3. Завдання для самостійної роботи студентів
 4. Питання, задачі, завдання для поточного та підсумкового контролю
 5. Силабус навчальної дисципліни
 6. Робоча програма навчальної дисципліни

Соціологія міста

 1. Навчальний контент
 2. Плани практичних (семінарських) занять
 3. Завдання для самостійної роботи студентів
 4. Питання, задачі, завдання для поточного та підсумкового контролю
 5. Силабус навчальної дисципліни
 6. Робоча програма навчальної дисципліни

Соціологія зв’язків з громадськістю

 1. Навчальний контент
 2. Плани практичних (семінарських) занять
 3. Завдання для самостійної роботи студентів
 4. Питання, задачі, завдання для поточного та підсумкового контролю
 5. Силабус навчальної дисципліни
 6. Робоча програма навчальної дисципліни

Соціологія соціальних змін

 1. Навчальний контент
 2. Плани практичних (семінарських) занять
 3. Завдання для самостійної роботи студентів
 4. Питання, задачі, завдання для поточного та підсумкового контролю
 5. Силабус навчальної дисципліни
 6. Робоча програма навчальної дисципліни

Методологія та методи роботи з персоналом

 1. Навчальний контент
 2. Плани практичних (семінарських) занять
 3. Завдання для самостійної роботи студентів
 4. Питання, задачі, завдання для поточного та підсумкового контролю
 5. Силабус навчальної дисципліни
 6. Робоча програма навчальної дисципліни

Кадри та безпека організацій

 1. Навчальний контент
 2. Навчальний посібник
 3. Плани практичних (семінарських) занять
 4. Завдання для самостійної роботи студентів
 5. Питання, задачі, завдання для поточного та підсумкового контролю
 6. Силабус навчальної дисципліни
 7. Робоча програма навчальної дисципліни

Іноземна мова за фахом

 1. Навчальний контент
 2. Плани практичних (семінарських) занять
 3. Завдання для самостійної роботи студентів
 4. Питання, задачі, завдання для поточного та підсумкового контролю
 5. Навчальна програма дисципліни
 6. Робоча програма навчальної дисципліни

Правові засади управлінської діяльності

 1. Навчальний контент
 2. Завдання для самостійної роботи студентів
 3. Питання, задачі, завдання для поточного та підсумкового контролю
 4. Навчальна програма дисципліни
 5. Робоча програма навчальної дисципліни

Соціологія людських ресурсів

 1. Навчальний контент
 2. Плани практичних (семінарських) занять
 3. Завдання для самостійної роботи студентів
 4. Питання, задачі, завдання для поточного та підсумкового контролю
 5. Навчальна програма дисципліни
 6. Робоча програма навчальної дисципліни

Методи оцінки персоналу в організації

 1. Силабус навчальної дисципліни
 2. Робоча програма навчальної дисципліни

Соціологія іміджу

 1. Силабус навчальної дисципліни
 2. Робоча програма навчальної дисципліни

 

Теоретико-методичні засади маркетингової та рекламної діяльності

 1. Силабус навчальної дисципліни
 2. Робоча програма навчальної дисципліни

 

 

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до курсових і дипломних робіт магістра

 1. Методичні вказівки з написання дипломної роботи магістра  за спеціальністю “Соціологія”
 2. Методичні вказівки з написання курсової роботи з дисципліни “Методологія та методи роботи з персоналом”
 3. Методичні вказівки з написання курсової роботи з дисципліни “Методи багатовимірного аналізу даних в соціології”
 4. Методичні вказівки з написання курсової роботи з дисципліни “Теоретико-методичні засади маркетингової та рекламної діяльності”
 5. Методичні вказівки з написання курсової роботи  з дисципліни “Соціологія зв’язків з громадськістю”.
 6. Програма переддипломної практики магістрів

 

РОЗКЛАД НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ

СТУДЕНТІВ:

 1. Розклад навчальних занять п’ятого курсу (І семестр 2020-2021 н.р.)
 2. Розклад навчальних занять п’ятого курсу (ІІ семестр 2020-2021 н.р.)

РОЗКЛАД ЕКЗАМЕНАЦІЙНОЇ СЕСІЇ

СТУДЕНТІВ:

 1. Розклад зимової екзаменаційної сесії студентів п’ятого курсу
 2. Розклад весняної екзаменаційної сесії студентів п’ятого курсу

Comments are closed.