054 “Соціологія” магістр

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА 

«СОЦІАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ» (проект)

 

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА (2022 р.)

«СОЦІОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ»

Навчальний план підготовки другого (магістерського) рівня (2022 р.)

 

ОСВІТНЬО – ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА (2021 р.)

“СОЦІОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ”

зі спеціальності 054 “Соціологія” за другим (магістерським) рівнем вищої освіти

Навчальний план підготовки другого (магістерського) рівня (2021 р.)

 

Навчальний план підготовки другого (магістерського) рівня (2020 р.)

 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

НАБІР 2022

НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН ЗА ОСВІТНЬО – ПРОФЕСІЙНОЮ ПРОГРАМОЮ “СОЦІОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ”

ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 054 “СОЦІОЛОГІЯ”

 за другим (магістерським) рівнем вищої освіти

 

ОБОВ’ЯЗКОВІ ОСВІТНІ КОМПНЕНТИ

ЗАГАЛЬНА ПІДГОТОВКА

Іноземна мова за професійним спрямуванням

 1. Плани практичних (семінарських) занять
 2. Силабус навчальної дисципліни
 3. Навчальний контент
 4. Завдання для самостійної роботи студентів
 5. Методи контролю знань
 6. Робоча програма навчальної дисципліни

Методологія організації наукових досліджень та методика написання наукових текстів

 1. Завдання для самостійної роботи студентів
 2. Робоча програма навчальної дисципліни
 3. Плани практичних (семінарських) занять
 4. Навчальний контент
 5. Силабус навчальної дисципліни
 6. Навчальний посібник
 7. Методи контролю знань

Інтелектуальна власність

 1. Навчальний контент
 2. Плани практичних (семінарських) занять
 3. Завдання для самостійної роботи студентів
 4. Питання, задачі, завдання для поточного та підсумкового контролю
 5. Завдання для комплексної контрольної роботи
 6. Навчальна програма дисципліни
 7. Робоча програма навчальної дисципліни

СПЕЦІАЛЬНА (ФАХОВА) ПІДГОТОВКА

Теоретична соціологія ХХІ століття

 1. Навчальний контент
 2. Завдання для самостійної роботи студентів
 3. Робоча програма навчальної дисципліни
 4. Методичні вказівки з написання курсової роботи
 5. Плани практичних (семінарських) занять
 6. Силабус навчальної дисципліни

Методи багатовимірного аналізу та BigData в соціології

 1. Плани практичних (семінарських) занять
 2. Завдання для самостійної роботи студентів
 3. Методи контролю знань з навчальної дисципліни
 4. Навчальний контент
 5. Силабус навчальної дисципліни
 6. Робоча програма навчальної дисципліни

Інтернет-дослідження економічної діяльності

 1. Завдання для самостійної роботи студентів
 2. Робоча програма навчальної дисципліни
 3. Методи контролю знань з навчальної дисципліни
 4. Плани практичних (семінарських) занять
 5. Силабус навчальної дисципліни
 6. Навчальний контент

Соціологічний супровід економічної діяльності

 1. Силабус навчальної дисципліни
 2. Робоча програма навчальної дисципліни

Методологія та методи роботи з персоналом

 1. Плани практичних (семінарських) занять
 2. Питання, задачі, завдання для поточного та підсумкового контролю
 3. Завдання для самостійної роботи студентів
 4. Силабус навчальної дисципліни
 5. Робоча програма навчальної дисципліни
 6. Методичні вказівки з написання курсової роботи

ДИСЦИПЛІНИ ВІЛЬНОГО ВИБОРУ ПРОФІЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ

Кадри та безпека організацій

 1. Питання, задачі, завдання для поточного та підсумкового контролю
 2. Навчальний контент
 3. Робоча програма навчальної дисципліни
 4. Плани практичних (семінарських) занять
 5. Силабус навчальної дисципліни
 6. Завдання для самостійної роботи студентів

Регіональний менеджмент і маркетинг

 1. Силабус навчальної дисципліни
 2. Робоча програма навчальної дисципліни

Соціально-інженерна діяльність у бізнес-сфері

 1. Силабус навчальної дисципліни
 2. Методи контролю знань
 3. Плани практичних (семінарських) занять
 4. Робоча програма навчальної дисципліни
 5. Завдання для самостійної роботи студентів

Методи аналізу соціальних мереж в економічної діяльності

 1. Робоча програма навчальної дисципліни
 2. Силабус навчальної дисципліни

Практикум з дослідження організаційної поведінки

 1. Робоча програма навчальної дисципліни
 2. Силабус навчальної дисципліни
 3. Завдання для самостійної роботи студентів
 4. Плани практичних (семінарських) занять
 5. Методи контролю знань

Соціологічний практикум

Гендерні відносини в економічній діяльності

Адміністративний менеджмент

 1. Силабус навчальної дисципліни
 2. Робоча програма навчальної дисципліни

Кросскультурні комунікації

Теоретичні засади маркетингової та рекламної діяльності

 1. Силабус навчальної дисципліни
 2. Робоча програма навчальної дисципліни

Соціологічні методи інтернет дослідження

Практикум соціологічного супроводу рекламної діяльності та маркетингових досліджень

 1. Робоча програма навчальної дисципліни
 2. Силабус навчальної дисципліни

Кар’ерний розвиток особистості

Державне регулювання економіки

 1. Робоча програма навчальної дисципліни
 2. Силабус навчальної дисципліни

Новітні технології в управлінні репутацією

 1. Робоча програма навчальної дисципліни
 2. Силабус навчальної дисципліни
 3. Плани практичних (семінарських) занять
 4. Питання, задачі та завдання для поточного та підсумкового контролю
 5. Завдання для самостійної роботи студентів

Соціологія зв’язків з громадскістю

 1. Силабус навчальної дисципліни
 2. Робоча програма навчальної дисципліни
 3. Завдання для самостійної роботи студентів
 4. Питання, задачі та завдання для поточного та підсумкового контролю

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до курсових і дипломних робіт магістра

 1. Методичні вказівки з написання дипломної роботи магістра  за спеціальністю “Соціологія”
 2. Методичні вказівки до виконання передипломної практики
 3. Методичні вказівки з написання курсової роботи з дисципліни Теоретична соціологія  ХХІ століття

 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

НАБІР 2021

НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН ЗА ОСВІТНЬО – ПРОФЕСІЙНОЮ ПРОГРАМОЮ “СОЦІОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ”

ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 054 “СОЦІОЛОГІЯ”

 за другим (магістерським) рівнем вищої освіти

 

ОБОВ’ЯЗКОВІ ОСВІТНІ КОМПНЕНТИ

ЗАГАЛЬНА ПІДГОТОВКА

Теорія організацій

 1. Силабус навчальної дисципліни
 2. Плани практичних (семінарських) занять
 3. Завдання для самостійної роботи студентів
 4. Робоча програма навчальної дисципліни
 5. Методи контролю знань
 6. Базовий підручник

Інтелектуальна власність

 1. Навчальний контент
 2. Плани практичних (семінарських) занять
 3. Завдання для самостійної роботи студентів
 4. Питання, задачі, завдання для поточного та підсумкового контролю
 5. Завдання для комплексної контрольної роботи
 6. Навчальна програма дисципліни
 7. Робоча програма навчальної дисципліни

Основи підприємницької діяльності

 

СПЕЦІАЛЬНА (ФАХОВА) ПІДГОТОВКА

Соціологія постмодерну

 1. Навчальний контент
 2. Плани практичних (семінарських) занять
 3. Завдання для самостійної роботи студентів
 4. Питання, задачі, завдання для поточного та підсумкового контролю
 5. Силабус навчальної дисципліни
 6. Робоча програма навчальної дисципліни
 7. Навчальний контент

Іміджелогія

 1. Завдання для самостійної роботи студентів
 2. Питання, задачі, завдання для поточного та підсумкового контролю
 3. Плани практичних (семінарських) занять
 4. Робоча програма навчальної дисципліни
 5. Силабус навчальної дисципліни
 6. Навчальний контент

 

Методи багатовимірного аналізу даних в соціології

 1. Навчальний контент
 2. Плани практичних (семінарських) занять
 3. Завдання для самостійної роботи студентів
 4. Питання, задачі, завдання для поточного та підсумкового контролю
 5. Робоча програма навчальної дисципліни
 6. Методи контролю знань з навчальної дисципліни
 7. Силабус навчальної дисципліни

Технології соціального проектування

 1. Навчальний контент
 2. Плани практичних (семінарських) занять
 3. Завдання для самостійної роботи студентів
 4. Питання, задачі, завдання для поточного та підсумкового контролю
 5. Навчальна програма дисципліни
 6. Робоча програма навчальної дисципліни
 7. Силабус навчальної дисципліни

Основи наукових досліджень

 1. Силабус навчальної дисципліни
 2. Робоча програма навчальної дисципліни
 3. Навчальний контент
 4. Плани практичних (семінарських) занять
 5. Завдання для самостійної роботи студентів
 6. Методи контролю знань з навчальної дисципліни

Соціологія зв’язків з громадськістю

 1. Навчальний контент
 2. Плани практичних (семінарських) занять
 3. Завдання для самостійної роботи студентів
 4. Питання, задачі, завдання для поточного та підсумкового контролю
 5. Силабус навчальної дисципліни
 6. Робоча програма навчальної дисципліни
 7. Методичні вказівки з написання курсової роботи

 

ВИБІРКОВІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ

ПРОФІЛЬНА ПІДГОТОВКА

ПРОФІЛЬОВАНИЙ ПАКЕТ ДИСЦИПЛІН 

“СОЦІОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМИ РЕСУРСАМИ”

Методологія та методи роботи з персоналом

 1. Навчальний контент
 2. Плани практичних (семінарських) занять
 3. Завдання для самостійної роботи студентів
 4. Питання, задачі, завдання для поточного та підсумкового контролю
 5. Силабус навчальної дисципліни
 6. Робоча програма навчальної дисципліни
 7. Методичні вказівки до написання  курсової роботи

Соціологія кар’єри

Методи оцінки персоналу в організації

 1. Силабус навчальної дисципліни
 2. Робоча програма навчальної дисципліни
 3. Плани практичних (семінарських) занять
 4. Питання, задачі, завдання для поточного та підсумкового контролю
 5. Завдання для самостійної роботи студентів

Соціологія соціальних змін

 1. Навчальний контент
 2. Плани практичних (семінарських) занять
 3. Завдання для самостійної роботи студентів
 4. Питання, задачі, завдання для поточного та підсумкового контролю
 5. Силабус навчальної дисципліни
 6. Робоча програма навчальної дисципліни

Кадри та безпека організацій

 1. Навчальний контент
 2. Навчальний посібник
 3. Плани практичних (семінарських) занять
 4. Завдання для самостійної роботи студентів
 5. Питання, задачі, завдання для поточного та підсумкового контролю
 6. Силабус навчальної дисципліни
 7. Робоча програма навчальної дисципліни

Соціологія міста

 1. Навчальний контент
 2. Плани практичних (семінарських) занять
 3. Завдання для самостійної роботи студентів
 4. Питання, задачі, завдання для поточного та підсумкового контролю
 5. Силабус навчальної дисципліни
 6. Робоча програма навчальної дисципліни

ДИСЦИПЛІНИ ВІЛЬНОГО ВИБОРУ ПРОФІЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ

(були обрані студентами у 2021-2022 н.р.)

Державне управління

 1. Завдання для самостійної роботи студентів
 2. Питання, задачі, завдання для поточного та підсумкового контролю
 3. Плани практичних (семінарських) занять
 4. Навчальний контент
 5. Робоча програма навчальної дисципліни
 6. Силабус навчальної дисципліни

Ризик-менеджмент

 1. Силабус навчальної дисципліни
 2. Завдання для самостійної роботи студентів
 3. Плани практичних (семінарських) занять
 4. Робоча програма навчальної дисципліни
 5. Навчальний контент
 6. Методи контролю знань

Соціально-адекватне управління

 1. Навчальний контент
 2. Плани практичних (семінарських) занять
 3. Завдання для самостійної роботи студентів
 4. Питання, задачі, завдання для поточного та підсумкового контролю
 5. Силабус навчальної дисципліни
 6. Робоча програма навчальної дисципліни

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до курсових і дипломних робіт магістра

 

Comments are closed.