281 «Публічне управління та адміністрування» бакалавр

 

АКТУАЛЬНІ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

281 «ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ»

для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Основи публічного управління та адміністрування

  1. Навчальний контент
  2. Плани практичних (семінарських) занять
  3. Завдання для самостійної роботи студентів

Comments are closed.