054 “Соціологія” бакалавр

 

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА 

 

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА

“СОЦІОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ”

 

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА 

 

ЗАГАЛЬНОУНІВЕРСИТЕТСЬКИЙ СПИСОК НАЗВ ДИСЦИПЛІН ВІЛЬНОГО ВИБОРУ

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ЗА ОП “СОЦІОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ” 2021 РОКУ (АКТУАЛЬНО ДЛЯ ПЕРШОГО КУРСУ)

Обов’язкові освітні компоненти, що забезпечують ПРН:

Вища математика:

 1. Силабус навчальної дисципліни
 2. Робоча програма навчальної дисципліни

Вступ до спеціальності. Ознайомча практика:

 1. Силабус навчальної дисципліни
 2. Робоча програма навчальної дисципліни
 3. Ознайомча практика

Екологія:

 1. Силабус навчальної дисципліни
 2. Робоча програма навчальної дисципліни

Загальна психологія:

 1. Силабус навчальної дисципліни
 2. Робоча програма навчальної дисципліни

Загальна соціологія:

 1. Силабус навчальної дисципліни
 2. Робоча програма навчальної дисципліни

Іноземна мова:

 1. Силабус навчальної дисципліни
 2. Робоча програма навчальної дисципліни

Інформатика:

 1. Силабус навчальної дисципліни
 2. Робоча програма навчальної дисципліни

Історія соціології:

 1. Силабус навчальної дисципліни
 2. Робоча програма навчальної дисципліни

Історія та культура України:

 1. Силабус навчальної дисципліни
 2. Робоча програма навчальної дисципліни

Комп’ютерні технології організації соціологічних досліджень:

 1. Силабус навчальної дисципліни
 2. Робоча програма навчальної дисципліни

Математичні методи в соціології:

 1. Силабус навчальної дисципліни
 2. Робоча програма навчальної дисципліни

Методологія та методи соціологічних досліджень:

 1. Завдання для самостійної роботи студентів
 2. Силабус навчальної дисципліни
 3. Робоча програма навчальної дисципліни

Основи демографії:

 1. Питання, задачі, завдання для поточного та підсумкового контролю
 2. Силабус навчальної дисципліни
 3. Робоча програма навчальної дисципліни

Основи економічної теорії:

 1. Силабус навчальної дисципліни
 2. Робоча програма навчальної дисципліни

Основи менеджменту:

 1. Силабус навчальної дисципліни
 2. Робоча програма навчальної дисципліни

Основи професійної безпеки та здоров’я людини:

 1. Силабус навчальної дисципліни
 2. Робоча програма навчальної дисципліни

Правознавство:

 1. Силабус навчальної дисципліни
 2. Робоча програма навчальної дисципліни

Практикум з комп’ютерної обробки соціологічних даних:

 1. Силабус навчальної дисципліни
 2. Робоча програма навчальної дисципліни

Соціальна статистика:

 1. Питання, задачі, завдання для поточного та підсумкового контролю
 2. Силабус навчальної дисципліни
 3. Робоча програма навчальної дисципліни

Соціологія культури:

 1. Силабус навчальної дисципліни
 2. Робоча програма навчальної дисципліни

Соціологія маркетингу:

 1. Силабус навчальної дисципліни
 2. Робоча програма навчальної дисципліни

Соціологія організацій:

 1. Силабус навчальної дисципліни
 2. Робоча програма навчальної дисципліни

Соціологія особистості та девіантної поведінки:

 1. Силабус навчальної дисципліни
 2. Робоча програма навчальної дисципліни

Соціологія реклами:

 1. Силабус навчальної дисципліни
 2. Робоча програма навчальної дисципліни

Соціологія сім’ї:

 1. Силабус навчальної дисципліни
 2. Робоча програма навчальної дисципліни

Соціологія споживання:

 1. Завдання для самостійної роботи студентів
 2. Питання, задачі, завдання для поточного та підсумкового контролю
 3. Силабус навчальної дисципліни
 4. Робоча програма навчальної дисципліни

Соціологія управління:

 1. Силабус навчальної дисципліни
 2. Робоча програма навчальної дисципліни

Сучасні соціологічні теорії:

 1. Навчальний контент
 2. Силабус навчальної дисципліни
 3. Робоча програма навчальної дисципліни

Українська мова (професійного спрямування):

 1. Силабус навчальної дисципліни
 2. Робоча програма навчальної дисципліни

Фізичне виховання:

 1. Силабус навчальної дисципліни
 2. Робоча програма навчальної дисципліни

Філософія:

 1. Силабус навчальної дисципліни
 2. Робоча програма навчальної дисципліни

Соціологія гендеру:

 1. Робоча програма навчальної дисципліни

Виробнича практика:

Робоча програма виробничої практики

Переддипломна практика:

Робоча програма переддипломної практики

 

ДИСЦИПЛІНИ ВІЛЬНОГО ВИБОРУ СТУДЕНТА ПРОФІЛЬОВНОЇ ПІДГОТОВКИ, ЯКІ ПРОПОНУЮТЬСЯ КАФЕДРОЮ

Профільований пакет дисциплін 1 “Управління персоналом в організації”

 • 4 семестр

Соціологія гендеру

 1. Навчальний контент
 2. Силабус навчальної дисципліни
 3. Робоча програма навчальної дисципліни

Риторика

 1. Силабус навчальної дисципліни
 2. Робоча програма навчальної дисципліни
 • 5 семестр

Соціальна психологія

 1. Силабус навчальної дисципліни
 2. Робоча програма навчальної дисципліни
 • 6 семестр

Комунікації в організаціїї

 1. Силабус навчальної дисципліни
 2. Робоча програма навчальної дисципліни
 • 7 семестр

Кадрова робота в організації

 1. Силабус навчальної дисципліни
 2. Робоча програма навчальної дисципліни

Соціологія економіки

 1. Силабус навчальної дисципліни
 2. Робоча програма навчальної дисципліни
 • 8 семестр

Соціологія конфлікту

 1. Силабус навчальної дисципліни
 2. Робоча програма навчальної дисципліни

Соціологія праці

 1. Силабус навчальної дисципліни
 2. Робоча програма навчальної дисципліни

Профільований пакет дисциплін 2 “Суспільні відносини: дослідження та управління”

 • 4 семестр

Соціологія комунікацій

 1. Силабус навчальної дисципліни
 2. Робоча програма навчальної дисципліни

Соціологія релігії

 1. Силабус навчальної дисципліни
 2. Робоча програма навчальної дисципліни
 • 5 семестр

Соціологія громадської думки

 1. Силабус навчальної дисципліни
 2. Робоча програма навчальної дисципліни
 • 6 семестр

Соціальні зміни: соціологічний вимір

 1. Силабус навчальної дисципліни
 2. Робоча програма навчальної дисципліни
 • 7 семестр

Іміджелогія

 1. Силабус навчальної дисципліни
 2. Робоча програма навчальної дисципліни

Гендерні дослідження в соціології

 1. Силабус навчальної дисципліни
 2. Робоча програма навчальної дисципліни
 • 8 семестр

Етносоціологія

 1. Силабус навчальної дисципліни
 2. Робоча програма навчальної дисципліни

Соціологія соціальної нерівності

 1. Силабус навчальної дисципліни
 2. Робоча програма навчальної дисципліни

 

ДИСЦИПЛІНИ ВІЛЬНОГО ВИБОРУ СТУДЕНТА ПРОФІЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ

2 курс

 • 3 семестр

Політологія

 1. Силабус навчальної дисципліни
 2. Робоча програма навчальної дисципліни

Соціологія віку

 1. Силабус навчальної дисципліни
 2. Робоча програма навчальної дисципліни

Соціальна політика та соціальна робота

 1. Силабус навчальної дисципліни
 2. Робоча програма навчальної дисципліни
 • 4 семестр

Міські дослідження: теорія і практика

 1. Силабус навчальної дисципліни
 2. Робоча програма навчальної дисципліни

Кроскультурні комунікації

 1. Силабус навчальної дисципліни
 2. Робоча програма навчальної дисципліни

Основи медіаграмотності та інформаційні війни

 1. Силабус навчальної дисципліни
 2. Робоча програма навчальної дисципліни

3 курс

 • 5 семестр

Логіка наукового аналізу

 1. Силабус навчальної дисципліни
 2. Робоча програма навчальної дисципліни

Кримінологія мас-медіа

 1. Силабус навчальної дисципліни
 2. Робоча програма навчальної дисципліни

Соціологія професій

 1. Силабус навчальної дисципліни
 2. Робоча програма навчальної дисципліни
 • 6 семестр

Соціальна відповідальність бізнесу

 1. Силабус навчальної дисципліни
 2. Робоча програма навчальної дисципліни

Соціальний аудит в організаціях

 1. Силабус навчальної дисципліни
 2. Робоча програма навчальної дисципліни

Основи PR в організації

 1. Силабус навчальної дисципліни
 2. Робоча програма навчальної дисципліни

4 курс

 • 7 семестр

Технології інтернет-досліджень

 1. Силабус навчальної дисципліни
 2. Робоча програма навчальної дисципліни

Соціологія електоральної поведінки

 1. Силабус навчальної дисципліни
 2. Робоча програма навчальної дисципліни

Соціологія державного управління та місцевого самоврядування

 1. Силабус навчальної дисципліни
 2. Робоча програма навчальної дисципліни
 • 8 семестр

Технології соціального прогнозування

 1. Силабус навчальної дисципліни
 2. Робоча програма навчальної дисципліни

Брендинг

 1. Силабус навчальної дисципліни
 2. Робоча програма навчальної дисципліни

Якісні методи в соціологічних дослідженнях

 1. Силабус навчальної дисципліни
 2. Робоча програма навчальної дисципліни

 

АКТУАЛЬНІ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 054 “СОЦІОЛОГІЯ”

Бакалавр на 2021-2022 н.р.

Історія та культура України

 1. Навчальний контент
 2. Плани практичних (семінарських) занять
 3. Завдання для самостійної роботи студентів
 4.  Питання, задачі, завдання для поточного та підсумкового контролю
 5. Силабус навчальної дисципліни
 6. Робоча програма навчальної дисципліни

Українська мова

 1. Навчальний контент
 2. Плани практичних (семінарських) занять
 3. Завдання для самостійної роботи студентів
 4.  Питання, задачі, завдання для поточного та підсумкового контролю
 5. Силабус навчальної дисципліни
 6. Робоча програма навчальної дисципліни

Правознавство

 1. Навчальний контент
 2. Хрестоматія
 3. Плани практичних (семінарських) занять
 4. Завдання для самостійної роботи студентів
 5.  Питання, задачі, завдання для поточного та підсумкового контролю
 6. Силабус навчальної дисципліни
 7. Робоча програма навчальної дисципліни

Філософія

 1. Навчальний контент
 2. Плани практичних (семінарських) занять
 3. Завдання для самостійної роботи студентів
 4.  Питання, задачі, завдання для поточного та підсумкового контролю
 5. Силабус навчальної дисципліни
 6. Робоча програма навчальної дисципліни

Іноземна мова

 1. Навчальний контент
 2. Плани практичних (семінарських) занять
 3. Завдання для самостійної роботи студентів
 4.  Питання, задачі, завдання для поточного та підсумкового контролю
 5. Силабус навчальної дисципліни
 6. Робоча програма навчальної дисципліни

Основи економічної теорії

 1. Навчальний контент
 2. Плани практичних (семінарських) занять
 3. Завдання для самостійної роботи студентів
 4.  Питання, задачі, завдання для поточного та підсумкового контролю
 5. Силабус навчальної дисципліни
 6. Робоча програма навчальної дисципліни

Економіка праці та соціально-трудові відносини

 1. Навчальний контент
 2. Плани практичних (семінарських) занять
 3. Завдання для самостійної роботи студентів
 4.  Питання, задачі, завдання для поточного та підсумкового контролю
 5. Силабус навчальної дисципліни
 6. Робоча програма навчальної дисципліни

Основи менеджменту

 1. Навчальний контент
 2. Плани практичних (семінарських) занять
 3. Завдання для самостійної роботи студентів
 4.  Питання, задачі, завдання для поточного та підсумкового контролю
 5. Силабус навчальної дисципліни
 6. Робоча програма навчальної дисципліни

Вища математика

 1.  Навчальний контент
 2. Плани практичних (семінарських) занять
 3. Завдання для самостійної роботи студентів
 4. Питання, задачі, завдання для поточного контролю
 5. Питання, задачі, завдання для поточного контролю (розрахункове завдання)
 6. Питання, задачі, завдання для підсумкового контролю
 7. Силабус навчальної дисципліни
 8. Робоча програма навчальної дисципліни

Основи демографії

 1. Навчальний контент
 2. Плани практичних (семінарських) занять
 3. Завдання для самостійної роботи студентів
 4. Силабус навчальної дисципліни
 5. Робоча програма навчальної дисципліни

Загальна психологія

 1. Навчальний контент
 2. Плани практичних (семінарських) занять
 3.  Питання, задачі, завдання для поточного та підсумкового контролю
 4. Силабус навчальної дисципліни
 5. Робоча програма навчальної дисципліни

Інформатика

 1. Навчальний контент
 2. Плани практичних (семінарських) занять
 3. Завдання для самостійної роботи студентів
 4.  Питання, задачі, завдання для поточного та підсумкового контролю
 5. Силабус навчальної дисципліни
 6. Робоча програма навчальної дисципліни

Соціальна статистика

 1. Навчальний контент
 2. Плани практичних (семінарських) занять
 3. Завдання для самостійної роботи студентів
 4. Силабус навчальної дисципліни
 5. Робоча програма навчальної дисципліни

Екологія

 1. Навчальний контент
 2. Плани практичних (семінарських) занять
 3. Завдання для самостійної роботи студентів
 4.  Питання, задачі, завдання для поточного та підсумкового контролю
 5. Силабус навчальної дисципліни
 6. Робоча програма навчальної дисципліни

Фізичне виховання

 1. Силабус навчальної дисципліни
 2. Робоча програма навчальної дисципліни

Основи професійної безпеки та здоров’я людини

 1. Навчальний контент
 2. Плани практичних (семінарських) занять
 3. Завдання для самостійної роботи студентів
 4.  Питання, задачі, завдання для поточного та підсумкового контролю
 5. Силабус навчальної дисципліни
 6. Робоча програма навчальної дисципліни

Загальна соціологія

 1. Навчальний контент (1 семестр)
 2. Навчальний контент (2 семестр)
 3. Плани практичних (семінарських) занять
 4. Завдання для самостійної роботи студентів
 5.  Питання, задачі, завдання для поточного та підсумкового контролю
 6. Силабус навчальної дисципліни
 7. Робоча програма навчальної дисципліни
 8. Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни “Загальна соціологія”

Історія соціології

 1. Навчальний контент
 2. Плани практичних (семінарських) занять
 3. Завдання для самостійної роботи студентів
 4.  Питання, задачі, завдання для поточного та підсумкового контролю
 5. Силабус навчальної дисципліни
 6. Робоча програма навчальної дисципліни
 7. Методичні вказівки з написання курсової роботи

Методологія та методи соціологічних досліджень

 1. Навчальний контент
 2. Плани практичних (семінарських) занять
 3. Завдання для самостійної роботи студентів
 4. Питання, задачі, завдання для поточного та підсумкового контролю
 5. Силабус навчальної дисципліни
 6. Робоча програма навчальної дисципліни
 7. Методичні вказівки з написання курсової роботи

Політологія

 1. Навчальний контент
 2. Завдання для самостійної роботи
 3. Питання, задачі, завдання для поточного та підсумкового контролю
 4. Силабус навчальної дисципліни
 5. Робоча програма навчальної дисципліни
 6. Практикум навчальної дисципліни

Соціологія організації

 1. Навчальний контент
 2. Плани практичних (семінарських) занять
 3. Завдання для самостійної роботи студентів
 4. Питання, задачі, завдання для поточного та підсумкового контролю
 5. Силабус навчальної дисципліни
 6. Робоча програма навчальної дисципліни

Сучасні соціологічні теорії

 1. Навчальний контент
 2. Плани практичних (семінарських) занять
 3. Завдання для самостійної роботи студентів
 4. Питання, задачі, завдання для поточного та підсумкового контролю
 5. Силабус навчальної дисципліни
 6. Робоча програма навчальної дисципліни

Соціологія особистості та девіантної поведінки

 1. Навчальний контент
 2. Плани практичних (семінарських) занять
 3. Завдання для самостійної роботи студентів
 4.  Питання, задачі, завдання для поточного та підсумкового контролю
 5. Силабус навчальної дисципліни
 6. Робоча програма навчальної дисципліни

Соціологія споживчої поведінки

 1. Навчальний контент
 2. Плани практичних (семінарських) занять
 3. Завдання для самостійної роботи студентів
 4. Питання, задачі, завдання для поточного та підсумкового контролю
 5. Силабус навчальної дисципліни
 6. Робоча програма навчальної дисципліни

Технології соціологічних досліджень

 1. Навчальний контент
 2. Плани практичних (семінарських) занять
 3. Завдання для самостійної роботи студентів
 4. Питання, задачі та завдання для поточного та підсумкового контролю
 5. Силабус навчальної дисципліни
 6. Робоча програма навчальної дисципліни
 7. Методичні вказівки з написання курсової роботи

Соціологія маркетингу

 1. Навчальний контент
 2. Плани практичних (семінарських) занять
 3. Завдання для самостійної роботи студентів
 4.  Питання, задачі, завдання для поточного та підсумкового контролю
 5. Силабус навчальної дисципліни
 6. Робоча програма навчальної дисципліни

Соціологія реклами

 1. Навчальний контент
 2. Плани практичних (семінарських) занять
 3. Завдання для самостійної роботи студентів
 4.  Питання, задачі, завдання для поточного та підсумкового контролю
 5. Силабус навчальної дисципліни
 6. Робоча програма навчальної дисципліни

Практикум з комп’ютерної обробки соціологічних даних

 1. Плани практичних (семінарських) занять
 2. Завдання для самостійної роботи студентів
 3.  Питання, задачі, завдання для поточного та підсумкового контролю
 4. Силабус навчальної дисципліни
 5. Робоча програма навчальної дисципліни

Соціологія культури

 1. Навчальний контент
 2. Плани практичних (семінарських) занять
 3. Завдання для самостійної роботи студентів
 4.  Питання, задачі, завдання для поточного та підсумкового контролю
 5. Силабус навчальної дисципліни
 6. Робоча програма навчальної дисципліни

Соціологія сім’ї

 1. Навчальний контент (навчальний модуль 1)
 2. Навчальний контент (навчальний модуль 2)
 3. Плани практичних (семінарських) занять
 4. Завдання для самостійної роботи студентів
 5.  Питання, задачі, завдання для поточного та підсумкового контролю
 6. Силабус навчальної дисципліни
 7. Робоча програма навчальної дисципліни

Вступ до спеціальності

 1. Навчальний контент
 2. Плани практичних (семінарських) занять
 3. Завдання для самостійної роботи студентів
 4. Питання, задачі, завдання для поточного та підсумкового контролю
 5. Силабус навчальної дисципліни
 6. Робоча програма навчальної дисципліни

Соціологія гендеру

 1. Навчальний контент
 2. Плани практичних (семінарських) занять
 3. Завдання для самостійної роботи студентів
 4.  Питання, задачі, завдання для поточного та підсумкового контролю
 5. Силабус навчальної дисципліни
 6. Робоча програма навчальної дисципліни

Соціологія релігії

 1. Навчальний контент
 2. Плани практичних (семінарських) занять
 3. Завдання для самостійної роботи студентів
 4. Питання, задачі, завдання для поточного та підсумкового контролю
 5. Силабус навчальної дисципліни
 6. Робоча програма навчальної дисципліни

Математичні методи в соціології

 1. Навчальний контент
 2. Плани практичних (семінарських) занять
 3. Завдання для самостійної роботи студентів
 4. Питання, задачі, завдання для поточного та підсумкового контролю
 5. Силабус навчальної дисципл
 6. Робоча програма навчальної дисципліни

Соціальна психологія

 1. Навчальний контент (1 частина)
 2. Навчальний контент (2 частина)
 3. Плани практичних (семінарських) занять
 4. Завдання для самостійної роботи студентів
 5.  Питання, задачі, завдання для поточного та підсумкового контролю
 6. Силабус навчальної дисципліни
 7. Робоча програма навчальної дисципліни

Соціологія політики

 1. Навчальний контент
 2. Плани практичних (семінарських) занять
 3. Завдання для самостійної роботи студентів
 4. Питання, задачі, завдання для поточного та підсумкового контролю
 5. Силабус навчальної дисципліни
 6. Робоча програма навчальної дисципліни

Соціологія державного управління та місцевого самоврядування

 1. Навчальний контент
 2. Плани практичних (семінарських) занять
 3. Завдання для самостійної роботи студентів
 4. Питання, задачі, завдання для поточного та підсумкового контролю
 5. Силабус навчальної дисципліни
 6. Робоча програма навчальної дисципліни
 7. Загальний список літератури

Соціальний аудит в організаціях

 1. Навчальний контент
 2. Плани практичних (семінарських) занять
 3. Завдання для самостійної роботи студентів
 4. Питання, задачі, завдання для поточного та підсумкового контролю
 5. Силабус навчальної дисципліни
 6. Робоча програма навчальної дисципліни

Основи медіаграмотності та інформаційні війни

 1. Навчальний контент
 2. Плани практичних (семінарських) занять
 3. Завдання для самостійної роботи студентів
 4. Силабус навчальної дисципліни
 5. Робоча програма навчальної дисципліни
 6. Засоби контролю знань студентів

Соціологія професій

 1. Навчальний контент
 2. Плани практичних (семінарських) занять
 3. Завдання для самостійної роботи студентів
 4.  Питання, задачі, завдання для поточного та підсумкового контролю
 5. Силабус навчальної дисципліни
 6. Робоча програма навчальної дисципліни

Соціальна політика та соціальна робота

 1. Навчальний контент
 2. Силабус навчальної дисципліни
 3. Робоча програма навчальної дисципліни

Соціологія управління

 1. Навчальний контент
 2. Плани практичних (семінарських) занять
 3. Завдання для самостійної роботи студентів
 4. Питання, задачі, завдання для поточного підсумкового контролю
 5. Силабус навчальної дисципліни
 6. Робоча програма навчальної дисципліни

Соціологія економіки

 1. Навчальний контент
 2. Плани практичних (семінарських) занять
 3. Завдання для самостійної роботи студентів
 4.  Питання, задачі, завдання для поточного та підсумкового контролю
 5. Силабус навчальної дисципліни
 6. Робоча програма навчальної дисципліни

Соціологія праці

 1. Навчальний контент
 2. Плани практичних (семінарських) занять
 3. Завдання для самостійної роботи студентів
 4. Питання, задачі, завдання для поточного та підсумкового контролю
 5. Силабус навчальної дисципліни
 6. Робоча програма навчальної дисципліни

Соціологія конфлікту

 1. Навчальний контент
 2. Плани практичних (семінарських) занять
 3. Завдання для самостійної роботи студентів
 4. Питання, задачі, завдання для поточного та підсумкового контролю
 5. Силабус навчальної дисципліни
 6. Робоча програма навчальної дисципліни

Соціологія релігії

 1. Навчальний контент
 2. Плани практичних (семінарських) занять
 3. Завдання для самостійної роботи студентів
 4. Питання, задачі, завдання для поточного та підсумкового контролю
 5. Силабус навчальної дисципліни
 6. Робоча програма навчальної дисципліни

Соціологія державного управління та місцевого самоврядування

 1. Навчальний контент
 2. Плани практичних (семінарських) занять
 3. Завдання для самостійної роботи студентів
 4. Питання, задачі, завдання для поточного та підсумкового контролю
 5. Силабус навчальної дисципліни
 6. Робоча програма навчальної дисципліни
 7. Загальний список літератури

ДВВ Психологія сім’ї

 1. Силабус навчальної дисципліни
 2. Робоча програма навчальної дисципліни

ДВВ Cоціально-психологічний тренінг

 1. Силабус навчальної програми
 2. Робоча програма навчальної дисципліни

ДВВ Психологія менеджменту, маркетингу та реклами

 1. Силабус навчальної програми
 2. Робоча програма навчальної дисципліни 

ДИСЦИПЛІНИ ВІЛЬНОГО ВИБОРУ СТУДЕНТА ПРОФІЛЬОВНОЇ ПІДГОТОВКИ, ЯКІ ПРОПОНУЮТЬСЯ КАФЕДРОЮ

Профільований пакет дисциплін 1 “Управління персоналом в організації”

 • 4 семестр

Соціологія гендеру

 1. Навчальний контент
 2. Силабус навчальної дисципліни
 3. Робоча програма навчальної дисципліни

Риторика

 1. Силабус навчальної дисципліни
 2. Робоча програма навчальної дисципліни
 • 5 семестр

Соціальна психологія

 1. Силабус навчальної дисципліни
 2. Робоча програма навчальної дисципліни
 • 6 семестр

Комунікації в організаціїї

 1. Силабус навчальної дисципліни
 2. Робоча програма навчальної дисципліни
 • 7 семестр

Кадрова робота в організації

 1. Силабус навчальної дисципліни
 2. Робоча програма навчальної дисципліни

Соціологія економіки

 1. Силабус навчальної дисципліни
 2. Робоча програма навчальної дисципліни
 • 8 семестр

Соціологія конфлікту

 1. Силабус навчальної дисципліни
 2. Робоча програма навчальної дисципліни

Соціологія праці

 1. Силабус навчальної дисципліни
 2. Робоча програма навчальної дисципліни

Профільований пакет дисциплін 2 “Суспільні відносини: дослідження та управління”

 • 4 семестр

Соціологія комунікацій

 1. Силабус навчальної дисципліни
 2. Робоча програма навчальної дисципліни

Соціологія релігії

 1. Силабус навчальної дисципліни
 2. Робоча програма навчальної дисципліни
 • 5 семестр

Соціологія громадської думки

 1. Силабус навчальної дисципліни
 2. Робоча програма навчальної дисципліни
 • 6 семестр

Соціальні зміни: соціологічний вимір

 1. Силабус навчальної дисципліни
 2. Робоча програма навчальної дисципліни
 • 7 семестр

Іміджелогія

 1. Силабус навчальної дисципліни
 2. Робоча програма навчальної дисципліни

Гендерні дослідження в соціології

 1. Силабус навчальної дисципліни
 2. Робоча програма навчальної дисципліни
 • 8 семестр

Етносоціологія

 1. Силабус навчальної дисципліни
 2. Робоча програма навчальної дисципліни

Соціологія соціальної нерівності

 1. Силабус навчальної дисципліни
 2. Робоча програма навчальної дисципліни

 

ДИСЦИПЛІНИ ВІЛЬНОГО ВИБОРУ СТУДЕНТА ПРОФІЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ

2 курс

 • 3 семестр

Політологія

 1. Силабус навчальної дисципліни
 2. Робоча програма навчальної дисципліни

Соціологія віку

 1. Силабус навчальної дисципліни
 2. Робоча програма навчальної дисципліни

Соціальна політика та соціальна робота

 1. Силабус навчальної дисципліни
 2. Робоча програма навчальної дисципліни
 • 4 семестр

Міські дослідження: теорія і практика

 1. Силабус навчальної дисципліни
 2. Робоча програма навчальної дисципліни

Кроскультурні комунікації

 1. Силабус навчальної дисципліни
 2. Робоча програма навчальної дисципліни

Основи медіаграмотності та інформаційні війни

 1. Силабус навчальної дисципліни
 2. Робоча програма навчальної дисципліни

3 курс

 • 5 семестр

Логіка наукового аналізу

 1. Силабус навчальної дисципліни
 2. Робоча програма навчальної дисципліни

Кримінологія мас-медіа

 1. Силабус навчальної дисципліни
 2. Робоча програма навчальної дисципліни

Соціологія професій

 1. Силабус навчальної дисципліни
 2. Робоча програма навчальної дисципліни
 • 6 семестр

Соціальна відповідальність бізнесу

 1. Силабус навчальної дисципліни
 2. Робоча програма навчальної дисципліни

Соціальний аудит в організаціях

 1. Силабус навчальної дисципліни
 2. Робоча програма навчальної дисципліни

Основи PR в організації

 1. Силабус навчальної дисципліни
 2. Робоча програма навчальної дисципліни

4 курс

 • 7 семестр

Технології інтернет-досліджень

 1. Силабус навчальної дисципліни
 2. Робоча програма навчальної дисципліни

Соціологія електоральної поведінки

 1. Силабус навчальної дисципліни
 2. Робоча програма навчальної дисципліни

Соціологія державного управління та місцевого самоврядування

 1. Силабус навчальної дисципліни
 2. Робоча програма навчальної дисципліни
 • 8 семестр

Технології соціального прогнозування

 1. Силабус навчальної дисципліни
 2. Робоча програма навчальної дисципліни

Брендинг

 1. Силабус навчальної дисципліни
 2. Робоча програма навчальної дисципліни

Якісні методи в соціологічних дослідженнях

 1. Силабус навчальної дисципліни
 2. Робоча програма навчальної дисципліни

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до курсових і бакалаврських робіт, програми практик

 1. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни “Історія соціології”
 2. Методичні вказівки з написання курсової роботи з дисципліни “Методологія та методи соціологічних досліджень
 3. Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни “Загальна соціологія”
 4. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Сучасні соціологічні теорії»
 5. Методичні вказівки з написання курсової роботи з дисципліни “Технології соціологічних досліджень”
 6. Методичні вказівки з написання бакалаврської роботи
 7. Виробнича практика
 8. Ознайомча практика

 

 

Comments are closed.