054 “Соціологія” бакалавр

 

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА 

“Соціальні практики бізнес-комунікацій” (проект)

 

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА

“СОЦІОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ”

Навчальний план  підготовки першого (бакалаврського) рівня (2018 р.)

Навчальний план  підготовки першого (бакалаврського) рівня (2020 р.)

Навчальний план  підготовки першого (бакалаврського) рівня (2021 р.)

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

054 “СОЦІОЛОГІЯ”

Бакалавр

ЗАГАЛЬНА ПІДГОТОВКА

Історія та культура України

 1. Навчальний контент
 2. Плани практичних (семінарських) занять
 3. Завдання для самостійної роботи студентів
 4.  Питання, задачі, завдання для поточного та підсумкового контролю
 5. Силабус навчальної дисципліни
 6. Робоча програма навчальної дисципліни

Українська мова

 1. Навчальний контент
 2. Плани практичних (семінарських) занять
 3. Завдання для самостійної роботи студентів
 4.  Питання, задачі, завдання для поточного та підсумкового контролю
 5. Силабус навчальної дисципліни
 6. Робоча програма навчальної дисципліни

Правознавство

 1. Навчальний контент
 2. Хрестоматія
 3. Плани практичних (семінарських) занять
 4. Завдання для самостійної роботи студентів
 5.  Питання, задачі, завдання для поточного та підсумкового контролю
 6. Силабус навчальної дисципліни
 7. Робоча програма навчальної дисципліни

Філософія

 1. Навчальний контент
 2. Плани практичних (семінарських) занять
 3. Завдання для самостійної роботи студентів
 4.  Питання, задачі, завдання для поточного та підсумкового контролю
 5. Силабус навчальної дисципліни
 6. Робоча програма навчальної дисципліни

Іноземна мова

 1. Навчальний контент
 2. Плани практичних (семінарських) занять
 3. Завдання для самостійної роботи студентів
 4.  Питання, задачі, завдання для поточного та підсумкового контролю
 5. Силабус навчальної дисципліни
 6. Робоча програма навчальної дисципліни

Основи економічної теорії

 1. Навчальний контент
 2. Плани практичних (семінарських) занять
 3. Завдання для самостійної роботи студентів
 4.  Питання, задачі, завдання для поточного та підсумкового контролю
 5. Силабус навчальної дисципліни
 6. Робоча програма навчальної дисципліни

Економіка праці та соціально-трудові відносини

 1. Навчальний контент
 2. Плани практичних (семінарських) занять
 3. Завдання для самостійної роботи студентів
 4.  Питання, задачі, завдання для поточного та підсумкового контролю
 5. Силабус навчальної дисципліни
 6. Робоча програма навчальної дисципліни

Основи менеджменту

 1. Навчальний контент
 2. Плани практичних (семінарських) занять
 3. Завдання для самостійної роботи студентів
 4.  Питання, задачі, завдання для поточного та підсумкового контролю
 5. Силабус навчальної дисципліни
 6. Робоча програма навчальної дисципліни

Вища математика

 1.  Навчальний контент
 2. Плани практичних (семінарських) занять
 3. Завдання для самостійної роботи студентів
 4. Питання, задачі, завдання для поточного контролю
 5. Питання, задачі, завдання для поточного контролю (розрахункове завдання)
 6. Питання, задачі, завдання для підсумкового контролю
 7. Силабус навчальної дисципліни
 8. Робоча програма навчальної дисципліни

Основи демографії

 1. Навчальний контент
 2. Плани практичних (семінарських) занять
 3. Завдання для самостійної роботи студентів
 4. Силабус навчальної дисципліни
 5. Робоча програма навчальної дисципліни

Загальна психологія

 1. Навчальний контент
 2. Плани практичних (семінарських) занять
 3. Завдання для самостійної роботи студентів
 4.  Питання, задачі, завдання для поточного та підсумкового контролю
 5. Силабус навчальної дисципліни
 6. Робоча програма навчальної дисципліни

Інформатика

 1. Навчальний контент
 2. Плани практичних (семінарських) занять
 3. Завдання для самостійної роботи студентів
 4.  Питання, задачі, завдання для поточного та підсумкового контролю
 5. Силабус навчальної дисципліни
 6. Робоча програма навчальної дисципліни

Соціальна статистика

 1. Навчальний контент
 2. Плани практичних (семінарських) занять
 3. Завдання для самостійної роботи студентів
 4. Силабус навчальної дисципліни
 5. Робоча програма навчальної дисципліни

Екологія

 1. Навчальний контент
 2. Плани практичних (семінарських) занять
 3. Завдання для самостійної роботи студентів
 4.  Питання, задачі, завдання для поточного та підсумкового контролю
 5. Силабус навчальної дисципліни
 6. Робоча програма навчальної дисципліни

Фізичне виховання

1. Силабус навчальної дисципліни

2. Робоча програма навчальної дисципліни

 

ОБОВ’ЯЗКОВІ КОМПОНЕНТИ СПЕЦІАЛЬНОЇ (ФАХОВОЇ) ПІДГОТОВКИ

Основи професійної безпеки та здоров’я людини

 1. Навчальний контент
 2. Плани практичних (семінарських) занять
 3. Завдання для самостійної роботи студентів
 4.  Питання, задачі, завдання для поточного та підсумкового контролю
 5. Силабус навчальної дисципліни
 6. Робоча програма навчальної дисципліни

Загальна соціологія

 1. Навчальний контент (1 семестр)
 2. Навчальний контент (2 семестр)
 3. Плани практичних (семінарських) занять
 4. Завдання для самостійної роботи студентів
 5.  Питання, задачі, завдання для поточного та підсумкового контролю
 6. Силабус навчальної дисципліни
 7. Робоча програма навчальної дисципліни
 8. Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни “Загальна соціологія”

Історія соціології

 1. Навчальний контент
 2. Плани практичних (семінарських) занять
 3. Завдання для самостійної роботи студентів
 4.  Питання, задачі, завдання для поточного та підсумкового контролю
 5. Силабус навчальної дисципліни
 6. Робоча програма навчальної дисципліни
 7. Методичні вказівки з написання курсової роботи

Методологія та методи соціологічних досліджень

 1. Навчальний контент
 2. Плани практичних (семінарських) занять
 3. Завдання для самостійної роботи студентів
 4. Питання, задачі, завдання для поточного та підсумкового контролю
 5. Силабус навчальної дисципліни
 6. Робоча програма навчальної дисципліни
 7. Методичні вказівки з написання курсової роботи

Політологія

 1. Силабус навчальної дисципліни
 2. Робоча програма навчальної дисципліни

Соціологія віку

Соціологія організацій

1. Силабус навчальної дисципліни

2. Робоча програма навчальної дисципліни

3. Навчальний контент

Сучасні соціологічні теорії

 1. Навчальний контент
 2. Плани практичних (семінарських) занять
 3. Завдання для самостійної роботи студентів
 4. Питання, задачі, завдання для поточного та підсумкового контролю
 5. Силабус навчальної дисципліни
 6. Робоча програма навчальної дисципліни
 7. Контент лекцій з навчальної дисципліни

Соціологія особистості та девіантної поведінки

 1. Навчальний контент
 2. Плани практичних (семінарських) занять
 3. Завдання для самостійної роботи студентів
 4.  Питання, задачі, завдання для поточного та підсумкового контролю
 5. Силабус навчальної дисципліни
 6. Робоча програма навчальної дисципліни

Соціологія споживання

 1. Навчальний контент
 2. Плани практичних (семінарських) занять
 3. Завдання для самостійної роботи студентів
 4. Питання, задачі, завдання для поточного та підсумкового контролю
 5. Навчальна програма дисципліни
 6. Робоча програма навчальної дисципліни

Технології соціологічних досліджень

 1. Робоча програма навчальної дисципліни
 2. Силабус навчальної дисципліни
 3. Методичні вказівки з написання курсової роботи
 4. Питання, задачі та завдання для поточного та підсумкового контролю
 5. Завдання для самостійної роботи студентів
 6. Робоча програма навчальної дисципліни
 7. Контент лекцій

Соціологія маркетингу

 1. Навчальний контент
 2. Плани практичних (семінарських) занять
 3. Завдання для самостійної роботи студентів
 4.  Питання, задачі, завдання для поточного та підсумкового контролю
 5. Силабус навчальної дисципліни
 6. Робоча програма навчальної дисципліни

Соціологія реклами

 1. Навчальний контент
 2. Плани практичних (семінарських) занять
 3. Завдання для самостійної роботи студентів
 4.  Питання, задачі, завдання для поточного та підсумкового контролю
 5. Силабус навчальної дисципліни
 6. Робоча програма навчальної дисципліни

Практикум з комп’ютерної обробки соціологічних даних

 1. Плани практичних (семінарських) занять
 2. Завдання для самостійної роботи студентів
 3.  Питання, задачі, завдання для поточного та підсумкового контролю
 4. Силабус навчальної дисципліни
 5. Робоча програма навчальної дисципліни

Соціологія культури

 1. Навчальний контент
 2. Плани практичних (семінарських) занять
 3. Завдання для самостійної роботи студентів
 4.  Питання, задачі, завдання для поточного та підсумкового контролю
 5. Силабус навчальної дисципліни
 6. Робоча програма навчальної дисципліни

Соціологія сім’ї

 1. Навчальний контент (навчальний модуль 1)
 2. Навчальний контент (навчальний модуль 2)
 3. Плани практичних (семінарських) занять
 4. Завдання для самостійної роботи студентів
 5.  Питання, задачі, завдання для поточного та підсумкового контролю
 6. Силабус навчальної дисципліни
 7. Робоча програма навчальної дисципліни

Вступ до спеціальності

 1. Навчальний контент
 2. Плани практичних (семінарських) занять
 3. Завдання для самостійної роботи студентів
 4. Питання, задачі, завдання для поточного та підсумкового контролю
 5. Силабус навчальної дисципліни
 6. Робоча програма навчальної дисципліни

Соціологія гендеру

 1. Навчальний контент
 2. Плани практичних (семінарських) занять
 3. Завдання для самостійної роботи студентів
 4.  Питання, задачі, завдання для поточного та підсумкового контролю
 5. Силабус навчальної дисципліни
 6. Робоча програма навчальної дисципліни

Соціологія релігії

 1. Навчальний контент
 2. Робоча програма навчальної дисципліни
 3. Силабус навчальної дисципліни

Математичні методи в соціології

 1. Навчальний контент
 2. Плани практичних (семінарських) занять
 3. Завдання для самостійної роботи студентів
 4. Питання, задачі, завдання для поточного та підсумкового контролю
 5. Силабус навчальної дисципл
 6. Робоча програма навчальної дисципліни

Соціальна психологія

 1. Навчальний контент (1 частина)
 2. Навчальний контент (2 частина)
 3. Плани практичних (семінарських) занять
 4. Завдання для самостійної роботи студентів
 5.  Питання, задачі, завдання для поточного та підсумкового контролю
 6. Силабус навчальної дисципліни
 7. Робоча програма навчальної дисципліни

Соціологія політики

 1. Навчальний контент
 2. Плани практичних (семінарських) занять
 3. Завдання для самостійної роботи студентів
 4. Питання, задачі, завдання для поточного та підсумкового контролю
 5. Силабус навчальної дисципліни
 6. Робоча програма навчальної дисципліни

Соціологія державного управління та місцевого самоврядування

 1. Навчальний контент
 2. Плани практичних (семінарських) занять
 3. Завдання для самостійної роботи студентів
 4. Питання, задачі, завдання для поточного та підсумкового контролю
 5. Силабус навчальної дисципліни
 6. Робоча програма навчальної дисципліни
 7. Загальний список літератури

ВИБІРКОВІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ, ЯКІ ВЖЕ ОБРАНІ СТУДЕНТАМИ ТА ВИКЛАДАЮТЬСЯ

Соціальна психологія 

 1. Силабус навчальної дисципліни
 2. Робоча програма навчальної дисципліни

Кадрова робота в організації

1. Силабус навчальної дисципліни

2. Робоча програма навчальної дисципліни

Політологія 5кр

 1. Навчальний контент
 2. Плани практичних (семінарських) занять
 3. Завдання для самостійної роботи студентів
 4.  Питання, задачі, завдання для поточного та підсумкового контролю
 5. Силабус навчальної дисципліни
 6. Робоча програма навчальної дисципліни

Cоціально-психологічний тренінг

 1. Силабус навчальної програми
 2. Робоча програма навчальної дисципліни

Соціологія організацій

 1. Навчальний контент
 2. Плани практичних (семінарських) занять
 3. Завдання для самостійної роботи студентів
 4. Питання, задачі, завдання для поточного та підсумкового контролю
 5. Силабус навчальної дисципліни
 6. Робоча програма навчальної дисципліни

Соціологія державного управління та місцевого самоврядування

 1. Силабус навчальної дисципліни

Соціологія управління

 1. Навчальний контент
 2. Плани практичних (семінарських) занять
 3. Завдання для самостійної роботи студентів
 4. Питання, задачі, завдання для поточного та підсумкового контролю
 5. Силабус навчальної дисципліни
 6. Робоча програма навчальної дисципліни

Соціологія праці

 1. Навчальний контент
 2. Плани практичних (семінарських) занять
 3. Завдання для самостійної роботи студентів
 4. Питання, задачі, завдання для поточного та підсумкового контролю
 5. Силабус навчальної дисципліни
 6. Робоча програма навчальної дисципліни

Соціологія економіки

 1. Навчальний контент
 2. Плани практичних (семінарських) занять
 3. Завдання для самостійної роботи студентів
 4.  Питання, задачі, завдання для поточного та підсумкового контролю
 5. Силабус навчальної дисципліни
 6. Робоча програма навчальної дисципліни

Соціологія конфлікту

 1. Навчальний контент
 2. Плани практичних (семінарських) занять
 3. Завдання для самостійної роботи студентів
 4. Питання, задачі, завдання для поточного та підсумкового контролю
 5. Навчальна програма дисципліни
 6. Робоча програма навчальної дисципліни
 7. Лекції з навчальної дисципліни 
 8. Силабус навчальної дисципліни

Соціологія професій

 1. Навчальний контент
 2. Плани практичних (семінарських) занять
 3. Завдання для самостійної роботи студентів
 4.  Питання, задачі, завдання для поточного та підсумкового контролю
 5. Силабус навчальної дисципліни
 6. Робоча програма навчальної дисципліни

Соціальний аудит в організаціях

 1. Навчальний контент
 2. Плани практичних (семінарських) занять
 3. Завдання для самостійної роботи студентів
 4. Питання, задачі, завдання для поточного та підсумкового контролю
 5. Силабус навчальної дисципліни
 6. Робоча програма навчальної дисципліни

Соціальна робота

 1. Навчальний контент
 2. Робоча програма навчальної дисципліни
 3. Силабус навчальної дисципліни

Соціальна політика та соціальна робота

1. Робоча програма навчальної дисципліни

2. Силабус навчальної дисципліни

3. Контент лекцій

Соціологія комунікацій

 1. Навчальний контент
 2. Плани практичних (семінарських) занять
 3. Завдання для самостійної роботи студентів
 4. Силабус навчальної дисципліни
 5. Робоча програма навчальної дисципліни

Основи медіаграмотності та інформаційні війни

 1. Навчальний контент
 2. Плани практичних (семінарських) занять
 3. Завдання для самостійної роботи студентів
 4. Силабус навчальної дисципліни
 5. Робоча програма навчальної дисципліни
 6. Засоби контролю знань студентів

Технології соціального прогнозування

 1. Силабус навчальної дисципліни
 2. Робоча програма навчальної дисципліни

ДИСЦИПЛІНИ ВІЛЬНОГО ВИБОРУ СТУДЕНТА ПРОФІЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ, ЯКІ ПРОПОНУЮТЬСЯ КАФЕДРОЮ, АЛЕ ЩЕ НЕ БУЛИ ОБРАНІ СТУДЕНТАМИ

Соціальна психологія 

 1. Силабус навчальної дисципліни
 2. Робоча програма навчальної дисципліни

Кадрова робота в організації

 1. Силабус навчальної дисципліни
 2. Питання, задачі та завдання для поточного та підсумкового контролю
 3. Плани практичних (семінарських) занять
 4. Завдання для самостійної роботи студентів

Комунікації в організаціїї

 1. Силабус навчальної дисципліни

Соціологія громадської думки

 1. Силабус навчальної дисципліни
 2. Робоча програма навчальної дисципліни

Соціальний аудит в організаціях

 1. Робоча програма навчальної дисципліни
 2. Силабус навчальної дисципліни

Соціологія комунікацій

1. Робоча програма навчальної дисципліни

2. Силабус навчальної дисципліни

Етносоціологія

Іміджелогія

 1. Силабус навчальної дисципліни
 2. Робоча програма навчальної дисципліни

Соціальні зміни: соціологічний вимір

 1. Силабус навчальної дисципліни
 2. Робоча програма навчальної дисципліни

Соціологія соціальної нерівності

 1. Силабус навчальної дисципліни
 2. Робоча програма навчальної дисципл

Гендерні дослідження в соціології

1. Робоча програма навчальної дисципліни

Інформаційні війни та медіа грамотність

 1. Силабус навчальної дисципліни
 2. Робоча програма навчальної дисципліни

Соціологія професій

 1. Силабус навчальної дисципліни
 2. Робоча програма навчальної дисципліни

Основи PR в організації

 1. Силабус навчальної дисципліни
 2. Робоча програма навчальної дисципліни

Соціальна політика та соціальна робота

Соціологія електоральної поведінки

Соціальна відповідальність бізнесу

 1. Силабус навчальної дисципліни
 2. Робоча програма навчальної дисципліни

Кроскультурні комунікації

 1. Силабус навчальної дисципліни
 2. Робоча програма навчальної дисципліни
 3. Силабус навчальної дисципліни
 4. Робоча програма навчальної дисци

Кримінологія мас-медіа

 1. Силабус навчальної дисципліни
 2. Робоча програма навчальної дисципліни

Якісні методи в соціологічних дослідженнях

Брендинг

 1. Силабус навчальної дисципліни
 2. Робоча програма навчальної дисципліни

Міські дослідження: теорія і практика

Риторика

Логіка наукового аналізу

Технології інтернет-досліджень

 1. Силабус навчальної дисципліни
 2. Робоча програма навчальної дисципліни

Стратегічні комунікації в управлінні

Технології соціального прогнозування

 1. Силабус навчальної програми
 2. Робоча програма навчальної дисципліни

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до курсових і бакалаврських робіт

 1. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни “Історія соціології”
 2. Методичні вказівки з написання курсової роботи з дисципліни “Методологія та методи соціологічних досліджень
 3. Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни “Загальна соціологія”
 4. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Сучасні соціологічні теорії»
 5. Методичні вказівки з написання курсової роботи з дисципліни “Технології соціологічних досліджень”
 6. Методичні вказівки з написання бакалаврської роботи
 7. Контрольні питання до державного іспиту для бакалаврів 2021 року
 8. Програма виробничої практики для студентів 4 курсу

 

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

1.Соціальна психологія особистості та спілкування. Практикум для студентів спеціальності “Соціологія”

РОЗКЛАД НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ

СТУДЕНТІВ:

 1. Розклад навчальних занять першого – третього курсів (І семестр 2021-2022 н.р.)
 2. Розклад навчальних занять четвертого курсу (І семестр 2021-2022 н.р.)

РОЗКЛАД ЕКЗАМЕНАЦІЙНОЇ СЕСІЇ

СТУДЕНТІВ:

Розклад сесії 2021/2022 н.р.

 

Comments are closed.