054 “Соціологія” бакалавр

ВІДОМОСТІ про самооцінювання освітньої програми

ПРОГРАМА візиту експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА 

 

                        ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА                          “СОЦІОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ”

 

ЗАГАЛЬНОУНІВЕРСИТЕТСЬКИЙ СПИСОК НАЗВ ДИСЦИПЛІН ВІЛЬНОГО ВИБОРУ

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ЗА ОП “СОЦІОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ” 2023 РОКУ (АКТУАЛЬНО ДЛЯ ПЕРШОГО КУРСУ)

Обов’язкові освітні компоненти, що забезпечують ПРН:

Вища математика                                                                                    Силабус навчальної дисципліни

Вступ до спеціальності. Ознайомча практика                           Силабус навчальної дисципліни

Екологія                                                                                                        Силабус навчальної дисципліни

Загальна психологія                                                                               Силабус навчальної дисципліни

Загальна соціологія                                                                                Силабус навчальної дисципліни

Іноземна мова                                                                                            Силабус навчальної дисципліни

Інформатика                                                                                              Силабус навчальної дисципліни

Історія соціології                                                                                      Силабус навчальної дисципліни

Історія та культура України                                                                 Силабус навчальної дисципліни

Комп’ютерні технології організації соціологічних досліджень                                                                                                      Силабус навчальної дисципліни

Математичні методи в соціології                                                     Силабус навчальної дисципліни

Методологія та методи соціологічних досліджень                 Силабус навчальної дисципліни

Основи демографії                                                                                  Силабус навчальної дисципліни

Основи економічної теорії                                                                  Силабус навчальної дисципліни

Основи менеджменту                                                                             Силабус навчальної дисципліни

Основи професійної безпеки та здоров’я людини                  Силабус навчальної дисципліни

Правознавство                                                                                          Силабус навчальної дисципліни

Практикум з комп’ютерної обробки соціологічних даних Силабус навчальної дисципліни

Соціальна статистика                                                                            Силабус навчальної дисципліни

Соціологія культури                                                                                Силабус навчальної дисципліни

Соціологія маркетингу                                                                            Силабус навчальної дисципліни

Соціологія організацій                                                                          Силабус навчальної дисципліни

Соціологія особистості та девіантної поведінки                          Силабус навчальної дисципліни

 Соціологія реклами й управління рекламою
Силабус навчальної дисципліни

Соціологія сім’ї                                                                                            Силабус навчальної дисципліни

Соціологія споживання й управління споживчою поведінкою                                                                                                       Силабус навчальної дисципліни

Соціологія управління                                                                          Силабус навчальної дисципліни

Сучасні соціологічні теорії                                                                                Силабус навчальної дисципліни

Українська мова (професійного спрямування)                        Силабус навчальної дисципліни

Фізичне виховання                                                                                      Силабус навчальної дисципліни

Філософія                                                                                                     Силабус навчальної дисципліни

Наскрізьна програма практикі студентів                                      Робоча програма виробничої практики

Виробнича практика                                                                                Робоча програма виробничої практики

Переддипломна практика                                                                      Робоча програма переддипломної практики

 

ДИСЦИПЛІНИ ВІЛЬНОГО ВИБОРУ СТУДЕНТА ПРОФІЛЬОВНОЇ ПІДГОТОВКИ, ЯКІ ПРОПОНУЮТЬСЯ КАФЕДРОЮ

                             Профільований пакет дисциплін 1                                “Управління персоналом в організації”

 • 4 семестр

Соціологія гендеру                                                                                  Силабус навчальної дисципліни

Риторика                                                                                                      Силабус навчальної дисципліни

 • 5 семестр

Соціальна психологія                                                                            Силабус навчальної дисципліни

 • 6 семестр

Комунікації в організаціїї                                                                    Силабус навчальної дисципліни

 • 7 семестр

Кадрова робота в організації                                                             Силабус навчальної дисципліни

Соціологія економіки                                                                            Силабус навчальної дисципліни

 • 8 семестр

Соціологія конфлікту                                                                             Силабус навчальної дисципліни

Соціологія праці                                                                                       Силабус навчальної дисципліни

                          Профільований пакет дисциплін 2                             “Суспільні відносини: дослідження та управління”

 • 4 семестр

Соціологія комунікацій                                                                               Силабус навчальної дисципліни

Соціологія релігії                                                                                              Силабус навчальної дисципліни

 • 5 семестр

Соціологія громадської думки                                                           Силабус навчальної дисципліни

 • 6 семестр

Соціальні зміни: соціологічний вимір                                          Силабус навчальної дисципліни

 • 7 семестр

Іміджелогія                                                                                                   Силабус навчальної дисципліни

Гендерні дослідження в соціології                                                  Силабус навчальної дисципліни

 • 8 семестр

Етносоціологія                                                                                              Силабус навчальної дисципліни

Соціологія соціальної нерівності                                                      Силабус навчальної дисципліни

 

ДИСЦИПЛІНИ ВІЛЬНОГО ВИБОРУ СТУДЕНТА ПРОФІЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ

2 курс

3 семестр

Політологія                                                                                                 Силабус навчальної дисципліни

Соціологія віку                                                                                               Силабус навчальної дисципліни

Соціальна політика та соціальна робота                                      Силабус навчальної дисципліни

 • 4 семестр

Міські дослідження: теорія і практика                                         Силабус навчальної дисципліни

Кроскультурні комунікації                                                                  Силабус навчальної дисципліни

Основи медіаграмотності та інформаційні війни                     Силабус навчальної дисципліни

3 курс

 • 5 семестр

Логіка наукового аналізу                                                                     Силабус навчальної дисципліни

Кримінологія мас-медіа                                                                        Силабус навчальної дисципліни

Соціологія професій                                                                               Силабус навчальної дисципліни

 • 6 семестр

Соціальна відповідальність бізнесу                                                Силабус навчальної дисципліни

Соціальний аудит в організаціях                                                     Силабус навчальної дисципліни

Основи PR в організації                                                                        Силабус навчальної дисципліни

4 курс

 • 7 семестр

Технології інтернет-досліджень                                                       Силабус навчальної дисципліни

Соціологія електоральної поведінки                                             Силабус навчальної дисципліни

Соціологія державного управління та місцевого самоврядування                                                                                        Силабус навчальної дисципліни

 • 8 семестр

Технології соціального прогнозування                                          Слабус навчальної дисципліни

Брендинг                                                                                                      Силабус навчальної дисципліни

Якісні методи в соціологічних дослідженнях                              Силабус навчальної дисципліни

АКТУАЛЬНІ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 054 “СОЦІОЛОГІЯ”

Бакалавр на 2023-2024 н.р.

Брендинг

 1. Навчальний контент
 2. Плани практичних (семінарських) занять
 3. Завдання для самостійної роботи студентів
 4.  Питання, задачі, завдання для поточного та підсумкового контролю
 5. Силабус навчальної дисципліни
 6. Робоча програма навчальної дисципліни

Вища математика

 1.  Навчальний контент
 2. Плани практичних (семінарських) занять
 3. Завдання для самостійної роботи студентів
 4. Питання, задачі, завдання для поточного контролю
 5. Питання, задачі, завдання для поточного контролю (розрахункове завдання)
 6. Питання, задачі, завдання для підсумкового контролю
 7. Силабус навчальної дисципліни
 8. Робоча програма навчальної дисципліни

Вступ до спеціальності

 1. Навчальний контент
 2. Плани практичних (семінарських) занять
 3. Завдання для самостійної роботи студентів
 4. Питання, задачі, завдання для поточного та підсумкового контролю
 5. Силабус навчальної дисципліни
 6. Робоча програма навчальної дисципліни

Екологія

 1. Навчальний контент
 2. Плани практичних (семінарських) занять
 3. Завдання для самостійної роботи студентів
 4.  Питання, задачі, завдання для поточного та підсумкового контролю
 5. Силабус навчальної дисципліни
 6. Робоча програма навчальної дисципліни

Загальна психологія

 1. Навчальний контент
 2. Плани практичних (семінарських) занять
 3.  Питання, задачі, завдання для поточного та підсумкового контролю
 4. Силабус навчальної дисципліни
 5. Робоча програма навчальної дисципліни

Загальна соціологія

 1. Навчальний контент 
 2. Плани практичних (семінарських) занять
 3. Завдання для самостійної роботи студентів
 4.  Питання, задачі, завдання для поточного та підсумкового контролю
 5. Силабус навчальної дисципліни
 6. Робоча програма навчальної дисципліни
 7. Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни “Загальна соціологія”

Історія та культура України

 1. Навчальний контент
 2. Плани практичних (семінарських) занять
 3. Завдання для самостійної роботи студентів
 4.  Питання, задачі, завдання для поточного та підсумкового контролю
 5. Силабус навчальної дисципліни
 6. Робоча програма навчальної дисципліни

Історія соціології

 1. Навчальний контент
 2. Плани практичних (семінарських) занять
 3. Завдання для самостійної роботи студентів
 4.  Питання, задачі, завдання для поточного та підсумкового контролю
 5. Силабус навчальної дисципліни
 6. Робоча програма навчальної дисципліни
 7. Методичні вказівки з написання курсової роботи

Іноземна мова

 1. Навчальний контент
 2. Плани практичних (семінарських) занять
 3. Завдання для самостійної роботи студентів
 4.  Питання, задачі, завдання для поточного та підсумкового контролю
 5. Силабус навчальної дисципліни
 6. Робоча програма навчальної дисципліни

Інформатика

 1. Навчальний контент
 2. Плани практичних (семінарських) занять
 3. Завдання для самостійної роботи студентів
 4. Питання, задачі та завдання для поточного та підсумкового контролю
 5. Силабус навчальної дисципліни
 6. Робоча програма навчальної дисципліни

Кадрова робота в організації

 1. Навчальний контент
 2. Плани практичних (семінарських) занять
 3. Завдання для самостійної роботи студентів
 4.  Питання, задачі, завдання для поточного та підсумкового контролю
 5. Силабус навчальної дисципліни
 6. Робоча програма навчальної дисципліни

Комп’ютерні технології організації соціологічних досліджень

 1. Навчальний контент
 2. Плани практичних (семінарських) занять
 3. Завдання для самостійної роботи студентів
 4.  Питання, задачі, завдання для поточного та підсумкового контролю
 5. Силабус навчальної дисципліни
 6. Робоча програма навчальної дисципліни
 7. Методичні рекомендації до виконання курсової роботи

Комунікації в організаціях

 1. Навчальний контент
 2. Плани практичних (семінарських) занять
 3. Завдання для самостійної роботи студентів
 4. Питання, задачі, завдання для поточного та підсумкового контролю
 5. Силабус навчальної дисципліни
 6. Робоча програма навчальної дисципліни

Крос-культурні комунікації

 1. Навчальний контент
 2. Плани практичних (семінарських) занять
 3. Завдання для самостійної роботи студентів
 4. Питання, задачі, завдання для поточного та підсумкового контролю
 5. Силабус навчальної дисципліни
 6. Робоча програма навчальної дисципліни

Математичні методи в соціології

 1. Навчальний контент
 2. Плани практичних (семінарських) занять
 3. Завдання для самостійної роботи студентів
 4. Питання, задачі, завдання для поточного та підсумкового контролю
 5. Силабус навчальної дисципл
 6. Робоча програма навчальної дисципліни

Методологія та методи соціологічних досліджень

 1. Навчальний контент
 2. Плани практичних (семінарських) занять
 3. Завдання для самостійної роботи студентів
 4. Питання, задачі, завдання для поточного та підсумкового контролю
 5. Силабус навчальної дисципліни
 6. Робоча програма навчальної дисципліни
 7. Методичні вказівки з написання курсової роботи

Основи економічної теорії

 1. Навчальний контент
 2. Плани практичних (семінарських) занять
 3. Завдання для самостійної роботи студентів
 4.  Питання, задачі, завдання для поточного та підсумкового контролю
 5. Силабус навчальної дисципліни
 6. Робоча програма навчальної дисципліни

Основи менеджменту

 1. Навчальний контент
 2. Плани практичних (семінарських) занять
 3. Завдання для самостійної роботи студентів
 4.  Питання, задачі, завдання для поточного та підсумкового контролю
 5. Силабус навчальної дисципліни
 6. Робоча програма навчальної дисципліни

Основи демографії

 1. Навчальний контент
 2. Плани практичних (семінарських) занять
 3. Завдання для самостійної роботи студентів
 4. Питання, задачі, завдання для поточного та підсумкового контролю
 5. Силабус навчальної дисципліни
 6. Робоча програма навчальної дисципліни

Основи професійної безпеки та здоров’я людини

 1. Навчальний контент
 2. Плани практичних (семінарських) занять
 3. Завдання для самостійної роботи студентів
 4.  Питання, задачі, завдання для поточного та підсумкового контролю
 5. Силабус навчальної дисципліни
 6. Робоча програма навчальної дисципліни

Правознавство

 1. Навчальний контент
 2. Хрестоматія
 3. Плани практичних (семінарських) занять
 4. Завдання для самостійної роботи студентів
 5.  Питання, задачі, завдання для поточного та підсумкового контролю
 6. Силабус навчальної дисципліни
 7. Робоча програма навчальної дисципліни

Політологія

 1. Навчальний контент
 2. Завдання для самостійної роботи
 3. Питання, задачі, завдання для поточного та підсумкового контролю
 4. Силабус навчальної дисципліни
 5. Робоча програма навчальної дисципліни
 6. Практикум навчальної дисципліни

Практикум з комп’ютерної обробки соціологічних даних

 1. Плани практичних (семінарських) занять
 2. Завдання для самостійної роботи студентів
 3.  Питання, задачі, завдання для поточного та підсумкового контролю
 4. Силабус навчальної дисципліни
 5. Робоча програма навчальної дисципліни

Риторика

 1. Навчальний контент
 2. Плани практичних (семінарських) занять
 3. Завдання для самостійної роботи студентів
 4. Питання, задачі, завдання для поточного та підсумкового контролю
 5. Силабус навчальної дисципліни
 6. Робоча програма навчальної дисципліни

Соціальна статистика

 1. Навчальний контент
 2. Плани практичних (семінарських) занять
 3. Завдання для самостійної роботи студентів
 4. Питання, задачі, завдання для поточного та підсумкового контролю
 5. Силабус навчальної дисципліни
 6. Робоча програма навчальної дисципліни

Соціологія організації

 1. Навчальний контент
 2. Плани практичних (семінарських) занять
 3. Завдання для самостійної роботи студентів
 4. Питання, задачі, завдання для поточного та підсумкового контролю
 5. Силабус навчальної дисципліни
 6. Робоча програма навчальної дисципліни

Сучасні соціологічні теорії

 1. Навчальний контент
 2. Плани практичних (семінарських) занять
 3. Завдання для самостійної роботи студентів
 4. Питання, задачі, завдання для поточного та підсумкового контролю
 5. Силабус навчальної дисципліни
 6. Робоча програма навчальної дисципліни
 7. Методичні вказівки з написання курсової роботи

Соціологія особистості та девіантної поведінки

 1. Навчальний контент
 2. Плани практичних (семінарських) занять
 3. Завдання для самостійної роботи студентів
 4.  Питання, задачі, завдання для поточного та підсумкового контролю
 5. Силабус навчальної дисципліни
 6. Робоча програма навчальної дисципліни

Соціологія споживчої поведінки

 1. Навчальний контент
 2. Плани практичних (семінарських) занять
 3. Завдання для самостійної роботи студентів
 4. Питання, задачі, завдання для поточного та підсумкового контролю
 5. Силабус навчальної дисципліни
 6. Робоча програма навчальної дисципліни

Соціологія маркетингу

 1. Навчальний контент
 2. Плани практичних (семінарських) занять
 3. Завдання для самостійної роботи студентів
 4.  Питання, задачі, завдання для поточного та підсумкового контролю
 5. Силабус навчальної дисципліни
 6. Робоча програма навчальної дисципліни

Соціологія реклами

 1. Навчальний контент
 2. Плани практичних (семінарських) занять
 3. Завдання для самостійної роботи студентів
 4.  Питання, задачі, завдання для поточного та підсумкового контролю
 5. Силабус навчальної дисципліни
 6. Робоча програма навчальної дисципліни

Соціологія культури

 1. Навчальний контент
 2. Плани практичних (семінарських) занять
 3. Завдання для самостійної роботи студентів
 4.  Питання, задачі, завдання для поточного та підсумкового контролю
 5. Силабус навчальної дисципліни
 6. Робоча програма навчальної дисципліни

Соціологія сім’ї

Соціологія гендеру

 1. Навчальний контент
 2. Плани практичних (семінарських) занять
 3. Завдання для самостійної роботи студентів
 4.  Питання, задачі, завдання для поточного та підсумкового контролю
 5. Силабус навчальної дисципліни
 6. Робоча програма навчальної дисципліни

Соціальна психологія

 1. Навчальний контент 
 2. Плани практичних (семінарських) занять
 3. Завдання для самостійної роботи студентів
 4.  Питання, задачі, завдання для поточного та підсумкового контролю
 5. Силабус навчальної дисципліни
 6. Робоча програма навчальної дисципліни

Соціологія державного управління та місцевого самоврядування

 1. Навчальний контент
 2. Плани практичних (семінарських) занять
 3. Завдання для самостійної роботи студентів
 4. Питання, задачі, завдання для поточного та підсумкового контролю
 5. Силабус навчальної дисципліни
 6. Робоча програма навчальної дисципліни

Соціальний аудит в організаціях

 1. Навчальний контент
 2. Плани практичних (семінарських) занять
 3. Завдання для самостійної роботи студентів
 4. Питання, задачі, завдання для поточного та підсумкового контролю
 5. Силабус навчальної дисципліни
 6. Робоча програма навчальної дисципліни

Соціологія професій

 1. Навчальний контент
 2. Плани практичних (семінарських) занять
 3. Завдання для самостійної роботи студентів
 4.  Питання, задачі, завдання для поточного та підсумкового контролю
 5. Силабус навчальної дисципліни
 6. Робоча програма навчальної дисципліни

Соціологія управління

 1. Навчальний контент
 2. Плани практичних (семінарських) занять
 3. Завдання для самостійної роботи студентів
 4. Питання, задачі, завдання для поточного підсумкового контролю
 5. Силабус навчальної дисципліни
 6. Робоча програма навчальної дисципліни

Соціологія економіки

 1. Навчальний контент
 2. Плани практичних (семінарських) занять
 3. Завдання для самостійної роботи студентів
 4.  Питання, задачі, завдання для поточного та підсумкового контролю
 5. Силабус навчальної дисципліни
 6. Робоча програма навчальної дисципліни

Соціологія праці

 1. Навчальний контент
 2. Плани практичних (семінарських) занять
 3. Завдання для самостійної роботи студентів
 4. Питання, задачі, завдання для поточного та підсумкового контролю
 5. Силабус навчальної дисципліни
 6. Робоча програма навчальної дисципліни

Соціологія конфлікту

 1. Навчальний контент
 2. Плани практичних (семінарських) занять
 3. Завдання для самостійної роботи студентів
 4. Питання, задачі, завдання для поточного та підсумкового контролю
 5. Силабус навчальної дисципліни
 6. Робоча програма навчальної дисципліни

Українська мова

 1. Навчальний контент
 2. Плани практичних (семінарських) занять
 3. Завдання для самостійної роботи студентів
 4.  Питання, задачі, завдання для поточного та підсумкового контролю
 5. Силабус навчальної дисципліни
 6. Робоча програма навчальної дисципліни

Фізичне виховання

 1. Силабус навчальної дисципліни
 2. Робоча програма навчальної дисципліни

Філософія

 1. Навчальний контент
 2. Плани практичних (семінарських) занять
 3. Завдання для самостійної роботи студентів
 4.  Питання, задачі, завдання для поточного та підсумкового контролю
 5. Силабус навчальної дисципліни
 6. Робоча програма навчальної дисципліни

ДВВ Нормативно-правове забезпечення інформаційної безпеки у національному та міжнародному співробітництві

 1. Силабус навчальної дисципліни
 2. Робоча програма навчальної дисципліни

ДВВ Правові засади підприємницької діяльності

 1. Силабус навчальної програми
 2. Робоча програма навчальної дисципліни

ДВВ Історія Харкова

 1. Силабус навчальної програми
 2. Робоча програма навчальної дисципліни 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до курсових і бакалаврських робіт

 1. Методичні вказівки з написання бакалаврської роботи

 

 

Comments are closed.