Магістр (Соціологія “054)”

МАТЕРІАЛИ ЩОДО РОЗРОБЛЕННЯ, ЗАТВЕРДЖЕННЯ,

МОНІТОРИНГУ ТА ПЕРІОДИЧНОГО ПЕРЕГЛЯДУ ОПП

«Соціологічне забезпечення економічної діяльності»

Польша лист укр 17 12 2022

Польща лист укр 12 01 23

Польща лист 17 03 23

 

 

МАТЕРІАЛИ ЩОДО РОЗРОБЛЕННЯ, ЗАТВЕРДЖЕННЯ,

  МОНІТОРИНГУ ТА ПЕРІОДИЧНОГО ПЕРЕГЛЯДУ ОПП

«Соціологічне забезпечення економічної діяльності»

ВИТЯГИ

 

ВІДГУКИ ТА РЕЦЕНЗІЇ НА ОПП

«Соціологічне забезпечення економічної діяльності»

другого (магістерського) рівня вищої освіти

за спеціальністю 054 – Соціологія

галузі знань 05 – Соціальні та поведінкові науки

кваліфікація: магістр з соціології

2022/2023 н.р.

Рецензія Юрія РОМАНЕНКА

Рецензія Карини ДИГУН

Рецензія Кристини ШВАЧКИ

Рецензія Олени ЛИСЕЄНКО

Рецензія Олексія МУСІЄЗДОВА

Рецензія Максима ПЕТУХОВА

Рецензія Максима КРИВОРУЧКО

 

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА (2023 р.)

«СОЦІОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ»

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА (2022 р.) 

«СОЦІОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ»

Навчальний план підготовки другого (магістерського) рівня (2022 р.)

 

ОСВІТНЬО – ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА (2021 р.)

“СОЦІОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ”

зі спеціальності 054 “Соціологія” за другим (магістерським) рівнем вищої освіти

Навчальний план підготовки другого (магістерського) рівня (2021 р.)

 

Навчальний план підготовки другого (магістерського) рівня (2020 р.)

 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

НАБІР 2022

НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН ЗА ОСВІТНЬО – ПРОФЕСІЙНОЮ ПРОГРАМОЮ “СОЦІОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ”

ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 054 “СОЦІОЛОГІЯ”

 за другим (магістерським) рівнем вищої освіти

 

ОБОВ’ЯЗКОВІ ОСВІТНІ КОМПНЕНТИ

ЗАГАЛЬНА ПІДГОТОВКА

Іноземна мова за професійним спрямуванням

 1. Плани практичних (семінарських) занять
 2. Силабус навчальної дисципліни
 3. Навчальний контент
 4. Завдання для самостійної роботи студентів
 5. Методи контролю знань
 6. Робоча програма навчальної дисципліни

Методологія організації наукових досліджень та методика написання наукових текстів

 1. Завдання для самостійної роботи студентів
 2. Робоча програма навчальної дисципліни
 3. Плани практичних (семінарських) занять
 4. Навчальний контент
 5. Силабус навчальної дисципліни
 6. Навчальний посібник
 7. Методи контролю знань

Інтелектуальна власність

 1. Навчальний контент
 2. Плани практичних (семінарських) занять
 3. Завдання для самостійної роботи студентів
 4. Питання, задачі, завдання для поточного та підсумкового контролю
 5. Завдання для комплексної контрольної роботи
 6. Навчальна програма дисципліни
 7. Робоча програма навчальної дисципліни
 8. Силабус навчальної дисципліни

СПЕЦІАЛЬНА (ФАХОВА) ПІДГОТОВКА

Теоретична соціологія ХХІ століття

 1. Навчальний контент
 2. Завдання для самостійної роботи студентів
 3. Робоча програма навчальної дисципліни
 4. Методичні вказівки з написання курсової роботи
 5. Плани практичних (семінарських) занять
 6. Силабус навчальної дисципліни
 7. Методи контролю знань з навчальної дисципліни

Методи багатовимірного аналізу та BigData в соціології

 1. Плани практичних (семінарських) занять
 2. Завдання для самостійної роботи студентів
 3. Методи контролю знань з навчальної дисципліни
 4. Навчальний контент
 5. Силабус навчальної дисципліни
 6. Робоча програма навчальної дисципліни

Інтернет-дослідження економічної діяльності

 1. Завдання для самостійної роботи студентів
 2. Робоча програма навчальної дисципліни
 3. Методи контролю знань з навчальної дисципліни
 4. Плани практичних (семінарських) занять
 5. Силабус навчальної дисципліни
 6. Навчальний контент

Соціологічний супровід економічної діяльності

 1. Силабус навчальної дисципліни
 2. Робоча програма навчальної дисципліни
 3. Завдання для самостійної роботи студентів
 4. Методи контролю знань
 5. Плани практичних (семінарських) занять
 6. Навчальний контент

Методологія та методи роботи з персоналом

 1. Плани практичних (семінарських) занять
 2. Питання, задачі, завдання для поточного та підсумкового контролю
 3. Завдання для самостійної роботи студентів
 4. Силабус навчальної дисципліни
 5. Робоча програма навчальної дисципліни
 6. Методичні вказівки з написання курсової роботи
 7. Навчальний контент

ДИСЦИПЛІНИ ВІЛЬНОГО ВИБОРУ ПРОФІЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ

Кадри та безпека організацій

 1. Питання, задачі, завдання для поточного та підсумкового контролю
 2. Навчальний контент
 3. Робоча програма навчальної дисципліни
 4. Плани практичних (семінарських) занять
 5. Силабус навчальної дисципліни
 6. Завдання для самостійної роботи студентів

Регіональний менеджмент і маркетинг

 1. Силабус навчальної дисципліни
 2. Робоча програма навчальної дисципліни

Соціально-інженерна діяльність у бізнес-сфері

 1. Силабус навчальної дисципліни
 2. Методи контролю знань
 3. Плани практичних (семінарських) занять
 4. Робоча програма навчальної дисципліни
 5. Завдання для самостійної роботи студентів
 6. Контент лекцій

Методи аналізу соціальних мереж в економічної діяльності

 1. Робоча програма навчальної дисципліни
 2. Силабус навчальної дисципліни

Практикум з дослідження організаційної поведінки

 1. Робоча програма навчальної дисципліни
 2. Силабус навчальної дисципліни
 3. Завдання для самостійної роботи студентів
 4. Плани практичних (семінарських) занять
 5. Методи контролю знань
 6. Контент лекцій

Гендерні відносини в економічній діяльності

 1. Силабус навчальної дисципліни
 2. Робоча програма навчальної дисципліни
 3. Контент лекцій
 4. Методи контролю знань
 5. Плани практичних (семінарських) занять
 6. Завдання для самостійної роботи студентів

Адміністративний менеджмент

 1. Силабус навчальної дисципліни
 2. Робоча програма навчальної дисципліни

Кросскультурні комунікації

 1. Контент лекцій
 2. Методи контролю знань
 3. Завдання для самостійної роботи студентів
 4. Плани практичних (семінарських) занять
 5. Робоча програма навчальної дисципліни
 6. Силабус навчальної дисципліни

Теоретичні засади маркетингової та рекламної діяльності

 1. Силабус навчальної дисципліни
 2. Робоча програма навчальної дисципліни

Соціологічні методи маркетингових досліджень

 1. Плани практичних (семінарських) занять
 2. Методи контролю знань
 3. Завдання для самостійної роботи студентів
 4. Силабус
 5. Робоча програма навчальної дисципліни
 6. Контент лекцій

Практикум соціологічного супроводу рекламної діяльності та маркетингових досліджень

 1. Робоча програма навчальної дисципліни
 2. Силабус навчальної дисципліни

Кар’ерний розвиток особистості

 1. Силабус навчальної дисципліни
 2. Завдання для самостійної роботи студентів
 3. Робоча програма навчальної дисципліни
 4. Методи контролю знань
 5. Контент лекцій
 6. Плани практичних (семінарських) занять

Державне регулювання економіки

 1. Робоча програма навчальної дисципліни
 2. Силабус навчальної дисципліни

Новітні технології в управлінні репутацією

 1. Робоча програма навчальної дисципліни
 2. Силабус навчальної дисципліни
 3. Плани практичних (семінарських) занять
 4. Питання, задачі та завдання для поточного та підсумкового контролю
 5. Завдання для самостійної роботи студентів

Соціологія зв’язків з громадскістю

 1. Силабус навчальної дисципліни
 2. Робоча програма навчальної дисципліни
 3. Завдання для самостійної роботи студентів
 4. Питання, задачі та завдання для поточного та підсумкового контролю

Практикум з сучасних методів соціологічних досліджень бізнес-діяльності

 1. Силабус навчальної дисципліни
 2. Робоча програма навчальної дисципліни

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до курсових і дипломних робіт магістра

 1. Методичні вказівки з написання дипломної роботи магістра  за спеціальністю “Соціологія”
 2. Методичні вказівки до виконання передипломної практики
 3. Методичні вказівки з написання курсової роботи з дисципліни Теоретична соціологія  ХХІ століття

 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

НАБІР 2021

НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН ЗА ОСВІТНЬО – ПРОФЕСІЙНОЮ ПРОГРАМОЮ “СОЦІОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ”

ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 054 “СОЦІОЛОГІЯ”

 за другим (магістерським) рівнем вищої освіти

 

ОБОВ’ЯЗКОВІ ОСВІТНІ КОМПНЕНТИ

ЗАГАЛЬНА ПІДГОТОВКА

Теорія організацій

 1. Силабус навчальної дисципліни
 2. Плани практичних (семінарських) занять
 3. Завдання для самостійної роботи студентів
 4. Робоча програма навчальної дисципліни
 5. Методи контролю знань
 6. Базовий підручник

Інтелектуальна власність

 1. Навчальний контент
 2. Плани практичних (семінарських) занять
 3. Завдання для самостійної роботи студентів
 4. Питання, задачі, завдання для поточного та підсумкового контролю
 5. Завдання для комплексної контрольної роботи
 6. Навчальна програма дисципліни
 7. Робоча програма навчальної дисципліни
 8. Силабус навчальної дисципліни

Основи підприємницької діяльності

 1. Методи контролю знань
 2. Робоча програма навчальної дисципліни
 3. Силабус навчальної дисципліни
 4. Завдання для самостійної роботи студентів
 5. Навчальний контент

СПЕЦІАЛЬНА (ФАХОВА) ПІДГОТОВКА

Соціологія постмодерну

 1. Навчальний контент
 2. Плани практичних (семінарських) занять
 3. Завдання для самостійної роботи студентів
 4. Питання, задачі, завдання для поточного та підсумкового контролю
 5. Силабус навчальної дисципліни
 6. Робоча програма навчальної дисципліни
 7. Навчальний контент
 8. Методи контролю знань з навчальної дисципліни

Іміджелогія

 1. Завдання для самостійної роботи студентів
 2. Питання, задачі, завдання для поточного та підсумкового контролю
 3. Плани практичних (семінарських) занять
 4. Робоча програма навчальної дисципліни
 5. Силабус навчальної дисципліни
 6. Навчальний контент

 

Методи багатовимірного аналізу даних в соціології

 1. Навчальний контент
 2. Плани практичних (семінарських) занять
 3. Завдання для самостійної роботи студентів
 4. Питання, задачі, завдання для поточного та підсумкового контролю
 5. Робоча програма навчальної дисципліни
 6. Методи контролю знань з навчальної дисципліни
 7. Силабус навчальної дисципліни

Технології соціального проектування

 1. Навчальний контент
 2. Плани практичних (семінарських) занять
 3. Завдання для самостійної роботи студентів
 4. Питання, задачі, завдання для поточного та підсумкового контролю
 5. Навчальна програма дисципліни
 6. Робоча програма навчальної дисципліни
 7. Силабус навчальної дисципліни

Основи наукових досліджень

 1. Силабус навчальної дисципліни
 2. Робоча програма навчальної дисципліни
 3. Навчальний контент
 4. Плани практичних (семінарських) занять
 5. Завдання для самостійної роботи студентів
 6. Методи контролю знань з навчальної дисципліни

Соціологія зв’язків з громадськістю

 1. Навчальний контент
 2. Плани практичних (семінарських) занять
 3. Завдання для самостійної роботи студентів
 4. Питання, задачі, завдання для поточного та підсумкового контролю
 5. Силабус навчальної дисципліни
 6. Робоча програма навчальної дисципліни
 7. Методичні вказівки з написання курсової роботи

 

ВИБІРКОВІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ

ПРОФІЛЬНА ПІДГОТОВКА

ПРОФІЛЬОВАНИЙ ПАКЕТ ДИСЦИПЛІН 

“СОЦІОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМИ РЕСУРСАМИ”

Методологія та методи роботи з персоналом

 1. Навчальний контент
 2. Плани практичних (семінарських) занять
 3. Завдання для самостійної роботи студентів
 4. Питання, задачі, завдання для поточного та підсумкового контролю
 5. Силабус навчальної дисципліни
 6. Робоча програма навчальної дисципліни
 7. Методичні вказівки до написання  курсової роботи

Соціологія кар’єри

 1. Робоча програма навчальної дисципліни
 2. Завдання для самостійної роботи студентів
 3. Плани практичних (семінарських) занять
 4. Методи контролю знань
 5. Силабус навчальної дисципліни
 6. Навчальний контент

Методи оцінки персоналу в організації

 1. Силабус навчальної дисципліни
 2. Робоча програма навчальної дисципліни
 3. Плани практичних (семінарських) занять
 4. Питання, задачі, завдання для поточного та підсумкового контролю
 5. Завдання для самостійної роботи студентів
 6. Навчальний контент

Соціологія соціальних змін

 1. Навчальний контент
 2. Плани практичних (семінарських) занять
 3. Завдання для самостійної роботи студентів
 4. Питання, задачі, завдання для поточного та підсумкового контролю
 5. Силабус навчальної дисципліни
 6. Робоча програма навчальної дисципліни
 7. Методи контролю знань

Кадри та безпека організацій

 1. Навчальний контент
 2. Навчальний посібник
 3. Плани практичних (семінарських) занять
 4. Завдання для самостійної роботи студентів
 5. Питання, задачі, завдання для поточного та підсумкового контролю
 6. Силабус навчальної дисципліни
 7. Робоча програма навчальної дисципліни

Соціологія міста

 1. Навчальний контент
 2. Плани практичних (семінарських) занять
 3. Завдання для самостійної роботи студентів
 4. Питання, задачі, завдання для поточного та підсумкового контролю
 5. Силабус навчальної дисципліни
 6. Робоча програма навчальної дисципліни

ДИСЦИПЛІНИ ВІЛЬНОГО ВИБОРУ ПРОФІЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ

(були обрані студентами у 2021-2022 н.р.)

Державне управління

 1. Завдання для самостійної роботи студентів
 2. Питання, задачі, завдання для поточного та підсумкового контролю
 3. Плани практичних (семінарських) занять
 4. Навчальний контент
 5. Робоча програма навчальної дисципліни
 6. Силабус навчальної дисципліни

Ризик-менеджмент

 1. Силабус навчальної дисципліни
 2. Завдання для самостійної роботи студентів
 3. Плани практичних (семінарських) занять
 4. Робоча програма навчальної дисципліни
 5. Навчальний контент
 6. Методи контролю знань

Соціально-адекватне управління

 1. Навчальний контент
 2. Плани практичних (семінарських) занять
 3. Завдання для самостійної роботи студентів
 4. Питання, задачі, завдання для поточного та підсумкового контролю
 5. Силабус навчальної дисципліни
 6. Робоча програма навчальної дисципліни

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до курсових і дипломних робіт магістра

 1. Методичні вказівки з написання дипломної роботи

 

Comments are closed.