Студентське наукове товариство

СТУДЕНТСЬКЕ НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО

Студентське наукове товариство – добровільне студентське об’єднання, що сприяє удосконаленню професійної підготовки, виявленню обдарованої молоді.

Мета СНТ – формування  наукового світогляду,  координація, організаційне та науково-методичне забезпечення роботи з обдарованою молоддю, створення сприятливих умов для розвитку і реалізації творчих здібностей студентів та аспірантів кафедри соціології та політології, залучення їх до активної науково-дослідної, пошукової діяльності у процесі навчання.

Завдання СНТ

  •  Залучення обдарованих студентів до активної участі у науково-дослідній   діяльності кафедри
  •  Надання організаційної, методичної та практичної допомоги студентам у   реалізації творчих ідей, пропозицій тощо.
  •  Інформування членів CHT про можливість участі у Всеукраїнських та   Міжнародних наукових студентських конференціях, семінарах, конкурсах   та виставках студентських робіт, олімпіадах та міжнародних програмах     наукового обміну.
  •  Відбір та представлення кращих студентських робіт на Всеукраїнський     конкурс студентських наукових робіт з соціології.
  •  Проведення наукових конференцій студентів та аспірантів «Україна та   світ» та «Студентський соціологічний форум»
  •  Підготовка та випуск студентських наукових видань за результатами   конференцій, у тому числі електронних.
  •  Проведення один раз на два місяці засідань дискусійного клубу   «Суспільство і політика».

ПЛАН РОБОТИ ДИСКУСІЙНОГО КЛУБУ

«СУСПІЛЬСТВО І ПОЛІТИКА»

2020-2021 навчальний рік

Теми засідань та приблизні питання для обговорення Час проведення Відповідальний викладач
1 Виборча кампанія і підсумки місцевих виборів в Україні. 

 

Листопад 2020 року Доц. Голованов Б.Д,
2 Підсумки виборів президента США. Вплив результатів виборів на політичну ситуацію в світі.

 

 Грудень 2020 року Доц. Голованов Б.Д.
3 Нерівність, стратифікація та класи в сучасному суспільстві.

Для обговорення та дискусій виносяться наступні питання:

·    соціальна стратифікація з точки зору  конфліктного та функціонального підходів;

·    соціальна стратифікація, походження людини та шанси на успіх у житті;

·    відмінності, що породжує стратифікація: здоров’я, цінності, політика, родина та інше;

·    глобальна стратифікація: сьогодення і майбутнє;

·    бідність в сучасному суспільстві;

·    соціальна мобільність: американська мрія все ще реальність?

·    ейджизм як прояв стратифікації та нерівності;

·    гендерна дискримінація в Україні та світі.

 

Лютий

2021 року

 
4 Університетська освіта в Україні: особливості, проблеми, тенденції.

Для обговорення та дискусій виносяться наступні питання:

· позитивні та негативні аспекти вітчизняної освіти;

· зміни у системі освіти: погляд студента;

· місце НТУ «ХПІ» серед інших ЗВО України: наші переваги та недоліки;

· якість освіти: від яких факторів залежить і як вимірювати;

· погляд у майбутнє: освіта у XXІ столітті;

· освіта і соціальна нерівність;

· порівняльний аналіз студентського життя  в Україні та інших країнах світу.

 

Березень 2021 року  
5 Політика та інші складові життя українського суспільства.

 Для обговорення та дискусій виносяться наступні питання:

·     політика та економіка

·     політика та мораль

·     політика та релігія

·     етнополітичні проблеми українського суспільства

·     вплив світових процесів на розвиток сучасного українського суспільства.

Квітень

2021

 
6 Гендерна дискримінація на ринку праці: міфи та реальність.

Для обговорення та дискусій виносяться наступні питання:

· гендерна сегрегація праці

· скляна стеля

· жінки підприємниці

· особливості жіночого керівництва та управління

· «жіноче обличчя соціології»

 

Травень 2021  

УВАГА! В зв’язку з встановленням карантину та запровадженням обмежувальних протиепідемічних заходів в НТУ «ХПІ» засідання дискусійного клубу «Суспільство і політика» будуть проводитись  дистанційно.

АРХІВ

Comments are closed.