Колектив кафедри «Технології переробки нафти, газу та твердого палива»  НТУ “ХПІ” запрошує Вас на бюджетну та контрактну форму навчання за спеціальністю – 161 Хімічні технології та інженерія (конкурсна пропозиція «Технології переробки нафти, газу та твердого палива») зі спрямуванням:

  1. «Технології переробки нафти, газу та твердого палива»;
  2. «Технології підготовки вуглеводневої сировини».

Навчання ведуть кваліфіковані викладачі – 2 професори,  доктора технічних наук, 6 доцентів, кандидатів технічних наук.

Кафедра оснащена сучасним лабораторним та дослідницьким обладнанням, комп’ютерною та мультимедійною технікою. Кафедра має бази для проходження практики та майбутнього працевлаштування на провідних приватних і державних підприємствах, науково-дослідних та проектних установах.