Монографії

Малік І. К. Розробка технології отримання BIO-CHAR [Електронний ресурс] : монографія / І. К. Малік, Д.В.Мірошниченко  ; Нац. техн. ун-т “Харків. політехн. ін-т”. – Електрон. текст. дані. – Харків : НТУ “ХПІ”, 2024. – 124 с.  

Мукіна Н. В. Оптимізація виробництва доменного коксу за допомогою технології трамбування : монографія / Н. В. Мукіна, Д. В. Мірошниченко ; Нац. техн. ун-т “Харків. політехн. ін-т”. – Харків : Крок, 2023. – 148 с.

Коваль В. В. Оптимізація схеми підготовки вугілля до коксування : монографія / В. В. Коваль, Д. В. Мірошниченко, О. В. Богоявленська ; Нац. техн. ун-т “Харків. політехн. ін-т”. – Харків : Крок, 2023. – 136 с.

Григоров А.Б. Використання вторинної сировини у виробництві палива : монографія / А.Б. Григоров, К.В. Шевченко, І.В. Сінкевич. – Тернопіль : Видавництво «Крок», 2023. – 127 с.

Мєщанін В.І., Мірошниченко Д.В., Пиш’єв С.В.Вплив вологи вугільної шихти на її підготовку до коксування. Харків-Тернопіль: НТУ «ХПІ», Видавництво «Крок». 2023. 123 с. 

Чжан Сяобінь,  Мірошниченко Д.В., Лебедєв В.В., Пиш’єв С.В.Використання гумінових кислот з бурого вугілля при отриманні полімерів. Харків-Тернопіль: НТУ «ХПІ», Видавництво «Крок». 2023. 125 с. 

Григоров А. Б. Виробництво пластичних мастил з вторинної сировини : монографія / А. Б. Григоров ; Нац. техн. ун-т “Харків. політехн. ін-т”. – Харків–Тернопіль : Крок, 2023. – 188 с.

Григоров А.Б. Технологія полімервмісних бітумних матеріалів: монографія [Електронний ресурс] / А.Б. Григоров, О.О. Мардупенко, І.В. Сінкевич. – Харків-Тернопіль: НТУ «ХПІ», Видавництво «Крок», 2022. – 156 с.

Мирошниченко І.В.  Розширення сировинної бази коксування та поліпшення властивостей коксу як доменного палива: монографія [Електронний ресурс] / І.В. Мирошниченко, С.В. Фатенко, Д.В. Мірошниченко, І.В. Шульга. – Харків–Тернопіль: НТУ «ХПІ», Видавництво «Крок», 2022.– 254 с.

Білець Д. Ю. Газифікація полідисперсних систем кам’яновугільного походження : монографія / Д. Ю. Білець, Д. В. Мірошниченко, П. В. Карножицький ; Нац. техн. ун-т “Харків. політехн. ін-т”. – Харків : Планета – Принт, 2021. – 135 с.

В.М. Кузніченко Тиск розпирання вугілля та шихт в процесі коксування: Монографія / В.М. Кузніченко, І.В. Шульга, О.В. Ситник. – Харків: Контраст, 2021. – 210 с.

Головко М.Б., Мірошниченко Д.В. Вплив елементного та петрографічного складів вугілля і шихт на вихід основних продуктів коксування ТОВ «Планета-Прінт», Харьков. 2020. 115 с.

Miroshnichenko D.V. Oxidation of coking coal LAP LAMBERT Academic Publishing. Mauritius. 2020. 

Ніколайчук Ю.В., Мірошниченко Д.В., Шульга І.В.Використання показника температури займання для експрес-оцінки марочної належності вугілля Видавництво Б.І. Маторіна, 2020. 118 с. 

Denis Miroshnichenko, SerhiyPyshyevSulfur, coal and coke: theory and practice LAP LAMBERT Academic Publishing. Mauritius. 2020. 

Мірошниченко Д.В.Розвиток теорії і практики використання окисненого вугілля для виробництва доменного коксу Харків: НТУ «ХПІ», ТОВ «Планета-Прінт». 2019. 

Балаєва Я.С.Кафтан Ю.С.Мірошниченко Д.В.Взаємозв’язок властивостей не окисненого вугілля з найвищою теплотою згоряння та максимальною вологоємністю Харків: НТУ «ХПІ», ТОВ «Планета-Прінт». 2019. 

Григоров А. Б. Рациональное использование моторних масел: монография / А.Б. Григоров, И.С. Наглюк.– Харьков: НТУ ―ХПИ, 2012. – 183 с.