Вітаємо Вас на сайті кафедри 

“Технології переробки нафти, газу та твердого палива”!

Кафедра веде наукові розробки, а також здійснює підготовку бакалаврів та магістрів за спеціалізацією “Технології переробки нафти, газу та твердого палива” спеціальність 161 – “Хімічні технології та інженерія”

 

Профіль кафедри в Google Scholar

Підготовка здійснюється за такими основними напрямами:

Переробка нафти з отриманням широкого спектру товарних нафтопродуктів;
Проектува
ння устаткування процесів переробки нафти, вугілля та газового конденсату;
Методи оцінки якості нафти, нафтопродуктів (бензину, дизельного пального), вугілля та газу;
Виробництво альтернативного палива;

Переробка нафтошламів;
Виробництво усіх видів мастил та моторних олив, присадок;

Виробництво синтез-газу;
Коксуван
ня, газифікація вугілля;
Виробництво графітових материалів;
Очище
ння та знезараження стічних вод;     

 

Абітурієнти мають змогу навчатися за денною та заочною формою. Детальніше про навчання за заочною формою можна дізнатися тут