Вступ до спеціальності. Ознайомча практика
Фізика і хімія горючих копалин ч.1
Фізика і хімія горючих копалин ч.2
Основи технологій переробки нафти і газу
Основи технологій переробки твердих горючих копалин
Основи наукових досліджень
Основи проектування виробництв галузі
Методи аналізу  продуктів переробки горючих копалин
Фізика і хімія адсорбентів
Сучасні  методи підготовки та очищення нафто- та газопромислової сировини
Автомобільні експлуатаційні матеріали
Устаткування нафтосховищ
Устаткування виробництв переробки нафти і газу
Устаткування виробництв переробки твердих горючих копалин
Методи визначення якості нафти, газу та продуктів переробки
Альтернативні види палива
Системи автоматичного проектування
Технології вуглецевих матеріалів
 Фізика і хімія палив, олив, мастил
Методи оцінки та запобігання окисненню палива
Збір та підготовка   вуглеводневої сировини
Підготовка та збагачення вуглеводневої сировини
Технології виробництва та використання пластичних мастил
Технології виробництва модифікованих бітумів
Технології реактивних та ракетних палив
Промисловий трубопровідний транспорт нафти, газу
Методи утилізації відходів виробництва переробки вуглеводневої сировини
Устаткування газорозподільчих станцій
Переробка нафтозаводських газів в компоненти моторних палив
Виробництво моторних палив з нетрадиційної сировини
Технології виробництва та використання ПАР в переробці вуглеводневої сировини