На Кафедрі “Технології переробки нафти,газу та твердого палива” НТУ “ХПІ” було проведено попередні розгляди дисертаційних робіт Маліка Івана Костянтиновича та Набіль Сатер Абделя.
Після палких наукових дискусій за участю фахівців кафедри технологій переробки нафти, газу та твердого палива,  Державного підприємства “Український державний науково-дослідний вуглехімічний інститут (УХІН)”, Харківського національного авто-дорожнього університету та Державного університету економіки і технологій, одноголосно було прийнято рішення рекомендувати ці дисертаційні роботи до захисту. Бажаємо здобувачам всього найкращого!