Кафедра “Технології переробки нафти, газу та твердого палива” проводить підготовку бакалаврів, магістрів, PhD за спеціальністю 161 «Хімічні технології та інженерія».

Освітня програма  «Технології переробки нафти, газу та твердого палива»;

Підготовка бакалаврів:

«Технології переробки нафти, газу та твердого палива», «Технології підготовки вуглеводневої сировини» (випускники шкіл – 4 роки навчання та випускники профільних технікумів – 3 роки навчання).

Підготовка магістрів:

«Технології переробки нафти, газу та твердого палива», «Технології підготовки вуглеводневої сировини»  (1,4 -1,9 року навчання).