Для початку обов’язково ознайомтесь з інформацією про “Положення про порядок реалізації студентами права на вільний вибір навчальних дисциплін” за посиланням на сайті навчального відділу.

Перед вибором:

Спілкуйтесь з викладачами, кураторами, співробітниками дирекцій, іншими студентами, знайомтесь з силабусами за посиланнями на освітні програми та обговорюйте все, що цікавить по освітнім компонентам вільного вибору.

Обирайте компоненти вільного вибору для формування освітньої траєкторії: 

Вибір освітніх компонент здійснюється протягом весняного семестру, який передує навчальному року, під час якого передбачене їх вивчення.

Коли визначилися з вибором:

Повідомте про свій вибір кафедру та дирекцію інституту зручним для Вас способом.

 

Зразок заяви про вибір освітніх компонент вільного вибору:Зразок заяви про вибір освітніх компонент вільного вибору