Нормативно-правове забезпечення впровадження принципів академічної доброчесності Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»

  1. Статут Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»
  2. Правила внутрішнього розпорядку Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»
  3. Опис системи внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»
  4. Кодекс етики академічних взаємовідносин та доброчесності Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»
  5. Положення про систему запобігання та виявлення академічного плагіату у випускних кваліфікаційних роботах здобувачів вищої освіти Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»
  6. Положення про репозитарій «Електронний архів Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»
  7. Положення про Електронний репозитарій кваліфікаційних випускних робіт здобувачів вищої освіти у Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут»

Нормативно-правове забезпечення впровадження принципів академічної доброчесності Науково-технічної бібліотеки НТУ «ХПІ»