На кафедрі проводяться науково-дослідні розробки за такими напрямками:

● використання твердих горючих копалин у спільному виробництві коксу та відновного газу;
● комплексна переробка слабометаморфізованого вугілля з виробництвом вуглеводнів як вихідної сировини органічного синтезу;
● підвищення рівня кваліфікованого використання нафти;
●впровадження в навчальний процес дисциплін, відповідних сучасним досягненням і вимогам перспективного розвитку вуглехімічній науки та практичного використання горючих копалин;

● підвищення ефективності експлуатації автомобільного транспорту;
● розробка нових методів діагностики якості мастил;
● вдосконалення системи технічного обслуговування автомобільного парку автотранспортних підприємств;

● розробка систем автоматизації хімічних виробництв;
● визначення якості проб коксу, збагаченого неорганічними домішками;

● дослідження в галузі виробництва вуглеграфітових матеріалів;
● розробка нових методів діагностики якості палив, мастильних олив, олив;
● технологія отримання активованого вугілля;

● розробка методів прогнозування якості доменного коксу та виходу хімічних продуктів коксування;
● підбір раціональних схем підготовки вугільних шихт на вітчизняних коксохімічних підприємствах;

● дослідження в галузі виділення поліциклічних вуглеводнів кам’яновугільної смоли та синтез на їх основі сполук з корисними споживчими властивостями;

● термохімічні технології отримання з вугілля замінників продуктів переробки нафти та природного газу (термоліз, газифікація, напівкоксування);
● нові технології коксування (без уловлювання хімічних продуктів, формований кокс);
● вдосконалення виробничої технології отримання коксу;
● використання коксу в доменному процесі;
● енергозбереження в коксохімічному виробництві;
● підвищення виходу світлих фракцій з нафти після гідродинамічної обробки;

● дослідження ефективних методів знезараження відходів коксохімічних і металургійних виробництв;
● розробка теоретичних основ технологи переробки відходів нафти хімічної промисловості в моторні палива.