Кафедра готує здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії (PhD):
– в аспірантурі за очною (денною, вечірньою) або заочною формою навчання;
Підготовка здобувачів ступеня доктора наук здійснюється:
– в докторантурі НТУ «ХПІ» за очною (денною) формою навчання;
– шляхом самостійної підготовки їх наукових досягнень до захисту.

До навчання приймаються як громадяни України, так і іноземці.

Вибіркові навчальні дисципліни 4-го семестру (2-й курс):
*Форма підсумкового контролю кожної дисципліни – залік

Сучасні технології переробки вуглеводневої сировини

Сучасні технології переробки вуглеводневої сировини. English

З навчально-методичним й інформаційним забезпеченням навчальних дисциплін, а також із науковими працями можна ознайомитись:

Електронні ресурси бібліотеки НТУ «ХПІ»
зокрема, що мають:
доступ до бази даних Web of Science
доступ до бази даних Scopus
доступ до повнотекстових баз каталогу «Навчальні видання»
та «Праці вчених НТУ «ХПІ»
та інші ресурси.
Увага! окрім постійно діючих, відкритих електронних ресурсів бібліотека періодично надає доступ до корисних та цікавих іноземних ресурсів, які відкриті для вчених та здобувачів вищої освіти деякий проміжок часу (у тому числі повнотекстові). Слідкуйте за посиланнями та об’явами бібліотеки!
Репозитарій НТУ «ХПІ»
Електронний каталог НТУ «ХПІ»

Перелік наукових фахових видань України

Реєстр наукових фахових видань України

АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ – одна з основних цінностей сучасного науковця, якого додержуються науково-педагогічні працівники та аспіранти НТУ «ХПІ»

Докладніше ознайомитись із принципами створення атмосфери академічної доброчесності в НТУ «ХПІ», нормативними документами, статтями по давній темі можна за посиланнями:

Аспірантура: http://web.kpi.kharkov.ua/phd/?page_id=7937

Бібліотека: http://library.kpi.kharkov.ua/uk/Academic_Goodness

Навчальний відділ: http://blogs.kpi.kharkov.ua/v2/nv/akademichna-dobrochesnist/