Новий науковий напрям

29/03/2018 відбувся успішний захист докторської дисертації Юрієм Володимировичем Паржиним.

Від усіх нас дозвольте привітати його з цією визначною подією в його професійній кар’єрі, а всіх нас з фактичним оформленням нового наукового напрямку на кафедрі інформатики та інтелектуальної власності, пов’язаних з теорією нейроморфних комп’ютерних систем, інженерією, інформаційними технологіями і засобами штучного інтелекту.

Робота виконана на кафедрі інформатики та інтелектуальної власності.

Тема дисертації – “Моделі та методи побудови архітектури і компонентів детекторних нейроморфних комп’ютерних систем” за спеціальністю 05.13.05 – комп’ютерні системи та компоненти.

Науковий консультант – доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри систем інформації НТУ “ХПІ” Серков А.А. Спеціалізована вчена рада Д 64.050.14 в Національному технічному університеті “Харківський політехнічний інститут” (голова ради – проф. Качанов П.О.).

Пропонуємо всім приєднатися до цього привітання.