ПІДГОТОВКА ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ

 До порядку денного чергового засідання кафедри соціології і публічного управління, яке відбулось 26.10.2021р., було включено питання затвердження індивідуального плану роботи аспіранта першого року навчання – Шанідзе Олександра Дмитровича. Науковий  керівник – д. соц. н., професор Калагін Юрій Аркадійович.

Аспірант презентував індивідуальний план роботи, в якому чітко сформулював: освітню та наукову складові програми підготовки;  зміст; строки виконання роботи, а також запланований строк захисту дисертації.

Дисертаційна робота Шанідзе О.Д. «Гендерні стереотипи студентської молоді в умовах постмодерну» присвячена обґрунтуванню нового підходу до вирішення  актуальної наукової задачі, зміст якої актуалізується необхідністю подолання негативного  впливу застарілих гендерних стереотипів на соціальні практики адекватної відповіді на глобальні виклики пандемії COVID-19.

Слід зазначити, що ця проблема для України набула особливого значення та потребує на своє науково-практичне обґрунтування у межах наукових досліджень, у тому числі й на рівні дисертацій на здобуття наукового ступеню доктора філософії.

Науково-педагогічні працівники кафедри одноголосно підтримали молодого аспіранта – Шанідзе О.Д. та побажали йому успіхів у реалізації плану навчання в аспірантурі та роботи над текстом дисертації.

This entry was posted in Без рубрики. Bookmark the permalink.

Comments are closed.