СПІВРОБІТНИКИ КАФЕДРИ СОЦІОЛОГІЇ І ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИЙНЯЛИ УЧАСТЬ У ВЕРЕСНЕВОМУ ЗАСІДАННІ ВЧЕНОЇ РАДИ ННІ СГТ

20.09.2022 року члени нашої кафедри (завідувач кафедри соціології і публічного управління, д.держ.упр., проф. Мороз В.М. та професорка кафедри д.держ.упр., проф. Терещенко Д.А.) прийняли участь у роботі Вченої ради ННІ СГТ. Серед основних питань, які були розглянуті під час роботи організаційно-комунікативного заходу:

1) про підсумки набору студентів на освітні програми підготовки бакалаврів ННІ СГТ у 2022 році (доповідач – директор інституту проф. Кіпенський А.В.);

2) про хід ліквідації академічних заборгованостей студентів ННІ СГТ денної та заочної форм навчання (доповідачі – заст. директора проф. Савченко Л.П., заст. директора доц. Бабкова Н.В. та завідувачі кафедрами ННІ СГТ);

3) висунення на конкурс НТУ «ХПІ» дипломних робіт та проектів бакалаврів та магістрів ННІ СГТ (доповідачі – завідувачі кафедрами ННІ СГТ);

4) атестація аспірантів кафедр ННІ СГТ за результатами 2021/2022 н.р.

Доповідають – зав. кафедрами (доповідачі – завідувачі кафедрами ННІ СГТ)

За результатами роботи Вченої ради ННІ СГТ всі аспіранти кафедри соціології і публічного управління були атестовані. На конкурс НТУ «ХПІ» дипломних робіт та проектів бакалаврів і магістрів ННІ СГТ від кафедри соціології і публічного управління були подані роботи: Хорошман Марії Юріївни (назва роботи – «Споживча поведінка на ринку освітніх послуг»; спеціальність – 054 «Соціологія», перший рівень вищої освіти; науковий керівник – доц. Лященко Н.О.); Марценюк Анни Ігорівни (назва роботи – «Адаптація персоналу як функція управління людськими ресурсами організації»; спеціальність – 054 «Соціологія», другий рівень вищої освіти; науковий керівник – проф. Калагін Ю.А.)

 

 

 

 

 

This entry was posted in Без рубрики. Bookmark the permalink.

Comments are closed.