АСПІРАНТ-ВИПУКНИК ПРЕЗЕНТУВАВ ПІДСУМКОВІ РЕЗУЛЬТАТИ СВОЄЇ РОБОТИ НАД ТЕКСТОМ ДИСЕРТАЦІЇ

АСПІРАНТ-ВИПУКНИК ПРЕЗЕНТУВАВ ПІДСУМКОВІ РЕЗУЛЬТАТИ СВОЄЇ РОБОТИ НАД ТЕКСТОМ ДИСЕРТАЦІЇ

На розширеному засіданні кафедри соціології і публічного управління (30.09.2022) відбулась презентація результатів роботи аспіранта Криворучко М.Г. «Зовнішне зловмисне втручання у громадянський конфлікт як технологія гібрідної війни» (спеціальність 054 – «Соціологія»; науковий керівник – професор Рущенко І.П.). Під час роботи комуникативного заходу науково-педагогічні працівники кафедри, та обрані з їх складу рецензенти, оцінили якість підготовленої дисиретантом роботи та надали рекомендації щодо можливості удосконалення змісту представленої роботи. За результатами голусування членів кафедри Криворучко М.Г. отримав підтримку своєї роботи та схвалення на можливість її подання до спеціалізованої вченої ради для розгляду та подальшого захисту. Вітаємо аспіранта та кафедру з успішним закінченням навчання.

This entry was posted in Без рубрики. Bookmark the permalink.

Comments are closed.