Круглий стіл_Доля

МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ КАФЕДРИ

З метою активізації міжнародного співробітництва доцент кафедри соціології та політології канд. політ. наук І. М. Доля 26 вересня 2018 р. взяла участь у засіданні круглого столу на тему «Міграційна політика в умовах диверсифікації міжнародного ринку праці», що відбувався в рамках міжнародного конвенту «Виклики глобалізації ХХI сторіччя: ризики та моделі подолання» м. Алмати (Республіка Казахстан).

Під час роботи круглого столу були заслуханні та обговоренні доповіді представників наукових установ та громадских організацій Казахстану, Росії, Азербайджану, Німеччини, Словаччини. Зокрема, науковій спільноті були презентовані результати впровадження етнічної міграційної політики в контексті реалізації програми «Нурли кіш». За останній рік кількість мешканців Казахстану збільшилась на один мільйон жителів, що є досягненням політики повернення громадян до етнічних земель, вдалої репродуктивної мотивації працездатного населення, створення умов для зростання показників народжуванності.

Під час засідання доцент І. М. Доля презентувала результати соціологічного дослідження «Міграційні тенденції української молоді: Схід та Захід» в якому наводились загрозливі тенденції, притаманні українському суспільству, а саме різкий відтік молоді за кордон з метою навчання та працевлаштування.

This entry was posted in Без рубрики. Bookmark the permalink.

Comments are closed.