ОБГОВОРЕННЯ ПРОЄКТУ ОНП «СОЦІОЛОГІЯ» ТРЕТЬОГО РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ

ОБГОВОРЕННЯ ПРОЄКТУ ОНП «СОЦІОЛОГІЯ» ТРЕТЬОГО РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ

26 жовтня, під час засідання кафедри, відбулося обговорення проєкту ОНП «Соціологія» третього рівня вищої освіти. Виступив гарант ОНП, професор Рущенко І.П., який пояснив додаткові напрямки наукових досліджень за спеціальністю 054 «Соціологія», що пропонує кафедра майбутнім аспірантам. До таких напрямків відносяться: «Соціальні медіа як фактор соціальних змін», «Гендерні відносини в умовах постмодерну», «Інформаційні війни й критичне мислення». Викладачі кафедри підтримали пропозицію щодо введення нової спеціальної компетентності в ОНП, пов’язану зі здатністю випускників працювати на зламі наукових напрямів та дисциплін, використовуючи ідеї та здобутки суміжних галузей наукового знання. Для подальшого обговорення на зустрічах зі стейкхолдерами, роботодавцями та випускниками пропонуються зміни в навчальних дисциплінах, пов’язані з посиленням педагогічної складової в освіті аспірантів, необхідності висвітлення актуальних питань сучасних соціальних змін та методів соціологічних досліджень.

This entry was posted in Без рубрики. Bookmark the permalink.

Comments are closed.