Практикум.

практикум и словарьКолектив кафедри соціології та політології до 130-річчя НТУ «ХПІ» підготував та опублікував навчальні посібники «Практикум з соціології для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання» та «Словник основних термінів з курсу «соціологія» для студентів усіх спеціальностей».
У цих виданнях відбито погляди на розвиток сучасної соціології й суспільства та напрацювання викладачів кафедри по розробці загальної теми НДР «Розвиток сучасного українського суспільства: соціологічний та політологічний виміри».

This entry was posted in Без рубрики. Bookmark the permalink.

Comments are closed.