122 «Комп’ютерні науки та інтелектуальні системи»

Комп’ютерні науки та інтелектуальні системи – це конкурсна пропозиція спеціальності 122 «Комп’ютерні науки», яка передбачає орієнтацію на інтелектуальні системи.
Навчальні плани освітньої програми складені з урахуванням досвіду провідних світових університетів, а також потреб ІТ-компаній та інформаційно-аналітичних підрозділів підприємств та організацій.

Освітня програма спрямована на підготовку фахівців, які здатні розв’язувати складні спеціалізовані задачі та проблеми у галузі комп’ютерних наук та інтелектуальних систем при здійсненні професійної діяльності або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень з елементами наукової новизни та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог.

Серед предметів цієї освітньої програми такі основні дисципліни: «Вступ до бізнес-аналітики», «Основи обчислюваного інтелекту та представлення знань в інтелектуальних системах», «Технології обробки великих даних (BigData)», «Інтелектуальний аналіз даних та видобування знань», «Моделі та методи підтримки прийняття рішень», «Управління проектами», «Вступ до DevOps», «Cloud Computing: хмарні технології та застосування», «ВІ-технології».

Можлива участь в програмах подвійних дипломів з університетами Австрії, Швеції, Словаччини, Франції. Діє програма мобільності з вузами Словенії.

Після закінчення магістратури випускники працюють на наступних посадах бізнес-аналітиків (Business Analyst), архітекторів (Architector, System Analyst), розробників ПЗ (Middle, Senior Developer), тестувальників (QA engineer), фахівеців у галузі управління проектом з розробки ПЗ (Project Manager).

Кваліфікація: Магістр комп’ютерних наук.

ОПП 2022 1 рік 4 місяці
Програма_122_КН_освітньо_професійна_програма_1_рік_4_місяці (2)

Навчальний план 2022 1 рік 4 місяці

ОПП 2022 1 рік 9 місяців
Програма_122_КН_освітньо_наукова_програма_1_рік_9_місяців (2)

Навчальний план 2022 1 рік 9 місяців