122 «Комп’ютерні науки та інтелектуальні системи»

Освітня програма спеціальності 122 «Комп’ютерні науки та інтелектуальні системи» передбачає 2 спеціалізації.
Спеціалізація «Бізнес-аналітика інтелектуальних систем в програмній інженерії» спрямована на підготовку фахівців з розробки стратегії і тактики ведення бізнесу і формування відповідних вимог до інтелектуальної системи і способів їх реалізації.

Про освітню програму:
Метою освітньої програми є підготовка спеціалістів в сфері бізнес-аналітики програмної інженерії – посередників між бізнесом та ІТ, що пропонують зміни в технологіях і процесах, які допоможуть реалізувати ключові завдання бізнесу.

Серед предметів цієї освітньої програми такі дисципліни: «Аналіз та управління вимогами», «Моделі і методи управління сучасними бізнес-системами», «Імітаційне моделювання та аналіз бізнес-систем і процесів», «Управління якістю в ІТ-проектах», «Інжиніринг і реінжиніринг бізнес-систем», «Інформаційні системи в менеджменті», «Хмарні обчислення», «Аналіз даних і технології Business Intellegence».

Спеціалізація «Управління проектами програмної інженерії» передбачає підготовку фахівців з планування, організації, управління і контролю трудових, фінансових і матеріально-технічних ресурсів ІТ-проекту, спрямовану на ефективне досягнення його цілей.

Про освітню програму:
Метою освітньої програми є підготовка спеціалістів, які займаються: формуванням команди розробників ПЗ в процесі виконання плану ІТ-проекту; визначенням критеріїв ефективності роботи; оцінкою процесів і продуктів проекту з використанням загальних методів управління, планування і контролю робіт.

Серед предметів цієї освітньої програми такі основні дисципліни: «Стандарти та методології управління ІТ-проектами», «Планування, виконання та завершення IT-проектів», «Методи оцінки трудомісткості IT-проектів», «Формування та розвиток команд IT-проектів», «Управління якістю в IT-проектах», «Управління ризиками», « Інформаційна безпека , «Управління ІТ стартапами », «Інформаційні технології управління IT-проектами».

Можлива участь в програмах подвійних дипломів з університетами Австрії, Швеції, Словаччини, Франції. Діє програма мобільності з вузами Словенії.

Після закінчення магістратури випускники працюють на наступних посадах бізнес-аналітиків (Business Analyst), архітекторів (Architector, System Analyst), розробників ПЗ (Middle, Senior Developer), тестувальників (QA engineer), фахівеців у галузі управління проектом з розробки ПЗ (Project Manager).

Кваліфікація: магістр комп’ютерних наук.

Бізнес-аналітика програмної інженерії

122 – 1.4