Професорсько-викладацький склад

 

 

 

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=WYjPR1cAAAAJ
Профіль Google Scholar кафедри
 
Завідувачка кафедри 
 Близнюк Ольга Миколаївна  Web of Science  Google Scholar    Scopus    ORCID   PUBLONS

Керівник наукової школи “Хімічні та біотехнології”
Тел: 7076605.

https://sites.google.com/site/bliznjukolga/
Освіта: Харківський політехнічний інститут; спеціальність: «Технологія неорганічних речовин»; кваліфікація:
«Інженер-хімік-технолог»
Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”; спеціальність: «Біотехнології та біоінженерія»; кваліфікація: «Магістр з біотехнологій та біоінженерії».

Науковий ступінь: д.т.н., 05.17.01 – Технологія неорганічних речовин (2010). Тема докторської дисертації: «Каталітичні процеси в технології нітроген окcидів та нітратної кислоти».
Вчене звання: професорка кафедри фізичної хімії (2011). 
Професор  Краснопольський Юрій Михайлович   Web of Science  Google Scholar   Scopus  
Керівник наукової школи “Фармацевтична біотехнологія”
Тел: 7076528
Лауреат Державної премії СРСР 1985 р. за цикл робіт «Структура та функції ліпідів»
Освіта: Харківський державний університет ім. О.М. Горького, 1975 р.; спеціальність: «Генетика»; кваліфікація: Генетик. Викладач біології і хімії 
Науковий ступінь: д.фарм.н. 15.00.02 – Фармацевтична хімія та фармакогнозія (1988). Дисертація «Вивчення залежності біологічної активності лікувальних та діагностичних препаратів від хімічної будови ліпідів»
Вчене звання: професор кафедри біотехнології, біофізики та аналітичної хімії (2021)
Професорка  Кричковська Лідія Василівна   Web of Science  Google Scholar   Scopus  
         Керівник наукової школи ”     “

Тел: 7076528

Освіта: Харківський державний університет ім. О. М. Горького, спеціальність «біологія».
Науковий ступінь: Доктор біологічних наук 03.00.20 – біотехнологія (12.05.2004). Дисертація «Створення біологічно активних продуктів на основі стабілізованого каротину біотехнологічного походження».
Вчене звання: Професор кафедри органічного синтезу та нанотехнологій (17.05.2012)

 

Доцентка   Бєлих Ірина Анатоліївна  ResearchGate   Scopus  Web of Science    Google Scholar   ORCID 

Заступник завідувача кафедри
Тел: 7076764
Освіта: Українська Фармацевтична академія, 1996 р.; спеціальність: «Фармація»; кваліфікація: Провізор загального профілю

Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”, 2020 р.; спеціальність: «Біотехнології та біоінженерія»; кваліфікація: «Магістр з біотехнологій та біоінженерії»

Науковий ступінь: К.б.н., 03.00.19 – Кріобіологія (2006). Дисертація «Дія озону на біополімери та озонові методи в кріобіології». Вчене званняДоцент кафедри біотехнології та аналітичної хімії (2011)

Доцентка   Варанкіна Олександра Олександрівна   Scopus          Google Scholar   ORCID

Заступник завідувача кафедри з навчальної та наукової роботи

Тел: 7076698
Освіта: Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», 2005 р.; спеціальність: «Промислова біотехнологія»; кваліфікація: Інженер-біотехнолог
Науковий ступінь: К.т.н., 05.18.16 – Технологія харчової продукції (2011). Дисертація «Удосконалення технології йогуртів функціонального призначення з використанням бета-каротину мікробіологічного походження».
Вчене звання: Доцент кафедри біотехнології та аналітичної хімії (2014)
Доцентка  Звягінцева Оксана Вікторівна   Scopus         Google Scholar

Заступник завідувача кафедри з методичної роботи
Тел: 7076282

ОсвітаНаціональний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», 2008 р.; спеціальність: «Промислова біотехнологія»; кваліфікація: Інженер-біотехнолог-дослідник
Науковий ступінь: к.б.н., 03.00.13 – Фізіологія людини та тварин (2013). Дисертація «Особливості резистентності до стресових навантажень у тварин різного віку».
Вчене звання: доцент кафедри біотехнології, біофізики та аналітичної хімії (2022)
Доцентка   Масалітіна Наталія Юріївна    ResearchGate      Google Scholar   Scopus   ORCID   PUBLONS

Заступник завідувача кафедри з заочного навчання 

Тел: 7076282
https://sites.google.com/site/masalitinanyu/

ОсвітаНаціональний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», 2008 р.;  спеціальність: «Промислова біотехнологія»; кваліфікація: Інженер-біотехнолог-дослідник
Науковий ступінь: К.т.н., 05.17.01 – Технологія неорганічних речовин (2017). Дисертація «Технологія нітроген(І) оксиду окисненням амоніаку».
Вчене звання: доцент кафедри біотехнології, біофізики та аналітичної хімії (2020)
Доцент Самойленко Сергій Іванович    Scopus       Google Scholar    ORCID
Відповідальний за нормоконтроль та ігрове проектування
Тел: 7076764
Освіта: Харківський політехнічний інститут 1978 р.; спеціальність:«Технологія неорганічних речовин»; кваліфікація: Інженер-технолог
Науковий ступінь: к.т.н., 05.17.01 – Технологія неорганічних речовин (1993). Дисертація «Одержання концентрованого нітрозного газу окисленням аміаку киснем».

Вчене звання: доцент кафедри біотехнології та аналітичної хімії (2006)

Доцентка    Бєлінська Анна Павлівна    ResearchGate           Scopus       Google Scholar    ORCID
Відповідальний за 
Тел: 7076764
Освіта: Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», 1) 2007 р.; спеціальність «Технологія жирів та жирозамінників», кваліфікація «інженер-хімік-технолог»; 2) 2020 р., спеціальність «Хімічні технології та інженерія», кваліфікація «магістр (хімічні технології та інженерія)»; 3) 2022 р., спеціальність «Біотехнології та біоінженерія»; кваліфікація «магістр з біотехнологій та біоінженерії»
Науковий ступінь: кандидат технічних наук, спеціальність 05.18.06 – Технологія жирів, ефірних масел і парфюмерно-косметичних продуктів (181 – Харчові технології); тема дисертації: «Технологія купажованих олій підвищеної біологічної цінності»

Вчене звання: доцент кафедри органічного синтезу і нанотехнологій (2020 р.)

Доцентка    Мироненко Лілія Сергіївна    ResearchGate    Web of Science        Scopus       Google Scholar    ORCID
Відповідальна за 
Тел: 7076764
Освіта: Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», 2010, спеціальність «Біотехнологія біологічно-активних речовин», кваліфікація «інженер-біотехнолог»г
Науковий ступінь: кандидат технічних наук, 05.18.06 – технологія жирів, ефірних масел і парфюмерно-косметичних продуктів (2021 р). Дисертація «Удосконалення технології видобування рослинної олії з вітчизняних сортів сафлору».
Старший викладач   Яремінець Надія Сергіївна 
ОсвітаНаціональний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», 2005 р.;  спеціальність: «Промислова біотехнологія»; кваліфікація: Інженер-біотехнолог.
Старший викладач   Кукушкін Андрій Іванович 
Освіта: Харківський державний університет ім. О.М. Горького 1979 р. спеціальність: «Біологія», кваліфікація «Біолог».
Науковий ступінь: к.б.наук, спеціальність 03.00.22 – кріобіологія. Тема дисертації: «Дослідження структурно-функціональних характеристик мембран еритроцитів при замороджуванні до помірно  низьких температур (-30 – 70 ОС )»
«»==============================================================«»
Викладачі-сумісники
«»==============================================================«»
Професор     Мінухін  Валерій Володимирович  Google Scholar  Scopus

2012 –2019 рр – зав. каф. мікробіології, вірусології та імунології Харківського медичного університету. Професор Мінухін очолює редколегію наукового журналу «Аннали Мечниковського Інституту).

Освіта: У 1979 році закінчив Харківський медичний інститут; спеціальність: гігієна, санітарія, епідеміологі
Науковий ступінь: доктор медичних наук (1997),   03.00.07 – Мікробіологія (1996). Тема дисертації: “Мікробіологічне обгрунтування розробки препаратів для профілактики і лікування синьогнійної інфекці”

Вчене звання: професор  кафедри мікробіології та імунології (2001).

Професор     Божков Анатолій Іванович        Google Scholar   Scopus  

Завідувач кафедрою молекулярної біології  і біотехнології. Директор НДІ біології Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна.Член правління Українських наукових суспільств: геронтологів і гериатрів, біохіміків і клітинних біологів. Голова Харківського відділення суспільства клітинної біології України; голова Харківського відділення суспільства геронтологів і гериатров України. Член редакційної колегії журналів «Альгология», «Біополімери і клітка», «Проблеми старіння і довголіття». Головний редактор журналу «Біологічний вісник». Голова організаційного комітету  міжнародного симпозіуму «Біологічні механізми старіння»

Освіта: Харківський державний університет ім. О.М. Горького, 1975 р.; спеціальність: «Біологія»
Науковий ступінь: д.б.н., Доктор біологічних наук 03.01.04 –Біохімія (1993). Тема дисертації: «Молекулярно-генетичні механізми гетерозиса у тварин різного віку»
Вчене звання: професор кафедри молекулярної біології  і біотехнології (2007)

.

Професор   Клімова Олена Михайлівна        Google Scholar   Scopus   Scopus2

Державна установа «Інститут загальної та невідкладної хірургії ім. В.Т. Зайцева Національної академії медичних наук України». Завідувач діагностичної лабораторії. 
Освіта: Харківський державний університет ім. О.М. Горького, 1975 р.; спеціальність: «Біологія»; кваліфікація: «Біолог. Викладач біології та хімії»
Науковий ступінь: д.б.н., 03.00.13 – Фізіологія людини і тварин (2004). Тема дисертації: «Формування варіантів імунної відповіді при нейротрансмітерних порушеннях і ураженні вилочкової залози»
Вчене звання: професорка зі спеціальності 03.00.13 «Фізіологія людини і тварин» (2007).
Професор   Россіхін Василь Вячеславович       Google Scholar    Scopus
Харківська медична академія післядипломної освіти. Професор кафедри загальної, дитячої та онкологічної урології.
Освіта: Харківський медичний інститут, 1972 р.; спеціальність: «Педіатрія»; кваліфікація: «Лікар» 
Науковий ступінь: д.мед.н., 14.00.40 – Урологія (1996). Тема дисертації: «Каміння сечоводів»
Вчене звання: Професор кафедри загальної, дитячої та онкологічної урології (2014). 
Професор   Осецький Олександр  Іванович       Google Scholar    Scopus

доктор ф.-м.н., професор, член Нью-Йорскої академії наук. Віце-президент ГР «ЖИТТЄДАР». Освіта: ХПІ, в 1970 г., фізика металів д.ф.-м. н. фізика твердого тіла; Тема дисертації: «    » Вчене звання: професор кафедри  технічної кріофізики     (2014). Біофізик. д.ф.-м. н. (1997). Провідний науковий співробітник Інституту проблем кріобіології і кріомедицини (Харків) НАНУ (Національна академія наук України). Напрями наукової діяльності: Biomedical Technology

Професор   Степаньян Степан  Григорович        Research Gate
   Google Scholar                Scopus
Провідний науковий співробітник відділу молекулярної біофізики, Фізико-технічний інститут низьких температур імені Б. І. Вєркіна (Харків).  НАНУ (Національна академія наук)
Освіта: Харківський державний університет, 1983 р; спеціальність: «хімія» кваліфікація «хімік» 
Науковий ступінь: Доктор фізико-математичних наук, 01.04.14 – теплофізика та молекулярна фізика; (104 – Фізика та астрономія). Тема дисертації: «Молекулярна структура конформаційно лабільних біологічних сполук ізольованих в низькотемпературних матрицях інертних газів» 2019 р.
Вчене звання: Старший науковий співробітник, 01.04.14 – теплофізика та молекулярна фізика (2006 р) 
Відповідальний виконавець наукових тем: Науково-дослідний проект “Nano-hybrids of biological molecules with 2-D materials (graphene oxide, MoS2) for nanomedicine” (2018-2019); Створення та дослідження фізичних властивостей наногібридів біологічних молекул з 1-D, 2-D та 3-D наноматеріалами (2020-2022, Державний реєстраційний номер: 0120U100157); Нанобіоструктури вуглецевих нанотрубок, оксиду графену з біомолекулами: створення, дослідження фізичних властивостей та можливості їх практичного застосування (номер державної реєстрації 0117U002287, термін виконання 2017-2019 рр.

Колишні співробітники кафедри

 


Завідувач кафедри 2015-2019 рр.

доктор фізико-математичних наук, професор  Огурцов Олександр Миколайович (06.02.196026.12.2019)

Наукометричні показники: Scopus / Google Scholar / Web of Science / ResearcherID / ORCID / Science Index / PUBLONS

https://sites.google.com/site/anogurtsov

Освіта: Харківський державний університет ім. О.М. Горького, 1982 р.; спеціальність: «Фізика»; кваліфікація: Фізик. Викладач фізики 
Науковий ступінь: .ф.-м.н., 01.04.07 – Фізика твердого тіла (2003). Дисертація «Електронні збудження в кріокристалах: Локалізація та елементарні непружні процеси»

Вчене звання: Професор кафедри біотехнології та аналітичної хімії (2006)

Член редколегії: журналу Innovative Biosystems and Bioengineeringжурналу Biophysical Bulletin   

Завідувач кафедри 1980-2015 рр., засновник кафедри біотехнології та аналітичної хімії

Професор Клещев Микола Федосович        Google Scholar   Scopus    ORCID

(23.03.1937–04.05.2021)

Освіта: Харківський політехнічний інститут, 1960 р.; спеціальність: «Технологія неорганічних речовин»; кваліфікація: Інженер-технолог
Науковий ступінь: д.т.н., 05.17.01 – Технологія неорганічних речовин (1980). Дисертація «Дослідження та розробка нових каталітичних процесів та каталізаторів»
 Вчене звання: Професор кафедри аналітичної хімії (1983)
Професор Бабич Євгеній Михайлович    Scopus   Scopus2   
Інститут мікробіології та імунології ім. І.І. Мечнікова Національної академії медичних наук України. Завідувач лабораторії профілактики краплинних інфекцій

Освіта: Київський медичний інститут, 1968 р.; спеціальність: «Санітарно-гігієнічна справа»; кваліфікація: «Санітарний лікар»

Науковий ступінь: д.мед.н., 03.00.07 – Мікробіологія (1996). Тема дисертації: «Вплив біотичних та абіотичних факторів на процеси персистенції збудника менінгококової інфекції»
Вчене звання: Професор зі спеціальності «Мікробіологія» (2002);
Професор Георгіївський Віктор Петрович     Google Scholar    Scopus
(23.06.193720.01.2018)
Член-кореспондент Національної академії наук України зі спеціальності «Аналітична хімія» (2003); 
Член-кореспондент Міжнародної академії інженерії (International Academy of Engineering) (1991).

Державне підприємство «Український науковий фармакопейний центр якості лікарських засобів». Головний науковий співробітник.

Освіта: 1й Московський медичний інститут ім. І.М. Сеченова, 1959 р.; спеціальність: «Фармація»; кваліфікація: «Провізор»
Науковий ступіньД.фарм.н. 15.00.02 – Фармацевтична хімія та фармакогнозія (1981). Тема дисертації: «Дослідження фізико-хімічних властивостей флавоноїдів, кумаринів і антрахинінів з метою розробки методів аналізу деяких фітохімічних препаратів»
Вчене званняПрофесор зі спеціальності «Фармацевтична хімія і фармакогнозія» (1983).
Старший викладач   Мартинюк Микола Михайлович 
Освіта1. Харківський державний університет ім. О.М. Горького, 1979 р.; спеціальність: «Біологія»; кваліфікація: Біолог, Викладач біології та хімії. 2. Українська фармацевтична академія, 1997 р.; спеціальність: «Фармація»; кваліфікація: Провізор
Старший викладач   Подпорінова Олена Сергіївна 
ОсвітаНаціональний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», 2005 р.;  спеціальність: «Промислова біотехнологія»; кваліфікація: Інженер-біотехнолог.
Доцент Горбунов Леонід Володимирович         Google Scholar    ORCID

Тел: 7076764

Освіта: Харківський державний університет ім. О.М. Горького, 1987 р.; спеціальність: «Біофізика»; кваліфікація: Біофізик, Викладач 
Науковий ступінь: к.с.-г.н. 06.00.27 – Біотехнологія (1996), Дисертація «Вплив біологічної різноякісності та варіації технологічних параметрів на збереженість ембріонів ссавців при кріоконсервації».
Вчене звання: Старший науковий співробітник за спеціальністю «Біотехнологія» (2002)
Старший викладач Ларінцева Надія Вікторівна        Google Scholar    ORCID
Освіта: 1. Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», 2007 р.; спеціальність: «Промислова біотехнологія»; кваліфікація: Інженер-біотехнолог. 2. Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, 2010 р.; спеціальність: «Біологія»; кваліфікація: Магістр-біології, викладач
Старший викладач  Фролова Ольга Михайлівна      Google Scholar     ORCID
Освіта: Харківський державний університет ім. О.М. Горького, 1969 р.; спеціальність: «Біохімія»; кваліфікація: Викладач біології і хімії
Асистент Пилипенко Дар’я Михайлівна     
ОсвітаНаціональний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», 2018 р.;  спеціальність: «Біотехнології та біоінженерія»; кваліфікація: Магістр