Студентські наукові гуртки

 

Керівники гуртків і проблемних груп

Наказ № 272 ОД від 11.06.2021 р.

Близнюк Ольга Миколаївна, завідувач кафедри біотехнології, біофізики та аналітичної хімії, тел. 0509648495olha.blyzniuk@khpi.edu.ua,  рівень володіння англійською мовою B2.

Бєлінська Анна Павлівна, доцент кафедри біотехнології, біофізики та аналітичної хімії, тел.  0966042906anna.bielinska@khpi.edu.ua, рівень володіння англійською мовою B2.

Варанкіна Олександра Олександрівна, доцент кафедри біотехнології, біофізики та аналітичної хімії, тел. 0683737812,  oleksandra.varankina@khpi.edu.ua, рівень володіння англійською мовою B1.

Кукушкін Андрій Іванович, старший викладач кафедри біотехнології, біофізики та аналітичної хімії, тел. 0953574809,  andrii.kukushkin@khpi.edu.ua, рівень володіння англійською мовою B1.

Мироненко Лілія Сергіївна, асистент кафедри біотехнології, біофізики та аналітичної хімії, тел. 0968958480,  liliya.myronenko@khpi.edu.ua, рівень володіння англійською мовою B1.

Наказ № 113 ОД від 28.02.2019 р.

Масалітіна Наталія Юріївна, доцент кафедри біотехнології, біофізики та аналітичної хімії, тел. 0509438928,  nataliia.masalitina@khpi.edu.ua, рівень володіння англійською мовою В2.

Бєлих Ірина Анатоліївна, доцент кафедри біотехнології, біофізики та аналітичної хімії, тел. 0509354501,  iryna.bielykh@khpi.edu.ua, рівень володіння англійською мовою А2.

Самойленко Сергій Іванович, доцент кафедри біотехнології, біофізики та аналітичної хімії, тел. 0664892415,  serhii.samoilenko@khpi.edu.ua,  англійську мову не вивчав.

Звягінцева Оксана Вікторівна, доцент кафедри біотехнології, біофізики та аналітичної хімії, тел. 0679760879,  oksana.zviahinseva@khpi.edu.ua, рівень володіння англійською мовою В2.

Краснопольський Юрій Михайлович, професор кафедри біотехнології, біофізики та аналітичної хімії, тел. 0970140845,  yurii.krasnopolskyi@khpi.edu.ua, рівень володіння англійською мовою В1.

Керівники гуртків і проблемних груп (попередні накази)

Відповідно наказу Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут” № 113 ОД від 28 лютого 2019 року  “Про затвердження студентських наукових творчих об’єднань” на кафедрі біотехнології, біофізики та аналітичної хімії було створено студентські наукові гуртки:

 1. «Теоретичні основи біотехнології та біоінженерії» включає проблемні групи: 
 •  «Фізико-хімічні основи біотехнології» – керівник професор, доктор технічних наук Близнюк Ольга Миколаївна;
 • «Актуальні проблеми біохімії, клітинної біології та молекулярної біотехнології» – керівник доцент, кандидат технічних наук Масалітіна Наталія
  Юріївна;
 • «Імітаційне моделювання в дослідженні та навчанні біотехнології»  – керівник доцент, кандидат технічних наук Бєлінська Анна Павлівна. 

  2.  «Наукові основи нанобіотехнології в фармації» (керівник професор, доктор фармацевтичних наук Краснопольський Юрій Михайлович) влючає проблемні групи: 

 •  «Аналітичний контроль в фармацевтичній біотехнології» – керівник доцент, кандидат біологічних наук Бєлих Ірина Анатоліївна;
 • «Фізико-хімічні методи аналізу в біотехнології»  – керівник доцент, кандидат технічних наук  Самойленко Сергій Іванович;
 • «Удосконалення процесів біотехнологічних виробництв» – керівник доцент, кандидат біологічних наук Бєлінська Анна Павлівна.

  3. «Фундаментальні основи промислової біотехнології» (керівник професор, доктор технічних наук Клещев Микола Федосович) влючає проблемні групи: 

 •  «Сучасні напрямки розвитку та удосконалення промислової біотехнології» –  керівник доцент, кандидат технічних наук Варанкіна Олександра Олександрівна;
 • «Актуальні питання та проблеми сільськогосподарської біотехнології» –  керівник доцент Мироненко Лілія Сергіївна;
 •  «Екологія та біологічні аспекти захисту навколишнього середовища» – керівник доцент Звягінцева Оксана Вікторівна.