Oсвітні програми

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПОРЯДКУ РОЗРОБЛЕННЯ, ЗАТВЕРДЖЕННЯ, МОНІТОРИНГУ ТА ПЕРІОДИЧНОГО ПЕРЕГЛЯДУ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ В НАЦІОНАЛЬНОМУ ТЕХНІЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ «ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ» (docx)     2021р.

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА ПІДГОТОВКИ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ«БІОТЕХНОЛОГІЇ ТА БІОІНЖЕНЕРІЯ» Проєкт 2023

 Рівень вищої освіти – перший  (бакалаврський)

Ступінь вищої освіти – бакалавр

Галузь знань – 16 «Хімічна та біоінженерія»
Спеціальність – 162 «Біотехнології та біоінженерія»

 БУДЬ ЛАСКА, ПРОПОЗИЦІЇ ТА ЗАУВАЖЕННЯ НАДСИЛАЙТЕ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ onbliznjuk@ukr.net У ФАЙЛІ ФОРМАТУ MS WORD, ЯКИЙ МАЄ БУТИ ПРИКРІПЛЕНО ДО ПОВІДОМЛЕННЯ С ПОЗНАЧКОЮ: “ОБГОВОРЕННЯ ПРОЕКТУ ПРОГРАМИ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 162 ОП БІОТЕХНОЛОГІЯ БАКАЛАВРИ 

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ, ОБГОВОРЕННЯ ТРИВАЄ ДО 10 травня 2023 р.

Обговорення освітніх програм
Протоколи засідань  кафедри 
ПРОТОКОЛ № 8 від 05 лютого 2020 року  (2019-2020)    Download
ПРОТОКОЛ № 11 від 28 травня 2020 року (2019-2020)   Download
ПРОТОКОЛ № 5 від 30 листопада 2020 року  (2020-2021)  Download
ПРОТОКОЛ № 4 від 26 листопада 2021 року (2021-2022)   Download
Протоколи круглих столів
ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ КРУГЛОГО СТОЛУ № 1 від 30 березня 2021 року    Download
ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ КРУГЛОГО СТОЛУ № 1 від 19 травня 2022 року    Download
Бакалавр
2022 Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра за спеціальністю 162 «Біотехнології та біоінженерія»
2022 Рецензії:  1 ,  2  ,  3 ,  4  ,  5
2021 Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра за спеціальністю 162 «Біотехнології та біоінженерія»
2021 Рецензії:  1 ,  2  ,  3 ,  4  ,  5
2020 Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра за спеціальністю 162 «Біотехнології та біоінженерія»
2020 Рецензії:  1 ,  2  ,  3
2019 Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра за спеціальністю 162 «Біотехнології та біоінженерія»
2018 Навчальний план підготовки першого (бакалаврського) рівня за спеціальнністю 162 Біотехнології та біоінженерія
2019 Навчальний план підготовки бакалаврів-іноземних громадян за спеціальнністю 162 Біотехнології та біоінженерія
2019 Учебный план подготовки бакалавров-иностранных граждан по специальности 162 Биотехнологии и биоинженерия
старый (2016) Навчальний план підготовки бакалаврів за спеціалізацією 162.1 – Промислова біотехнологія
старый (2016) Навчальний план підготовки бакалаврів за спеціалізацією 162.2 – Фармацевтична біотехнологія
Заочна форма навчання
2018 Навчальний план підготовки першого (бакалаврського) рівня за спеціальнністю 162 Біотехнології та біоінженерія (заочн)
2019 Навчальний план підготовки бакалаврів-іноземних громадян (162 Біотехнології та біоінженерія) – Варіант 1
2019 Навчальний план підготовки бакалаврів-іноземних громадян (162 Біотехнології та біоінженерія) – Варіант 2
2019 Учебный план подготовки бакалавров-иностранных граждан (162 Биотехнологии и биоинженерия) – Вариант 1
2019 Учебный план подготовки бакалавров-иностранных граждан (162 Биотехнологии и биоинженерия) – Вариант 2
 (2016) Навчальний план підготовки бакалаврів за спеціалізацією 162.1 – Промислова біотехнологія (заочн)
(2016) Навчальний план підготовки бакалаврів за спеціалізацією 162.2 – Фармацевтична біотехнологія (заочн)
Магістр
Строк навчання 1 рік 4 місяці
2019 Освітньо-професійна програма підготовки магістра за спеціальністю 162 «Біотехнології та біоінженерія»
2019 Освітньо-наукова програма підготовки (бакалаврський) за спеціальністю 162 «Біотехнології та біоінженерія»
Денна форма навчання
2019 Навчальний план (освітньо-професійна програма) підготовки другого (магістерського) рівня за спеціальністю 162 Біотехнології та біоінженерія
2018 Навчальний план (освітньо-професійна програма) підготовки другого (магістерського) рівня за спеціальністю 162 Біотехнології та біоінженерія  
Заочна форма навчання
2019 Навчальний план (освітньо-професійна програма) підготовки другого (магістерського) рівня за спеціалізацією 162.1 Промислова біотехнологія (заочн)    
2019 Навчальний план (освітньо-професійна програма) підготовки другого (магістерського) рівня за спеціалізацією 162.2 Фармацевтична біотехнологія (заочн)  
2018 Навчальний план (освітньо-професійна програма) підготовки другого (магістерського) рівня за спеціалізацією 162.1 Промислова біотехнологія (заочн)   
2018 Навчальний план (освітньо-професійна програма) підготовки другого (магістерського) рівня за спеціалізацією 162.2 Фармацевтична біотехнологія (заочн)   
Строк навчання 1 рік 9 місяців
Денна форма навчання
2019 Навчальний план (освітньо-наукова програмапідготовки другого (магістерського) рівня за спеціальністю 162 Біотехнології та біоінженерія
2018 Навчальний план (освітньо-наукова програмапідготовки другого (магістерського) рівня за спеціальністю 162 Біотехнології та біоінженерія
 Передостання (2018) Освітньо-професійна програма підготовки магістра за спеціальністю 162 «Біотехнології та біоінженерія»
Передостання (2018) Освітньо-наукова програма підготовки магістра за спеціальністю 162 «Біотехнології та біоінженерія»
 Доктор філософії (PhD) – аспірантура
Денна та заочна форми навчання
2022 Освітньо-наукова програма для підготовки доктора філософії за спеціальністю 162 «Біотехнології та біоінженерія»
2016 Освітньо-наукова програма для підготовки доктора філософії за спеціальністю 162 «Біотехнології та біоінженерія»