Навчальні посібники

https://sites.google.com/site/to4tofill/home/foto2/logo-kafedra.png

 

 

2020-2022

 

 • Методичні вказівки з курсу “Українська мова (професійного спрямування)” [Електронний ресурс] : для студентів спец. 162 “Біотехнології та біоінженерія” / уклад.: С. М. Чернявська,  О.М. Кримець, О.Є. Немерцова, О.В. Дяченко, О.М. Близнюк, Н.Ю. Масалітіна; Нац. техн. ун-т “Харків. політехн. ін-т”. – Електрон. текст. дані. – Харків, 2022. – 38 с.    Download
 • Валерій Мінухін. Медична мікробіологія, вірусологія та імунологія : підручник для студ. вищих  навч. закладів / за ред. В.П. Широбокова; 3-тє вид., оновл. та допов. Вінниця: Нова Книга, 2021. 920 с. : іл.  ISBN 978-966-382-874-9 Download
 • Медична мікробіологія. Посібник з мікробних інфекцій : патогенез, імунітет, лабораторна діагностика та контроль : пер. 19-го англ. вид. у 2 т. Т 1 та Т. 2 / за ред.. Майкла Р. Барера, Вілла Ірвінга, Ендрю Свонна, Нелюн Перери ; наук. ред. пер. : Сергій Климнюк, Валерій Мінухін, Сергій Похил. К.: ВСВ «Медицина», 2020-2021 рр. 434 с.та 532 с. Download
 • Методичні вказівки «Аналітична хімія. Кількісний титриметричний
  аналіз» до лабораторних робіт з курсу «Аналітична хімія» для студентів
  спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія» у т.ч. іноземних /
  Укладачі: Н.В. Ларінцева, С.І. Самойленко, І.А. Бєлих, О.В. Звягінцева −
  Харків : НТУ «ХПІ», 2022. − 68 с. Download
 • Методичні вказівки до виконання розрахункового завдання з курсу
  «Аналітична хімія» для студентів спеціальності 162 «Біотехнології та
  біоінженерія» у т.ч. і іноземних / Укладач : С.І. Самойленко − Харків: НТУ
  «ХПІ», 2022. − 28 с. Download
 • Конспект лекцій з курсу «Аналітична хімія» для студентів спеціальності 162
  «Біотехнології та біоінженерія» у т.ч. іноземних / Укладач: С.І. Самойленко −
  Харків : НТУ «ХПІ», 2022. − 64 с. Download
 • Фармацевтична біотехнологія: сьогодення та майбутне. Навчальний посібник / Краснопольський Ю.М., Пилипенко Д.М.- Харків: Друкарня Мадрид. 2022.- 151 с. Download
 • Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу «Біотехнологія виробництва готових лікарських форм» / Краснопольський Ю.М., Пилипенко Д.М.  для студентів спеціальності 162  Харків: НТУ «ХПІ». «Друкарня Мадрид».2021. – 53  с. Download
 • Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу «Біотехнологія фармакологічно активних інгредієнтів» / Краснопольський Ю.М., Пилипенко Д.М. //для студентів спеціальності 162, Харків: НТУ «ХПІ». «Друкарня Мадрид».2021.  49 с. Download
 •  Краснопольський Ю.М., Пилипенко Д.М. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу «Фармацевтична біотехнологія, для студентів спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія» Харків. НТУ «ХПІ». «Друкарня Мадрид».2021. –
  46  с. Download
 • Краснопольський Ю.М., Пилипенко Д.М. Фармацевтична біотехнологія: Біотехнології виробництва готових лікарських форм. Навчальний посібник. Харків. «Друкарня Мадрид». 2020. 279 с. Download
 • Теоретичні основи біотехнології та біоінженерії. Молекулярна та
  хімічна біофізика: навч. посібник / О. М. Огурцов, О. М. Близнюк,
  Н.Ю. Масалітіна. – Харків : НТУ «ХПИ», 2021. – 352 с. Download
 • Методичні вказівки до виконання атестаційної роботи на здобуття ступеню бакалавра для студентів спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія» : О. М. Близнюк, С. І. Самойленко, Н. Ю. Масалітіна, І. А. Бєлих, О. О. Варанкіна – Харків : НТУ «ХПІ», 2022. – 47 с. Download
 • Фізико-хімічні основи  біотехнології. Біотермодинаміка. Практичні заняття / Огурцов О.М., Близнюк О.М., Масалітіна Н.Ю. // Навчальний посібник з курсів ««Біофізика», «Біохімія, «Біологія клітин» «Біофізична хімія», «Молекулярна та хімічна біофізика» для студентів спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія» – Харків : НТУ «ХПИ», 2022. – 115 с. Download
 • Фізико-хімічні основи  біотехнології. Біокінетичні моделі / Огурцов О.М., Близнюк О.М., Масалітіна Н.Ю. Навчальний посібник з курсів ««Біофізика», «Біохімія, «Біологія клітин» «Біофізична хімія», «Молекулярна та хімічна біофізика» для студентів спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія» – Харків : НТУ «ХПИ», 2022. – 65 с. Download
 • Фізико-хімічні основи  біотехнології. Кінетика ферментативних реакцій / Огурцов О.М., Близнюк О.М., Масалітіна Н.Ю.  Навчальний посібник з курсів ««Біофізика», «Біохімія, «Біологія клітин» «Біофізична хімія», «Молекулярна та хімічна біофізика» для студентів спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія» – Харків : НТУ «ХПИ», 2022. – 139 с. Download
 • Фізико-хімічні основи  біотехнології. Кінетика біохімічних та хімічних реакцій. / Огурцов О.М., Близнюк О.М., Масалітіна Н.Ю. Навчальний посібник з курсів ««Біофізика», «Біохімія, «Біофізична хімія», «Молекулярна та хімічна біофізика» для студентів спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія» – Харків : НТУ «ХПИ», 2022. – 162 с. Download
 • Конспект лекцій з дисципліни «Аналітичний контроль та стандартизація фармакологічно активних інгредієнтів та фармпрепаратів» для студентів спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія» Укладач : І. А. Бєлих – Харків : НТУ «ХПІ», 2022. – 120 с. Download
 • Конспект лекцій з дисципліни «Основи фармакології» для студентів спеціальності
  162 «Біотехнології та біоінженерія» Укладач : І. А. Бєлих – Харків : НТУ «ХПІ»,
  2022. – 120 с. Download
 • Методичні вказівки до виконання розрахункового завдання з курсу «Фізико-хімічні методи аналізу» для студентів спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія» у т.ч. і іноземних / Укладач : С.І. Самойленко − Харків: НТУ «ХПІ», 2022. − 28 с. Download
 • Конспект лекцій з курсу «Фізико-хімічні методи аналізу» для студентів спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія» у т.ч. і іноземних / Укладач : С.І. Самойленко − Харків: НТУ «ХПІ», 2022. − 72 с. Download
 • Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни «Устаткування біотехнологічних виробництв» для студентів спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія» Укладач : С. І. Самойленко – Харків : НТУ «ХПІ», 2022. – 24 с. Download
 • Методичні вказівки до виконання індивідуального завдання з курсу
  «Екобіотехнологія» для студентів спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія» / Укладач А. П. Бєлінська − Харків: НТУ «ХПІ», 2022. − 14°с. Download
 • Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу «Екобіотехнологія» для студентів спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія» / Укладач А. П. Бєлінська − Харків: НТУ «ХПІ», 2022. − 12°с. Download
 • Методичні вказівки до практичних робіт з курсу «Екобіотехнологія» для студентів денної форми навчання спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія» / Укладачі:
  А. П. Бєлінська, О. М. Близнюк, Н. Ю. Масалітіна −
  Харків: НТУ «ХПІ», 2022. − 56°с. Download
 • Методичні вказівки до практичних робіт з курсу «Контроль та керування біотехнологічними процесами» для студентів денної форми навчання спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія» / Укладачі: А. П. Бєлінська, О. М. Близнюк, Н. Ю. Масалітіна − Харків: НТУ «ХПІ», 2022. − 44°с. Download
 • Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу «Контроль та керування біотехнологічними процесами» для студентів заочної форми навчання спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія» / Укладач А. П. Бєлінська − Харків: НТУ «ХПІ», 2022. − 14°с. Download
 • Методичні вказівки до практичних робіт з курсу «Контроль та керування біотехнологічними процесами» для студентів заочної форми навчання спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія» / Укладачі: А. П. Бєлінська, О. М. Близнюк, Н. Ю. Масалітіна − Харків: НТУ «ХПІ», 2022. − 29°с. Download
 • Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу «Контроль та керування біотехнологічними процесами» для студентів денної форми навчання спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія» / Укладач А. П. Бєлінська − Харків: НТУ «ХПІ», 2022. − 12°с. Download
 • Конспект лекцій з курсу «Контроль та керування біотехнологічними процесами» для студентів денної форми навчання спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія» / Укладачі: А. П. Бєлінська, О. М. Близнюк, Н. Ю. Масалітіна − Харків: НТУ «ХПІ», 2022. − 120°с. Download
 • Конспект лекцій з курсу «Контроль та керування біотехнологічними процесами»
  для студентів заочної форми навчання спеціальності 162
  «Біотехнології та біоінженерія» / Укладачі: А. П. Бєлінська, О. М. Близнюк, Н. Ю. Масалітіна − Харків: НТУ «ХПІ», 2022. − 48°с. Download
 • Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу «Контроль та керування біотехнологічними процесами» для студентів денної форми навчання спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія» / Укладач А. П. Бєлінська − Харків: НТУ «ХПІ», 2022. − 12°с. Download
 • Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу «Контроль та керування біотехнологічними процесами» для студентів заочної форми навчання спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія» / Укладач А. П. Бєлінська − Харків: НТУ «ХПІ», 2022. − 14°с. Download
 • Методичні вказівки до практичних робіт з курсу «Контроль та керування біотехнологічними процесами» для студентів денної форми навчання спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія» / Укладачі: А. П. Бєлінська, О. М. Близнюк, Н. Ю. Масалітіна − Харків: НТУ «ХПІ», 2022. − 44°с. Download
 • Методичні вказівки до практичних робіт з курсу «Контроль та керування біотехнологічними процесами» для студентів заочної форми навчання спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія» / Укладачі: А. П. Бєлінська, О. М. Близнюк, Н. Ю. Масалітіна − Харків: НТУ «ХПІ», 2022. − 29°с. Download
 • Конспект лекцій з курсу «Контроль та керування біотехнологічними процесами» для студентів денної форми навчання спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія» / Укладачі: А. П. Бєлінська, О. М. Близнюк, Н. Ю. Масалітіна − Харків: НТУ «ХПІ», 2022. − 120°с. Download
 • Конспект лекцій з курсу «Контроль та керування біотехнологічними процесами» для студентів заочної форми навчання спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія» / Укладачі: А. П. Бєлінська, О. М. Близнюк, Н. Ю. Масалітіна − Харків: НТУ «ХПІ», 2022. − 48°с. Download
 • Методичні вказівки до практичних робіт з курсу «Біоконверсія відходів» для студентів денної форми навчання спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія» / Укладачі: А. П. Бєлінська, О. М. Близнюк, Н. Ю. Масалітіна − Харків: НТУ «ХПІ», 2022. − 55°с. Download
 • Фізико-хімічні основи  біотехнології. Оптичні методи аналізу. Практичні заняття : Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсів «Біофізика», «Біофізична хімія», «Молекулярна та хімічна біофізика», «Біохімія» для здобувачів вищої освіти спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія» / Укладачі : М.Ф. Клещев, О.М. Близнюк, Н.Ю. Масалітіна. – Харків : НТУ “ХПІ”, 2021.– 26 с. Download   
 • Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт за темою «Білки» з курсів «Біохімія», «Біофізика», «Молекулярна та хімічна біофізика» для студентів спеціальності 162 «Біотехнології и біоінженерія» / Укладачі : Н.Ю. Масалітіна, О.М. Близнюк. – Харків: НТУ «ХПІ», 2021. – 45 с.  Download   
 • Оптична мікроскопія в дослідженні структури та функцій біологічних об’єктів. Лабораторний практикум з курсу «Біологія клітини», «Біофізика», «Молекулярна та хімічна біофізика». О.М. Близнюк, Н.Ю. Масалітіна, А.П.Бєлінська – Харків: НТУ «ХПІ» (2022). – 103 с. Download      
 • Біотехнологія кисломолочних продуктів : методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Промислова біотехнологія» для здобувачів вищої освіти спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія» / Укладач О. О. Варанкіна. – Харків : НТУ “ХПІ”, 2022.–
  36 с. Download
 • Промислові технології біотехнологічних виробництв : методичні вказівки до виконання індивідуального завдання з дисципліни «Промислова біотехнологія» для здобувачів вищої освіти спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія» / Укладач О. О. Варанкіна. – Харків : НТУ “ХПІ”, 2022. – 20 с. Download
 • Основи інженерної ензимології : методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Загальна біотехнологія» для здобувачів вищої освіти спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія» / Укладач О. О. Варанкіна. – Харків : НТУ “ХПІ”, 2022. – 24 с. Download
 • Матеріальний баланс біотехнологічного виробництва : методичні вказівки до виконання індивідуального завдання з дисципліни «Загальна біотехнологія» для здобувачів вищої освіти спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія» / Укладач О. О. Варанкіна. – Харків : НТУ “ХПІ”, 2022. – 20 с. Download
 • Методичні вказівки до виконання схеми біотехнологічної принципової з курсу «Основи проектування біотехнологічних виробництв» для студентів спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія» / Укладачі: Мироненко Л.С. − Харків: НТУ «ХПІ», 2022. − 26°с. Download
 • Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу «Агробіотехнологія» для студентів спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія» / Укладач : Мироненко Л.С. − Харків: НТУ «ХПІ», 2022. − 12°с. Download
 • Методичні вказівки до виконання індивідуального завдання з курсу «Агробіотехнологія» для студентів спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія» / Укладачі: Мироненко Л.С. − Харків: НТУ «ХПІ», 2022. − 14°с. Download  
 • 2019
 • Біонанотехнологія та нанобіофізика : в 2-х частинах. – Часть 1.  Біонаноструктури. О.М. Огурцов, О.М. Близнюк, Н.Ю. Масалітіна. – Харків: НТУ «ХПІ» (2019). – 256 с.      Download    Link  
 • Біонанотехнологія та нанобіофізика : в 2-х частинах. – Часть 2. Функціонування біонаносистем. А.М. Огурцов, О.М. Близнюк, Н.Ю. Масалитина. – Харків: НТУ «ХПІ» (2019). – 288 с.      Download       Link 
 • Вітаміни в рослинному світі. Ю.І. Корнієвський, В.В. Россіхін, А.Г. Сербін [та ін.]. – Запоріжжя: Вид-во ЗДМУ (2019). – 372 с.
 • Дієтологія в косметології. О.Г. Башура, О.С. Кран, К.С. Шмелькова, В.В. Россіхін,
  М.О. Башура та ін.; за ред. О.Г. Башури. –
   Харків : НФаУ : Золоті сторінки (2019). – 264 с.

https://sites.google.com/site/anogurtsov/lectures/bnt/52-bnt-nbp1.jpg    https://sites.google.com/site/anogurtsov/lectures/bnt/53-bnt-nbp2.jpg    https://sites.google.com/site/prokafedru/pub/textbooks/2019-%D0%92%D0%B2%D0%A0%D0%A1.jpg?attredirects=0 

 
2018
 1. Основи біосинергетики. А.М. Огурцов, О.м. Близнюк. – Харків: НТУ «ХПІ» (2018). – 368 с.   Download       Link      
 2. Фармацевтична біотехнологія. Аспекти фармацевтичної химії. Ю.М. Краснопольский, О.В. Звягинцева. – Харків: НТУ «ХПІ» (2018)– 248 с.     Download     Link  
 3. Основы генной инженерии и биоинженерии : в 2-х частях. – Часть 1. Молекулярные основы генных технологий. А.Н. Огурцов, О.Н. Близнюк, Н.Ю. Масалитина.  Харків: НТУ «ХПІ» (2018). – 288 с.     Download   Link     
 4. Основы генной инженерии и биоинженерии : в 2-х частях. – Часть 2. Теоретические основы биоинженерии. А.Н. Огурцов, О.Н. Близнюк, Н.Ю. Масалитина. – Харків: НТУ «ХПІ» (2018). – 224 с.  Download   Link     

https://sites.google.com/site/anogurtsov/lectures/bs/48-obs.jpg?attredirects=0   https://sites.google.com/site/prokafedru/pub/textbooks/pbtapc2018.jpg   https://sites.google.com/site/anogurtsov/lectures/mbt/49ogibi1.jpg?attredirects=0 https://sites.google.com/site/anogurtsov/lectures/mbt/50ogibi2.jpg?attredirects=0

2017

 1. Основы химической и молекулярной биофизики. А.Н. Огурцов, О.Н. Близнюк. – Харьков: НТУ «ХПИ» (2017). – 400 с.   Download   Link    
 2. Физико-химические основы биотехнологии. Биокинетика. А.Н. Огурцов, О.Н. Близнюк. – Харьков: НТУ «ХПИ» (2017). – 368 с.   Download   Link 
 3. Фармацевтическая биотехнология: Основы лабораторных исследований. Практикум. Ю.М. Краснопольский, Л.В. Северина. – Харьков: НТУ «ХПИ» (2017).  208 с.     Download   
 4. Физико-химические основы биотехнологии. Биокинетика. А.Н. Огурцов, О.Н. Близнюк. – Харьков: ФОП Мезина В.В. (2017). – 368 с.    Download  Link    
 5. Технологія косметичних засобів. О.Г. Башура, О.І. Тихонов, В.В. Россіхін [та ін.].  Харків: Вид-во. «Оригінал» (2017). – 552 с.     Download   

https://sites.google.com/site/anogurtsov/lectures/45-pcfbt-bk.jpg?attredirects=0   https://sites.google.com/site/prokafedru/textbooks/pharm-bt/%D0%A4%D0%91%D0%A2-%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BC-2017-100pt.jpg?attredirects=0   https://sites.google.com/site/anogurtsov/lectures/bpchem/47-pcfbt-bk.jpg   https://sites.google.com/site/anogurtsov/lectures/mbp/46-oc&mbp.jpg   https://sites.google.com/site/prokafedru/pub/textbooks/2017-%D0%A2%D0%9A%D0%97.jpg?attredirects=0

 

2016

 1. Физика и биофизика : в 2-х частях. – Часть 1. Основы общей физикиА.Н. Огурцов.  Харьков: НТУ «ХПИ» (2016). – 538 с.  Download    Link
 2. Физика и биофизика : в 2-х частях. – Часть 2. Основы биофизики. А.Н. Огурцов.   Харьков: НТУ «ХПИ» (2016). – 560 с.   Download    Link
 3. Колебания и волны, оптика и фотобиофизикаА.Н. Огурцов, О.Н. Близнюк.  Харьков: НТУ «ХПИ» (2016).  256 с.    Download    Link
 4. Технология косметических средств. А.Г. Башура, А.И. Тихонов, В.В. Россихин, и др. Харьков: Изд-во «Оригинал» (2016). 576 с.
https://sites.google.com/site/anogurtsov/lectures/bph/43-p&bp1.jpg   https://sites.google.com/site/anogurtsov/lectures/bph/44-p&bp2.jpg   https://sites.google.com/site/anogurtsov/lectures/bph/42-kvob.jpg   https://sites.google.com/site/prokafedru/pub/textbooks/2016-%D0%A2%D0%9A%D0%A1.JPG

2015

 1. Биоэлектромагнетизм. А.Н. Огурцов, О.Н. Близнюк.  Харьков: НТУ «ХПИ» (2015). – 256 с.    Download     Link
 2. Механика и молекулярная физика и биофизика. А.Н. Огурцов Харьков: НТУ «ХПИ» (2015). – 272 с.    Download    Link
 3. Физико-химические основы биотехнологии. Практикум. А.Н. Огурцов, О.Н. Близнюк, Л.А. Антропова Харьков: НТУ «ХПИ» (2015). – 288 с.   Download    Link
 4. Выравнивание белковых последовательностей. А.Н. Огурцов Харьков: НТУ «ХПИ» (2015). – 80 с.   Download    Link  
 5. Агробиотехнология. Биологическая фиксация молекулярного азота. Н.Ф. Клещев. – Харьков: НТУ «ХПИ» (2015). 167 с.   Download    Link
 6. Біологічна очистка та дезодорація газоповітряних викидів. О.В. Шестопалов, …, О.О. Варанкіна. – Харків: НТУ «ХПІ» (2015). – 116 с.      Download     

https://sites.google.com/site/anogurtsov/lectures/41-bem.jpg?attredirects=0  https://sites.google.com/site/anogurtsov/lectures/40-mmpbp.jpg?attredirects=0  https://sites.google.com/site/anogurtsov/lectures/39-pcfbt-pr.jpg?attredirects=0 https://sites.google.com/site/anogurtsov/lectures/bi/38-vbp-av.jpg?attredirects=0https://sites.google.com/site/prokafedru/pub/textbooks/2015%D0%B2%D0%B0%D0%B0.jpghttps://sites.google.com/site/prokafedru/textbooks/ind-bt/%D0%90%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F-%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%B2-2015-100pt.jpg

2014

 1. Самоорганизация биологических систем. А.Н. Огурцов Харьков: НТУ «ХПИ» (2014). – 158 с.     Download    Link    
 2. Введение в биофизику макромолекул. А.Н. Огурцов Харьков: НТУ «ХПИ» (2014). – 384 с.    Download    Link   
 3. Застосування харчових добавок. О.О. Варанкіна, Л.В. Кричковська, І.В. Грицаєнко. – Харків: НТУ «ХПІ» (2014). – 48 с.
https://sites.google.com/site/anogurtsov/lectures/37-sobs.jpg?attredirects=0   https://sites.google.com/site/anogurtsov/lectures/36-vbpmm.jpg?attredirects=0   https://sites.google.com/site/prokafedru/pub/textbooks/2014%D0%B2%D0%B0%D0%B0.jpg

2013

 1. Введение в синергетику. А.Н. Огурцов Харьков: НТУ «ХПИ» (2013). – 208 с.    Download        Link
 2. Основы биоинформатики. А.Н. Огурцов Харьков: НТУ «ХПИ» (2013). – 400 с.    Download    Link   
 3. Биометрия. Л.В. Горбунов, Н.Ф. Клещев.   Харьков: НТУ «ХПИ» (2013).  160 с.   Download   
 4. Фармацевтическая биотехнология: Производство биологически активных веществ. Часть II. Ю.М. Краснопольский, Н.Ф. Клещев. – Харьков: НТУ «ХПИ» (2013). 192 с.   Download 
 5. Химия в фамацевтической биотехнологии и медицине. В.В. Россіхін, В.М. Царенков, А.А. Башура, А.А. Яремчук, М.А. Алексеева.  Минск: “Бизнесофсет” (2013).  434 с.
 6. Токсикология ядовитых растений.  В.В. Россіхін, В.М. Царенков, А.А. Башура, А.А. Яремчук.  Минск: “Бизнесофсет” (2013).  368 с. 
https://sites.google.com/site/anogurtsov/lectures/35-vsyn.jpg?attredirects=0   https://sites.google.com/site/anogurtsov/lectures/34-obi.jpg?attredirects=0   https://sites.google.com/site/prokafedru/textbooks/%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F-100pt.jpg?attredirects=0   https://sites.google.com/site/prokafedru/textbooks/pharm-bt/%D0%91%D0%90%D0%92%20%D0%A7%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%20II-100pt.jpg

2012

 1. Бионанотехнология. Принципы и применение. А.Н. Огурцов.  Харьков: НТУ «ХПИ» (2012). – 480 с.    Download     Link   
 2. Молекулярная биотехнология. Фундаментальные и прикладные аспекты. А.Н. Огурцов.  Харьков: НТУ «ХПИ» (2012). – 432 с.    Download    Link    
 3. Биологические мембраны. А.Н. Огурцов.  Харьков: НТУ «ХПИ» (2012). – 368 с.    Download    Link   
 4. Молекулярная биотехнология микробиологических систем. А.Н. Огурцов.  Харьков: НТУ «ХПИ» (2012). – 142 с.    Download     Link  
 5. Информационная биотехнология и фармакоинформатика. А.Н. Огурцов.  Харьков: НТУ «ХПИ» (2012). – 160 с.    Download     Link  
 6. Фармацевтическая биотехнология: Производство биологически активных веществ. Часть I.  Ю.М. Краснопольский, Н.Ф. Клещев.  Харьков: НТУ «ХПИ» (2012).  303 с.    Download 
https://sites.google.com/site/anogurtsov/lectures/33-bntpip.jpg?attredirects=0  https://sites.google.com/site/anogurtsov/lectures/32-mbtfpa.jpg?attredirects=0  https://sites.google.com/site/anogurtsov/lectures/30-bm.jpg?attredirects=0  https://sites.google.com/site/anogurtsov/lectures/31-mbt3.jpg?attredirects=0  https://sites.google.com/site/anogurtsov/lectures/29-bi3.jpg?attredirects=0  https://sites.google.com/site/prokafedru/textbooks/pharm-bt/%D0%91%D0%90%D0%92%20%D0%A7%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%20I-100pt.jpg

2011

 1. Научные исследования и научная информация. А.Н. Огурцов, О.Н. Близнюк.  Харьков: НТУ «ХПИ» (2011). – 400 с.     Download     Link  
 2. Молекулярная биофизика и ферментативный катализ. А.Н. Огурцов.  Харьков: НТУ «ХПИ» (2011). – 400 с.     Download    Link   
 3. Введение в биоинформатику. А.Н. Огурцов.  Харьков: НТУ «ХПИ» (2011). – 208 с.    Download    Link  
 4. Методы биоинформационного анализа. А.Н. Огурцов.  Харьков: НТУ «ХПИ» (2011). – 114 с.    Download  
 5. Физико-химические основы биотехнологии. БиотермодинамикаА.Н. Огурцов, О.Н. Близнюк.  Харьков: НТУ «ХПИ» (2011). – 256 с.   Download    Link  
 6. Основы молекулярной биологии : в 2-х частях. – Часть 1. Молекулярная биология клеткиА.Н. Огурцов.  Харьков: НТУ «ХПИ» (2011). – 304 с.      Download      Link   
 7. Основы молекулярной биологии : в 2-х частях. – Часть 2. Молекулярные генетические механизмыА.Н. Огурцов.  Харьков: НТУ «ХПИ» (2011). – 240 с.      Download      Link   
 8. Введение в молекулярную биофизику. А.Н. Огурцов.  Харьков: НТУ «ХПИ» (2011). – 160 с.    Download    Link   
 9. Фармацевтическая биотехнология: Бионанотехнология в фармации и медицине. Ю.М. Краснопольский, А.С. Дудниченко, В.И. Швец. – Харьков: НТУ «ХПИ» (2011). – 228 с.      Download 
 10. Оцінка якості та безпечністі продукції. М.Ф. Клещев, Т.Д. Костиркіна, Н.Ю. Масалітіна. – Харьков: НТУ «ХПИ» (2011). – 256 с.    Download 
 11. Біологічні та хімічні сенсорні системи. І.А. Бєлих, М.Ф. Клещев. – Харків: НТУ «ХПІ» (2011). – 144 с.   Download  

https://sites.google.com/site/anogurtsov/lectures/28-nini.jpg?attredirects=0  https://sites.google.com/site/anogurtsov/lectures/27-mbpfk.jpg?attredirects=0  https://sites.google.com/site/anogurtsov/lectures/25-bi1.jpg?attredirects=0  https://sites.google.com/site/anogurtsov/lectures/26-bi2.jpg?attredirects=0  https://sites.google.com/site/anogurtsov/lectures/24-btd.jpg?attredirects=0  https://sites.google.com/site/anogurtsov/lectures/22-mb1.jpg?attredirects=0  https://sites.google.com/site/anogurtsov/lectures/23-mb2.jpg?attredirects=0  https://sites.google.com/site/anogurtsov/lectures/21-vmbp.jpg?attredirects=0  https://sites.google.com/site/prokafedru/textbooks/pharm-bt/%D0%91%D0%9D%D0%A2%20%D0%B2_%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%B8_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B5-100pt.jpg  https://sites.google.com/site/prokafedru/textbooks/%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B0%20%D1%8F%D0%BA%20%D1%82%D0%B0%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF-100pt.jpg?attredirects=0  https://sites.google.com/site/prokafedru/textbooks/ind-bt/%D0%91%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96%20%D1%82%D0%B0%20%D1%85%D1%96%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96%20%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%96%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B8-%D0%91%D1%94%D0%BB%D0%B8%D1%85-%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%B2-2011-100pt.jpg?attredirects=0

2010

 1. Нанобиотехнология: Основы молекулярной биотехнологии. А.Н. Огурцов.  Харьков: НТУ «ХПИ» (2010). – 384 с.   Download
 2. Ферментативный катализ. А.Н. Огурцов.  Харьков: НТУ «ХПИ» (2010). – 304 с.      Download     Link   
 3. Введение в бионанотехнологию. А.Н. Огурцов.  Харьков: НТУ «ХПИ» (2010). – 136 с.    Download    Link   
 4. Электрогенез биомембран и механизмы мембранной сигнализации. А.Н. Огурцов, О.Н. Близнюк.  Харьков: НТУ «ХПИ» (2010). – 224 с.    Download     Link     
 5. Структура, функции и аналитические методы исследования биомембран. А.Н. Огурцов, Н.Ю. Масалитина.  Харьков: НТУ «ХПИ» (2010). – 240 с.    Download       Link   
 6. Биоматериаловедение. В.В. Россихин, А.И. Ильинский, Н.Ф. Клещев. – Харьков НТУ «ХПИ» (2010). 280 с.    Download 
 7. Основы промышленной биотехнологии. Биотехнологические основы производства кисломолочных продуктов и сыров. Н.Ф. Клещев, М.П. Бенько. – Харьков: НТУ «ХПИ» (2010). – 80 с.      Download

https://sites.google.com/site/anogurtsov/lectures/20-nbt.jpg?attredirects=0  https://sites.google.com/site/anogurtsov/lectures/19-fk.jpg?attredirects=0  https://sites.google.com/site/anogurtsov/lectures/18-vbnt.jpg?attredirects=0  https://sites.google.com/site/anogurtsov/lectures/17-egbm.jpg?attredirects=0  https://sites.google.com/site/anogurtsov/lectures/16-sfbm.jpg?attredirects=0  https://sites.google.com/site/prokafedru/textbooks/%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-100pt.jpg?attredirects=0  https://sites.google.com/site/prokafedru/textbooks/ind-bt/%D0%9E%D0%9F%D0%91%20%D0%91%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%20%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%20%D0%BF%D1%80-%D0%B2%D0%B0%20%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BD%20%D0%BF%D1%80%20%D0%B8%20%D1%81%D1%8B%D1%80%D0%BE%D0%B2-100pt.jpg?attredirects=0

 2009

 1. Функциональные принципы бионанотехнологии. А.Н. Огурцов.  Харьков: НТУ «ХПИ» (2009). – 146 с.    Download   Link  
 2. Молекулярная биотехнология клетки. А.Н. Огурцов.  Харьков: НТУ «ХПИ» (2009). – 120 с.    Download   Link   
 3. Молекулярная биоэнергетика клетки. А.Н. Огурцов.  Харьков: НТУ «ХПИ» (2009). – 112 с.    Download   Link  
 4. Молекулярна біофізика ферментів. О.М. Огурцов.  Харків: НТУ «ХПІ» (2009). – 192 с.    Download    Link   
 5. Фармацевтическая биотехнология: Технология производства иммунобиологических препаратов. Ю.М. Краснопольский, М.И. Борщевская Харьков: НТУ «ХПІ» (2009).  358 c.      Download 
 6. Фармацевтическая химия. Введение в стереохимию фармацевтических органических веществ. В.В. Россихин, Н.В. Зык, Г.К. Андреев.   Харьков: НТУ «ХПИ» (2009).  80 с.    Скачать 
https://sites.google.com/site/anogurtsov/lectures/15-fpbnt.jpg?attredirects=0  https://sites.google.com/site/anogurtsov/lectures/14-mbtk.jpg?attredirects=0  https://sites.google.com/site/anogurtsov/lectures/12-mbek.jpg?attredirects=0  https://sites.google.com/site/anogurtsov/lectures/11-mbff.jpg?attredirects=0  https://sites.google.com/site/prokafedru/textbooks/pharm-bt/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2-100pt.jpg  https://sites.google.com/site/prokafedru/textbooks/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BE%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%BD-2009-100pt.jpg?attredirects=0
 
2008
 1. Введение в биофизику. Физические основы биотехнологии. А.Н. Огурцов.  Харьков: НТУ «ХПИ» (2008). – 320 с.     Download     Link   
 2. Введение в молекулярную биотехнологию. А.Н. Огурцов.  Харьков: НТУ «ХПИ» (2008)  152 с. 
 3. Структурные принципы бионанотехнологии. А.Н. Огурцов.  Харьков: НТУ «ХПИ» (2008). – 140 с.    Download   Link  
 4. Молекулярная биология клетки. Молекулярные основы генных технологий. А.Н. Огурцов. – Харьков: НТУ «ХПИ» (2008). – 104 с.    Download     Link   
 5. Основы научных исследований. А.Н. Огурцов.  Харьков: НТУ «ХПИ» (2008). – 178 с.     Download 
 6. Апарати мікробіологічної промисловості. І.П. Данилов, С.І. Самойленко. – Харьков: НТУ «ХПИ» (2008). – 272 с.    Download 

https://sites.google.com/site/anogurtsov/lectures/10-vbph.jpg?attredirects=0  https://sites.google.com/site/anogurtsov/lectures/08-vmbt.jpg?attredirects=0  https://sites.google.com/site/anogurtsov/lectures/09-spbnt.jpg?attredirects=0    https://sites.google.com/site/anogurtsov/lectures/06-oni.jpg?attredirects=0  https://sites.google.com/site/prokafedru/textbooks/ind-bt/%D0%90%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%20%D0%BC%D1%96%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96-100pt.jpg?attredirects=0

2004-2007

 1. Кинетика ферментативных реакций. А.Н. Огурцов.  Харьков: НТУ «ХПИ» (2007). – 146 с.    Download   
 2. Общая промышленная биотехнология. Технология бродильных производств. Н.Ф. Клещёв, М.П. Бенько. – Харьков: НТУ «ХПИ» (2007). – 200 с.    Download 
 3. Молекулярная биология клетки. Основные молекулярные генетические механизмы. А.Н. Огурцов. – Харьков: НТУ «ХПИ» (2007). – 120 с.    Download   
 4. Молекулярная биология клетки. Основы клеточной организации. А.Н. Огурцов. – Харьков: НТУ «ХПИ» (2006). – 170 с.    Download  
 5. Механизмы мембранных процессов. А.Н. Огурцов. – Харьков: НТУ «ХПИ» (2006). – 140 с.    Download   
 6. Основы общей микробиологии. Л.А. Кособуцкий, Н.Ф. Клещёв.   Харьков: НТУ «ХПИ» (2005).  140 с.    Download
 7. Биотехнология: введение в науку будущего. В.В. Россихин. – Харьков: «Колорит» (2005).  288 с.     Download 
 8. Механизмы ферментативных реакций. А.Н. Огурцов. – Харьков: НТУ «ХПИ» (2004). – 76 с.    Download   

https://sites.google.com/site/anogurtsov/lectures/04-kfr.jpg?attredirects=0  https://sites.google.com/site/prokafedru/textbooks/ind-bt/%D0%9E%D0%9F%D0%91%20%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%20%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B4%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2-100pt.jpg?attredirects=0https://sites.google.com/site/prokafedru/textbooks/%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%BD-100pt.jpg

https://sites.google.com/site/anogurtsov/lectures/05-mbk2.jpg?attredirects=0   https://sites.google.com/site/anogurtsov/lectures/03-mbk1.jpg?attredirects=0  https://sites.google.com/site/anogurtsov/lectures/02-mmp.jpg?attredirects=0     https://sites.google.com/site/anogurtsov/lectures/01-mfr.jpg?attredirects=0