Іспити з фаху (вступні)

https://sites.google.com/site/to4tofill/home/foto2/logo-kafedra.png

ПЕРШИЙ освітньо-професійний рівень  Бакалавр

 

Програма для проведення вступних випробувань за фахом за конкурсною пропозицією «Біотехнології та біоінженерія» при зарахуванні на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем БАКАЛАВР на 2-3 курс

ДРУГИЙ освітньо-професійний рівень  Магістр
 
Програма для проведення вступних випробувань за фахом за конкурсною пропозицією «Біотехнології та біоінженерія» при зарахуванні на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем МАГІСТР на 5 курс
 
ТРЕТІЙ освітньо-науковий рівень (аспірантура)  Доктор філософії (PhD)
 
Програма вступних випробувань зі спеціальності 162 «Біотехнології та Біоінженерія» на навчання для здобуття ступеня доктора філософії