Навчально-методичне забезпечення

Спеціальність 162 “Біотехнології та біоінженерія”

 

Структурно-логічні схеми підготовки фахівців

Навчальні плани

Освітні програми

Критерії оцінювання знань та вмінь здобувачів вищої освіти

Інформаційні додатки

Навчально-методичне забезпечення дисциплін навчального плану підготовки

Бакалаврів

Магістрів