Мірошниченко Денис Вікторович

Профіль
Scopus
Web of Science
Scholar
ID ORCID
Освіта
2002 р., Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», хімічна технологія палива та вуглецевих матеріалів
Науковий ступінь
Кандидат технічних наук зі спеціальності 05.07.07 – хімічна технологія палива і паливно- мастильних матеріалів (2006), «Оптимізація реакційної здатності як інтегрального показника якості коксу».
Доктор технічних наук зі спеціальності 05.17.07 – хімічна технологія палива і паливно-мастильних матеріалів (2017),«Розвиток теорії і практики використання окисненого вугілля для виробництва доменного коксу».
Вчене звання
Професор зі спеціальності 161 – хімічні технології та інженерія (2019).
Державні нагороди: лауреат премії Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України (2010 р.), лауреат премії Президента України для молодих вчених (2018 р.) Коротка характеристика діяльності, основні напрямки наукових досліджень: Керівник наукової школи «Хімія і технологія коксохімічного виробництва і переробки твердих, рідких і газових горючих копалин» НТУ «ХПІ», безпосередньо займається розробкою та впровадженням методів оцінки та підвищення виходу та якості доменного коксу та хімічних продуктів коксування у науково-дослідних, проектних та  коксохімічних підприємствах Харківської області та України, а також оцінкою якості нафти та газового конденсату з родовищ Харківської області. Почесна грамота Київської районної ради м. Харкова (2005 р.), диплом переможця другого обласного конкурсу «Найкращий молодий науковець Харківщини» (2007 р.), стипендіат іменної стипендії ХОДА для обдарованої молоді у галузі науки у номінації – технічні науки імені Георгія Федоровича Проскури (2009 р.),  грамота Міністерства Промислової політики України (2010 р.), грамота Департаменту науки і освіти ХОДА (2019 р.). Мірошниченко Д.В. член наукової ради МОНУ у секції 8 «Технології видобутку та переробки корисних копалин» (м. Київ) та науково-технічної ради Міністерства енергетики України у секції «вугілля», член державних технічних комітетів зі стандартизації ТК-92 «Вугілля та продукти його переробки» (м. Київ) та ТК-12 «КОКС» (м. Харків); член Вченої ради Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» та Державного підприємства «Український державний науково-дослідний вуглехімічний інститут» ДП «УХІН» (м. Харків); член технічної ради Державного підприємства «Державний інститут по проектуванню підприємств коксохімічної промисловості» ДП «ГИПРОКОКС» (м. Харків); член редакційної колегії журналів CokeandChemistry» (Scopus), «Вуглехімічний журнал» (Copernicus), Вісник Національного технічного університету «ХПІ» Серія: «Хімія, хімічна технологія та екологія»; співголова організаційного комітету I, II та III Міжнародних науково-технічних конференцій «Сучасні технології переробки пальних копалин» (м. Харків, 2018, 2019 та 2020 роки);
член спеціальних вчених рад Д 26.062.09 та Д 64.822.01 з захисту дисертацій у Національному авіаційному університеті (м. Київ) та ДП «УХІН» (м. Харків);
член президії Харківського обласного комітету Профспілки металургів та гірників України (м. Харків) та Центрального Комітету профспілки металургів та гірників України (м. Дніпро).Мірошниченко Д.В. приймає участь в дослідницькому проекті «ESTImationofcoalVALue-in-useintermsofCSRunderdifferentcarbonizationconditions (ESTIVAL)» в рамках Фонду досліджень вугілля та сталі Європейської комісії, а також є куратором у програмі ERASMUS+ зі Стамбульським технологічним університетом. Крім того, є науковим експертом міжнародної програми HORIZON 2020.

Викладає курси:

– синтез на базі горючих копалин;

– класифікація горючих копалин;

Телефон : (057) – 707-68-83, +38-050-842-83-58