Ігрове проектування Звіт

ІГРОВЕ ПРОЕКТУВАННЯ

в рамках вивчення теми «Соціологія сім’ї »

з навчальної дисципліни «Соціологія»

4 травня 2017 р. в 12.35 аудиторія 704/В1 у групах АП-54 і БФ-16А, зі студентами першого курсу факультету бізнес і фінанси, а також студентами третього курсу факультету автоматики й приладобудування к.політ.н., доцент Доля І.М. провела відкрите заняття методом ігрового проектування.

10 травня 2017 р. в 12.35 аудиторія 4 х/к у групах АП-44Б и Н-34, зі студентами третього курсу факультету технологій неорганічних речовин, а також студентами третього курсу факультету автоматики й приладобудування д.соц.н., доц. Клименко О. Ю. провела відкрите заняття методом ігрового проектування.

Для досягнення дидактичної мети перед студентами було поставлене завдання – детально вивчити проблему розвитку інституту сім’ї в сучасних умовах. Розробка студентами технічних спеціальностей зазначеної проблеми завершилася цілком реальним, відчутним практичним результатом, оформленим у вигляді кінцевого продукту визуалізованого в презентаційному виді. Оскільки для проведення відкритих занять був обраний метод творчих проектів, то учасники ігрових груп, сформованих відповідно до  їхнього професійного профілю, вирішували конкретні життєві ситуації, опираючись на знання отримані, не тільки в рамках курсу «Соціології», але й за фахом.
Підсумки спільної роботи були оформлені презентаціями:

  1. Проблеми розвитку сім’ї в сучасному суспільстві.

  2. Соціальний інститут сім’ї й шлюбу в Україні.

  3. Основні тенденції розвитку сім’ї в сучасній Канаді.

  4. Соціальні фактори, що впливають на вибір шлюбного партнера.

Робота студентів викликала жвавий інтерес, як у викладачів кафедри соціології (заняття відвідали: к.філософ.н., проф., Семке Н. М. та старший викладач Малявін Е. В.), так і у викладачів хімічного факультету (на заходах була присутня д.т.н, проф., заступник декана факультету технології неорганічних речовин з наукової роботи Шабанова Г. М. зі студентами, які виступили в ролі арбітрів змагання).

This entry was posted in Без рубрики. Bookmark the permalink.

Comments are closed.