Національна ідея

4-5 травня 2017 р. пройшла
Міжнародна науково-практична конференція
«Національна ідея: основа стратегії розвитку 
українського суспільства в ХХІ столітті»

Одним з ініціаторів організації наукового заходу був декан факультету соціально-гуманітарних технологій НТУ «ХПІ» д.т.н., проф. Кіпенський А. В., за творчої ініціативи якого відбулося проведення секції «Національна українська ідея очима молоді» на якій викладачі й студенти кафедри соціології та політології гідно представили науковий потенціал університету.

Особливий інтерес учасників конференції, серед яких були присутні науковці Азербайджану, Лівану, Польщі, Росії та Словаччини, привернула доповідь на пленарному засіданні студентки 3 курсу ОКР «бакалавр» спеціальності «Соціологія» Кисельової М. В. «Вплив мас-медіа на формування національної свідомості», в якій вона презентувала результати наукового соціологічного дослідження, проведеного під керівництвом завідуючого кафедри соціології та політології д.соц.н., проф. Буреги В. В., присвяченого актуальному сьогодні питанню – впливу пропаганди в ЗМІ на перебіг процесу формування національної свідомості в Україні.

Конференція стала ґрунтовною платформою для наукового пошуку молодих дослідників вищих навчальних закладів міста Харкова та регіону. Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» було представлено матеріалами наукових досліджень 2 докторів соціологічних наук, 1 доктора технічних наук, 1 доктора історичних наук, 3 кандидатів соціологічних наук, 1 кандидата політичних наук, 1 кандидата філософських наук та 16 студентів.

This entry was posted in Без рубрики. Bookmark the permalink.

Comments are closed.