121«Інженерія програмного забезпечення»

Освітня програма спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення», яка передбачає освітньо-професійну (1.5 року) і освітньо-наукову (1.9 року) програму навчання, спрямована на формування компетенцій з проектування, конструювання та тестування програмних систем в області веб-розробки, розробки сховищ даних, інтелектуального аналізу даних, комп’ютерних ігор тощо. Навчальні плани освітньої програми складені з урахуванням досвіду провідних європейських та американських університетів, а також потреб ІТ-компаній та інформаційно-аналітичних підрозділів підприємств та організацій.

Про освітню програму:
Метою освітньої програми є підготовка спеціалістів з проектування, розробки і дослідження програмних систем для різних предметних областей.

Базові дисципліни освітньої програми: «Архітектура та технології розподілених програмних систем», «Моделі та методи підтримки прийняття рішень», «Моделі та технології забезпечення безпеки програмних систем», «Аналіз та моделювання проблемно-орієнтованих програмних систем», «Основи проектування інтелектуальних систем», «Інтелектуальний аналіз даних та видобування знань», «Технології обробки великих даних».

Можлива участь в програмах подвійних дипломів з університетами Австрії, Швеції, Словаччини, Франції. Діє програма мобільності з вузами Словенії.

Після закінчення магістратури випускники працюють на наступних посадах бізнес-аналітиків (Business Analyst), архітекторів (Architector, System Analyst), розробників ПЗ (Middle, Senior Developer), тестувальників (QA engineer), фахівеців у галузі управління проектом з розробки ПЗ (Project Manager).

Кваліфікація: магістр інженерії програмного забезпечення

Зворотний зв’язок:
1) Анкета для опитування здобувачів
2) Анкета для опитування викладачів
3) Анкета для обговорення (здобувачі, випускники, науково-педагогічні працівники, представники ІТ-індустрії)

121 – 1.4

121 – 1.9

Испр ОПП_121_маг_стри_Укр Каф. ПИИТУ (333)
Програмне забезпечення інтелектуальних систем