Абітурієнтам, школярам

 image014

ОСВІТА XXI століття

Завантажити інформацію для абітурієнта

Кафедра хімічної техніки та промислової екології НТУ “Харківський політехнічний університет” (ВУЗ в п’ятірці найкращих України) запрошує вступати на спеціальності:

Галузь знань 10 «Природничі науки». Спеціальність:101 “Екологія”

Спеціалізація: «Інженерна екологія та техніка захисту навколишнього середовища» (25 бюджетних місць)

Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників: бакалавр, магістр.

Випускникам надається кваліфікація:

  • на рівні бакалавра: організатор природокористування;
  • на рівні магістра: професіонал в галузі екології.

Форма навчання: денна, заочна, дистанційна.

Вступ за результатами випробувань ЗНО:

Обов’язкові: українська мова

Профільні: біологія

Вибіркові: географія, хімія, математика, фізика, іноземна мова, Історія України

Галузь знань: 13 Механічна інженерія. Спеціальність: 133 “Галузеве машинобудування”

Спеціалізація: «Обладнання переробних, харчових та хімічних виробництв» (15 бюджетних місць).

Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників: бакалавр, магістр.

Випускникам надається кваліфікація:

  • на рівні бакалавра: бакалавр з машинобудування;
  • на рівні магістра: професіонал в галузі машинобудування.

Форма навчання: денна, заочна.

Вступ за результатами випробувань ЗНО:

Обов’язкові: українська мова

Профільні: математика

Вибіркові: іноземна мова, фізика, хімія, географія, біологія, Історія України

Студенти, які навчаються на кафедрі “ХТПЕ”, мають в розпорядженні:

  •  обчислювальний центр з індивідуальними робочими місцями, оснащеними персональними комп’ютерами, принтерами та іншою технікою;
  • лабораторії, оснащені сучасним обладнанням і вимірювальною технікою;
  •  науково-дослідні лабораторії;
  •  сучасний дев’ятиповерховий гуртожиток для іногородніх студентів;
  • найбільший Спортивний комплекс НТУ “ХПІ” з п’ятдесятиметровим плавальним басейном, спортмайданчиками і тренажерними залами;
  • Палац студентів, санаторій-профілакторій, студентську поліклініку, спортивно-оздоровчі табори в Алушті і Фігуровці
 pic2

Працевлаштування випускників забезпечується в ході проходження ознайомлювальної, виробничої і переддипломної практик, організовуваних на підприємствах, шляхом презентації випускників перед захистом випускних робіт, участю представників підприємств в розподілі. Юнаки зможуть пройти навчання на військовій кафедрі і отримати офіцерське звання.

Кафедра ХТПЕ має міжнародні зв’язки з провідними університетами. Завдяки тісній багатолітній співпраці із зарубіжними вузами студенти нашої кафедри можуть пройти виробничу і наукову практику в провідних зарубіжних вузах. Наприклад, отримати другий диплом економічного факультету НТУ «ХПІ» або Ліонського університету ім. Клода Бернара (Франція). Кафедра ХТПЕ має також широкі можливості для подальшої освіти. На кафедрі діють аспірантура і докторантура, де готують кандидатів і докторів наук. Наукова школа кафедри широко відома і має великий авторитет як в Україні, так і за кордоном.

image006

З питаннями щодо вступу звертатися за адресою:

61002, м. Харків, вул. Кирпичова, 2. НТУ «ХПІ» (корпус ГАК, 3 поверх, к.314, дирекція МІТ) або «Кафедра хімічної техніки і промислової екології»

e-mail: himeco@kpi.kharkov.ua

http://web.kpi.kharkov.ua/htpe/

Групи VK – http://vk.com/kaf_htpe Екологія

http://vk.com/mech_engineering – Машинобудування

На будь-які Ваші питання, пов’язані зі вступом, відповідають:

Завідувач кафедрою ХТПЕ, професор д.т.н., Шапорев Валерій Павлович

(+38-057) – 707-66-81

професор, к.т.н., Моісеєв Віктор Федорович

(+38-057) – 707-62-57

доцент, к.т.н., Тихомирова Тетяна Сергіївна

Тел. 050-6-081-081

Відповідальний за прийом абітурієнтів: Шестопалов Алексій Валерійович

Тел. 063-615-71-39, 099-778-39-18

Повний текст правил прийому розташований на сторінці Правила вступу Умови вступу, порядок і терміни подачі документів, перелік предметів ЗНО, вартість контрактного навчання, а також будь-яку іншу інформацію щодо процедури вступу на кафедру ХТПЕ, ви зможете знайти на сайті «Абітурієнт» НТУ «ХПІ».

Вступ здійснюється за результатами незалежного тестування.

Правила прийому
Процедури вступу