Моніторинг ОПП 101 «Інженерна екологія» (магістр)

Шановні стейкхолдери (здобувачі освіти, роботодавці, випускники, представники професійної спільноти та інші зацікавлені в підвищенні якості навчального процесу особи)!

Ваші пропозиції до проектів освiтньо-професійних та освітньо-наукових програм кафедри хімічної техніки та промислової екології першого, другого та третього рівня освіти просимо надсилати на адресу кафедри ХТПЕ HTPE@khpi.edu.ua, адресу завідувача кафедри Oleksii.shestopalov@khpi.edu.ua або адресу гарантів відповідної ОП.

 

Моніторинг ОПП 101 «Інженерна екологія» (магістр)

Гарант ОНП 101 Екологія: Цейтлін Мусій Абрамович,

Musii.Tseitlin@khpi.edu.ua

Проект ОНП 101 Екологія для обговорення знаходяться за посиланням

http://web.kpi.kharkov.ua/htpe/wp-content/uploads/sites/27/2022/08/OP__101_MAG_2022_PROEKT.pdf

Освітньо-наукова програма 101 Екологія знаходяться за посиланням

http://web.kpi.kharkov.ua/htpe/wp-content/uploads/sites/27/2022/08/OPP_101_MAGISTR_2021.pdf

Посилання на навчальний план знаходиться на сайті кафедри

http://web.kpi.kharkov.ua/htpe/wp-content/uploads/sites/27/2022/02/Navch-plan-101-mag.pdf

 

Анкетування здобувачів, викладачів та стекхолдерів здійснюється на сайті кафедри хімічної техніки та промислової екології НТУ «ХПІ» за посиланням

Анкетування якості навчання магістрів (другого рівня) на ОПП 101 “Інженерна екологія” – https://forms.gle/cm92XoMtAfEi8Djh9

Анкета  оцінки якості організації навчання  в магістратурі –

https://forms.gle/x3ZHGRgirvhdSXsN8

Громадське обговорення освітньої програми підготовки магістра (другого рівня) 101 “Інженерна екологія” –

https://forms.gle/1VYXoidRpWuGT6DE9