Ph.D.

  ЯКИМЕНКО Ганна Миколаївна
Закінчила НТУ «ХПІ» у 2005 р. за спеціальністю екологія та охорона навколишнього середовища, спеціалізація техніка захисту навколишнього середовища.

Кандидат біологічних наук (03.00.16 – екологія) Наразі очолює екологічний підрозділ Національної енергетичної компанії «Укренерго».

Основні професійні  досягнення:
  •  організація участі та вдале проходження радіологічною лабораторією всесвітнього тесту професійної майстерності від МАГАТЕ (2017, 2018 рр.);
  • розробка та впровадження методик визначення радіонуклідів у питній воді та воді джерел водопостачання;
  • впровадження систем екологічного менеджменту та екологічного моніторингу в національній  компанії (понад 130 об’єктів по всій країні);
  • вдале проходження НЕК «Укренерго» сертифікаційного аудиту за стандартом ISO 14001:2015;
Є внутрішнім аудитором системи екологічного управління відповідно до вимог міжнародних стандартів ISO 14001:2015 та ISO 19011:2018.

Працювала доцентом у ВНЗ, є автором понад 30 наукових робіт з техно-, агро- та радіоекології. Результати досліджень останніх років викладені в 10 фахових статтях, 14 тезах доповідей на конференціях, двох методичних рекомендаціях, Літописі природи Національного природного парку «Північне Поділля». Статті реферуються у міжнародній наукометричній базі Scopus.

Нагороди:
  • Грамота «За значний внесок у вирішення екологічних проблем у сільськогосподарській галузі» від Асоціації агроекологів України;
  •  подяка від голови правління ПрАТ «АК «Київводоканал».
  МАСІКЕВИЧ Андрій Юрійович  
У 2003 році закінчив магістратуру по кафедрі хімічної техніки та промислової екології НТУ «ХПІ» за спеціальністю «Екологія та охорона навколишнього середовища» та здобув кваліфікацію хіміка-еколога-дослідника.

2003-2006 навчання в аспірантурі з відривом від виробництва В 2007 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Закономірності масо передачі в процесі вакуум-імпульсної десорбції легколетких компонентів із рідких відходів хімічних підприємств» та отримав науковий ступінь кандидата технічних наук зі спеціальності «Процеси та обладнання хімічної технології».

Із 2006 по 2017 рік працює на посадах асистента, старшого викладача, доцента кафедри екології і права Чернівецького факультету НТУ «ХПІ». В травні 2012 року Рішенням Атестаційної колегії МОН молоді та спорту присвоєно вчене звання доцента кафедри екології і права. Розпочинаючи із вересня 2017 року по даний час працює на посаді доцента кафедри гігієни та екології ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет» (м. Чернівці).

Автор більш ніж 70 наукових праць, в.т.ч: 2-х монографій в співавторстві, 33 наукових статей, зокрема 20 статей у фахових виданнях із переліку МОН України, 8 статей у зарубіжних наукових періодичних виданнях та виданнях, що індексуються міжнародними наукометричними базами даних, 5 статей – в інших наукових виданнях, 29 тез доповідей на міжнародних, всеукраїнських конференціях, семінарах та 2-х патентів на корисну модель.

  ЄРМАКОВИЧ Ірина Анатоліївна
Випуск НТУ «ХПІ» 2011р. Спеціальність: екологія та охорона навколишнього середовища. Спеціалізація: промислова екологія та захист навколишнього середовища.

Кандидат  технічних наук (21.06.01 – екологічна безпека)

Наразі працює доцентом кафедри охорони праці та техногенно-екологічної безпеки Національного університету цивільного захисту України.

Основні професійні досягнення та навички
  • Наукове стажування за програмою  Вісбі Шведського інституту у Центрі аналізу та синтезу  Лундського університету та  на кафедрі  школи освіти та довкілля у Крістіанстадському університеті,  Швеція ( за темою дисертації) ;
  • Наукове стажування у лабораторії  Інституту спалювання аеротермальної реактивності  та довкілля (ICARE-CNRS), Орлеан, Франція;
  •  Як провідний спеціаліст міжнародних програм і проектів факультету міжнародних відносин Київського національного університету будівництва і архітектури приймала активну участь в написанні та підготовці міжнародних грантових програм та проектів в галузі освіти і науки;
  • Короткострокове наукове стажування за підтримки посольства Франції в Україні в університеті Бордо;
Запрошений викладач для проведення курсу лекцій для студентів-магістрів в інституті Ф.-А. Фореля з екологічних та водних наук у Женевському університеті (викладання англійсько мовою).

   Шкоп Андрій Олександрович

Директор НТЦ “Екомаш” – Шкоп Андрій Олександрович, кандидат технічних наук, в 2017 році закінчив аспірантуру НТУ “ХПІ” і захистив дисертацію на тему “Закономірності процесів поділу шламових вод з полідисперсної твердою фазою в осаджувальних центрифугах”.

Науково-технічний центр “Екомаш” (НТЦ “Екомаш”) був створений в 1993 році на базі фахівців відділу центрифуг інституту Укрндіхіммаш (м.Харків), машинобудівних заводів міста Харкова та випускників НТУ “ХПІ”.

НТЦ “Екомаш” розробляє і виробляє знезводнювальні апарати – фільтруючі і осаджувальні центрифуги, які застосовуються при зневодненні шламів у вугільній, металургійній та інших галузях, а так само мулів в комунальному господарстві, бурових розчинів і т.п.

З використанням центрифуг випускаються окремі технологічні модулі з автоматизованою системою управління, тонкошаровими відстійниками, мішалками, станціями флокуляції, естакадою і укриттям, призначені для очищення промислових стічних вод і зневоднення виділених шламів.

При поставці обладнання НТЦ “Екомаш” здійснює повний цикл робіт по впровадженню технологій використання обладнання: лабораторні дослідження, проектні роботи, промислові експерименти і налагодження технологій при здачі, технічна підтримка в процесі експлуатації і необхідний ремонт обладнання.

Колектив НТЦ “Екомаш” плідно співпрацює з кафедрою хімічної техніки та промислової екології НТУ “ХПІ”. На підприємстві працюють випускники кафедри ХТПЕ.