Бакалаврам, спеціалістам

Запрошуємо випускників інших кафедр і Вузів, а також студентів: бакалаврів, спеціалістів і магістрів з технічних спеціальностей для вступу в магістратуру на базі диплома бакалавра або для отримання другої вищої освіти за спеціальностями:

«Екологія»

Спеціалізації:

  • Інженерний захист навколишнього середовища.
  • Екологія лісового та заповідного господарства.

«Галузеве машинобудування»

Спеціалізація:

  • «Обладнання переробних, харчових та хімічних виробництв»

Прийом на основі ступеня бакалавра на навчання за спеціальностями кафедриЕкологія», «Галузеве машинобудування») для отримання ступеня магістра здійснюється за результатами фахових вступних випробувань (співбесіди). На навчання для отримання ступеня магістра приймаються також особи, які здобули освітньокваліфікаційний рівень спеціаліста.

Ви можете вчинити для отримання ступеня магістра і освітньокваліфікаційного рівня спеціаліста на основі ступеня бакалавра та освітньокваліфікаційного рівня спеціаліста, отриманого і за іншою спеціальністю (будь-якого напрямку підготовки іншої кафедри або ВНЗ), за умови успішного проходження додаткових вступних випробувань з урахуванням середнього бала диплома бакалавра.

Бакалаври, магістри та спеціалісти з інших спеціальностей мають право також вступити на 2-4 курс для отримання ступеня бакалавра або молодшого бакалавра в межах вакантних місць ліцензованого обсягу згідно з правилами прийому до вищого навчального закладу.

Повний текст правил прийому розташований на сторінці Правила вступу Умови вступу, порядок і терміни подачі документів, вартість контрактного навчання, а також будь-яку іншу інформацію щодо процедури вступу на кафедру ХТПЕ, ви зможете знайти на сайті «Абітурієнт» НТУ «ХПІ».

Правила прийому
Процедури вступу

Якщо Ви вже отримали ступінь магістра (освітньокваліфікаційний рівень спеціаліста) за спеціальностями кафедри, то ми запрошуємо Вас на навчання для одержання ступеня доктора філософії.

З усіх питань звертатися до відповідального з профорієнтації:

Шестопалов Олексій Валерійович, тел. 063-615-71-39, 099-778-39-18