Бакалаврам, спеціалістам

Запрошуємо випускників інших кафедр і Вузів, а також студентів: бакалаврів, спеціалістів і магістрів з технічних спеціальностей для вступу в магістратуру на базі диплома бакалавра або для отримання другої вищої освіти за спеціальностями:

«Екологія»

Спеціалізації:

  • Інженерний захист навколишнього середовища.
  • Екологія лісового та заповідного господарства.

«Галузеве машинобудування»

Спеціалізації:

  • Обладнання переробних і харчових виробництв.
  • Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів.

Прийом на основі ступеня бакалавра на навчання за спеціальностями кафедриЕкологія», «Галузеве машинобудування») для отримання ступеня магістра і освітньокваліфікаційного рівня спеціаліста здійснюється за результатами фахових вступних випробувань (співбесіди). На навчання для отримання ступеня магістра приймаються також особи, які здобули освітньокваліфікаційний рівень спеціаліста.

Ви можете вчинити для отримання ступеня магістра і освітньокваліфікаційного рівня спеціаліста на основі ступеня бакалавра та освітньокваліфікаційного рівня спеціаліста, отриманого і за іншою спеціальністю (будь-якого напрямку підготовки іншої кафедри або ВНЗ), за умови успішного проходження додаткових вступних випробувань з урахуванням середнього бала диплома бакалавра.

Бакалаври, магістри та спеціалісти з інших спеціальностей мають право також вступити на 2-4 курс для отримання ступеня бакалавра або молодшого бакалавра в межах вакантних місць ліцензованого обсягу згідно з правилами прийому до вищого навчального закладу.

План і питання вступних іспитів для вступу до магістратури за спеціальностями кафедри можна завантажити з нашого сайту.

Якщо Ви вже отримали ступінь магістра (освітньокваліфікаційний рівень спеціаліста) за спеціальностями кафедри, то ми запрошуємо Вас на навчання для одержання ступеня доктора філософії.

З усіх питань звертатися до відповідального з питань профорієнтації:

Шестопалов Олексій Валерійович, тел. 063-615-71-39, 099-778-39-18