Цейтлін Мусій Абрамович

д.т.н., проф. Цейтлін Мусій Абрамович

Доктор технічних наук, професор кафедри хімічної техніки та промислової екології.

Науковий напрям: дослідження процесів розділення суспензій, масо- та теплообміну у технологіях очистки скидних газів, зменшення об’єму стоків, використання вторинної теплоти, ресурсо- та енергозбереження.

Досвід педагогічної роботи – 32 роки. Автор та співавтор понад 250 наукових та методичних публікацій, а також 20 авторських свідоцтв та патентів. Провідний лектор з наступних дисциплін: «Устаткування та основи проектування екологічно безпечних технологій з використанням САПР», «Проектування природоохоронних комплексів з використанням САПР», «Інженерні системи водопостачання та водовідведення», «Основи хімічної термодинаміки та теплотехніки», «Методи обробки експериментальної інформації та результатів досліджень», «Наукові дослідження в галузі створення екологічно-чистих маловідходних, енерго- та ресурсозберігаючих технологій», «Equipment and Fundamentals of Environmentally-friendly Technologies with Application of Automated Design System»

Після закінчення У 1970 р. Харківського політехнічного інституту по спеціальності «Автоматизація хімічних виробництв» був прийнятий на роботу у Науковий і проектний інститут загальної хімії (НІОХІМ) Приймав участь у роботах по розробці та впровадженні обладнання для утилізації вторинних енергетичних ресурсів, очистки скидних газів та зменшення об’єму стоків. В 1985 р. захистив дисертацію на здобуття ступеню кандидата технічних наук. В 1987 р. зайняв посаду завідувача лабораторії Вторинних енергетичних ресурсів та охорони праці, де займався розробкою проектуванням та впровадженням устаткування для зменшення негативного впливу содового та суміжних виробництв на довкілля.

У 1991 р. перейшов на роботу до Харківського державного політехнічного університету (у подальшому Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»). Поєднуючи викладацьку, наукову та інженерну роботу у 2003 р. захистив дисертацію на здобуття ступеню доктора технічних наук, а у 2004 р отримав звання професора кафедри Хімічної техніки та промислової екології. Був керівником 6 аспірантів, які захистили дисертації на здобуття ступеню кандидата технічних наук та доктора філософії.

Голова спеціалізованої вченої ради з присудження наукового ступеня доктора наук Д 64.050.05 у Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут», член спеціалізованої вченої ради з присудження наукового ступеня доктора наук Д 55.051.04 у Сумському державному університеті