Моїсєєв Віктор Федорович

Moiseev

к.т.н., проф. Моїсєєв Віктор Федорович

професор кафедри «Хімічна техніка та промислова екологія» Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»

Освіта

Харківський політехнічний інститут, 1970 р., спеціальність – Машини та апарати хімічних виробництв, кваліфікація – інженер-механік, диплом Ш № 302354 від 28.02.1970.

Науковий ступінь

Кандидат технічних наук за спеціальністю 05.17.08. – «Процеси та обладнання хімічної технології», (161-Хімічна технологія та інженерія) 1979 р. ТН № 029459 від 30.05.1979.

Вчене звання

Професор кафедри хімічної техніки та промислової екології, 2010 р. 12 ПР № 006256 від 09.11.2010.

Підвищення кваліфікації:

  • 1. НТЦ «Екомаш», з «20» вересня 2022 року  по «25» листопада 2022 року, наказ НТУ «ХПІ» №1533С від 18.12.2022

Інші сертифікати

 

Викладацька діяльність та інші активності

Науковий напрям – Закономірності процесу зневоднення суспензій в полі відцентрових сил

Досвід роботи – 35 років. Автор понад 150 наукових та навчально-методичних праць.

Провідний лектор з дисциплін: «Машини та апарати харчових, переробних та хімічних виробництв» «Технологічне обладнання харчових, переробних та хімічних виробництв» , «Спеціальне обладнання та процеси органічної хімії»,  «Спеціальне обладнання та процеси неорганічної хімії».

Наукові профілі

Google scholar: https://scholar.google.ru/citations?hl=ru&user=KIs9pR8AAAAJ

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3217-1467

Scopus ID: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=AuthorProfile&authorId=57202727723