Дистанційні курси для абітурієнтів

Кафедра хімічної техніки та промислової екології  Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» запускає безкоштовні відкриті дистанційні курси з профорієнтації для абітурієнтів та їх батьків.

Реєстрація на курси кафедри ХТПЕ вже розпочата на сайті дистанційних курсів: за наступними посиланнями:

– Екологія для абітурієнтів Вступ до фаху.

http://dl.khpi.edu.ua/course/view.php?id=75

– Обладнання харчових, переробних та хімічних виробництв. Вступ до фаху

http://dl.khpi.edu.ua/course/view.php?id=162

Мета курсів — допомогти абітурієнтам визначитися з напрямком подальшого навчання, сформувати уявлення про особливості майбутньої спеціальності, щоб свідомо підійти до питання вибору своєї професії.

Кожен курс складається з презентацій, відео та текстових матеріалів, а також форуму та вебінарів, на яких абітурієнти матимуть можливість обговорити різні питання. Крім цього, передбачено виконання домашніх дослідів та завдань, проходження тестів.

Для роботи на сайті дистанційних курсів необхідні лише навички роботи з браузером, наявність доступу до інтернету, а для участі у вебінарах — навушники. Слід відзначити, що курси можна проходити, користуючись, як комп’ютером, так і мобільними пристроями (телефонами, планшетами), адже сайт є адаптованим до гаджетів.

Особливістю дистанційних курсів НТУ «ХПІ» є те, що роботу з кожної теми супроводжує тьютор, якому можна задавати питання. Він відслідковуватиме роботу школяра та виставлятиме оцінки.

Дистанційний курс зі спеціальності 101 «Екологія» «Екологія для абітурієнтів Вступ до фаху».

Реєстрація на курси кафедри ХТПЕ вже розпочата на сайті дистанційних курсів: за наступним посиланням:

http://dl.khpi.edu.ua/course/view.php?id=75

Дистанційний курс «Екологія для абітурієнтів. Вступ до фаху» розроблений для школярів старших класів, а також для випускників технікумів і коледжів. Пройшовши наш курс, абітурієнт зможе сформувати загальне уявлення про низку екологічних питань та ознайомитися з екологічними проблемами сьогодення і напрямками їх вирішення.

Обсяг та тривалість курсу: 2 години на тиждень. Загальна тривалість – 5 тижнів.

Мета курсу: «Екологія для абітурієнтів. Вступ до фаху» привернути увагу абітурієнтів до спеціальності інженера-еколога-технолога, без якого не обходиться жодне сучасне промислове підприємство. Допомогти молодим людям у закладці фундаменту свого успішного майбутнього, зупинивши свій вибір на перспективній спеціальності.

Результати навчання: Розширення кругозору, формування поняття про майбутню спеціальність, самооцінка здібностей до подальшого навчання з предмету курсу у ВНЗ і подальшої роботи в даній сфері.

Вимоги до слухачів: Базова середня освіта. Здатність до сприйняття текстової інформації та самостійної роботи. Вміння працювати в Інтернеті.

В ході вивчення цього курсу будуть розглянуті наступні питання:

  1. Сучасна підготовка еколога в Україні
  2. Конференція у Ріо-де-Жанейро та стратегія сталого розвитку
  3. Екологічна ситуація в Україні та світі
  4. Структура екології як науки та її термінологічний апарат
  5. Екосистеми та біосфера.
  6. Пріоритетні завдання сучасної екології
  7. Альтернативні джерела енергії
  8. Філософські аспекти екології

Пройди онлайн курс вже зараз!

http://dl.khpi.edu.ua/course/view.php?id=75

Дистанційний курс зі спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» Обладнання харчових, переробних та хімічних виробництв. Вступ до фаху

Реєстрація на курс кафедри ХТПЕ вже розпочата на сайті дистанційних курсів: за наступним посиланням:

http://dl.khpi.edu.ua/course/view.php?id=162

Цей курс розроблений для школярів старших класів, а також для випускників технікумів і коледжів. Пройшовши наш курс, абітурієнт зможе сформувати загальне уявлення про низку питань технології харчових виробництв.

Тема 1. Вища технічна освіта в Україні

Тема тижня познайомить слухачів із становленням системи вищої освіти в Україні, і безпосередньо з розвитком вищої технічної освіти в університетах країни.

Тема 2. Еволюція характеру і змісту інженерної діяльності

Історія людства – це історія розвитку його техніки, технологій та науки. Цікавою є історія становлення та бурхливого розвитку інженерної діяльності на протязі останніх сторіч, особливо у XX сторіччі. Інженер був раніш та і зараз є творцем нової техніки, яка сумлінно працює на інтереси людей. Без інженерів не було б видатних технічних творінь на протязі віків. Завдання молодих інженерів полягає у тому, щоб взяти гарний старт у новому сторіччі у пошуках новітніх ідей, у створенні різної високопродуктивної та ефективної техніки, яка була б екологічно чистою та вірно служила б людям.

Тема 3. Основи технології харчових виробництв

Основи технології харчових виробництв включають в себе вивчення схем технологічних процесів виробництва харчових продуктів, основних технологічних закономірностей харчових технологій, методів обробки сировини та їх впливу на хімічний склад і властивості готової продукції.

Тема 4. Технологічне обладнання харчових виробництв

Метою цього  тижня є формування загальних уявлень щодо специфіки хімічних, переробних та харчових виробництв, організації роботи на цих підприємствах, знайомство з технологічним обладнанням, формування основних вимог до деталей та вузлів обладнання хімічної, харчової та переробної промисловості.