Ph.D.

  ЯКИМЕНКО Ганна Миколаївна
Закінчила НТУ «ХПІ» у 2005 р. за спеціальністю екологія та охорона навколишнього середовища, спеціалізація техніка захисту навколишнього середовища.

Кандидат біологічних наук (03.00.16 – екологія) Наразі очолює екологічний підрозділ Національної енергетичної компанії «Укренерго».

Основні професійні  досягнення:
 •  організація участі та вдале проходження радіологічною лабораторією всесвітнього тесту професійної майстерності від МАГАТЕ (2017, 2018 рр.);
 • розробка та впровадження методик визначення радіонуклідів у питній воді та воді джерел водопостачання;
 • впровадження систем екологічного менеджменту та екологічного моніторингу в національній  компанії (понад 130 об’єктів по всій країні);
 • вдале проходження НЕК «Укренерго» сертифікаційного аудиту за стандартом ISO 14001:2015;
Є внутрішнім аудитором системи екологічного управління відповідно до вимог міжнародних стандартів ISO 14001:2015 та ISO 19011:2018.

Працювала доцентом у ВНЗ, є автором понад 30 наукових робіт з техно-, агро- та радіоекології. Результати досліджень останніх років викладені в 10 фахових статтях, 14 тезах доповідей на конференціях, двох методичних рекомендаціях, Літописі природи Національного природного парку «Північне Поділля». Статті реферуються у міжнародній наукометричній базі Scopus.

Нагороди:
 • Грамота «За значний внесок у вирішення екологічних проблем у сільськогосподарській галузі» від Асоціації агроекологів України;
 •  подяка від голови правління ПрАТ «АК «Київводоканал».
  МАСІКЕВИЧ Андрій Юрійович  
У 2003 році закінчив магістратуру по кафедрі хімічної техніки та промислової екології НТУ «ХПІ» за спеціальністю «Екологія та охорона навколишнього середовища» та здобув кваліфікацію хіміка-еколога-дослідника.

2003-2006 навчання в аспірантурі з відривом від виробництва В 2007 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Закономірності масо передачі в процесі вакуум-імпульсної десорбції легколетких компонентів із рідких відходів хімічних підприємств» та отримав науковий ступінь кандидата технічних наук зі спеціальності «Процеси та обладнання хімічної технології».

Із 2006 по 2017 рік працює на посадах асистента, старшого викладача, доцента кафедри екології і права Чернівецького факультету НТУ «ХПІ». В травні 2012 року Рішенням Атестаційної колегії МОН молоді та спорту присвоєно вчене звання доцента кафедри екології і права. Розпочинаючи із вересня 2017 року по даний час працює на посаді доцента кафедри гігієни та екології ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет» (м. Чернівці).

Автор більш ніж 70 наукових праць, в.т.ч: 2-х монографій в співавторстві, 33 наукових статей, зокрема 20 статей у фахових виданнях із переліку МОН України, 8 статей у зарубіжних наукових періодичних виданнях та виданнях, що індексуються міжнародними наукометричними базами даних, 5 статей – в інших наукових виданнях, 29 тез доповідей на міжнародних, всеукраїнських конференціях, семінарах та 2-х патентів на корисну модель.

  ЄРМАКОВИЧ Ірина Анатоліївна
Випуск НТУ «ХПІ» 2011р. Спеціальність: екологія та охорона навколишнього середовища. Спеціалізація: промислова екологія та захист навколишнього середовища.

Кандидат  технічних наук (21.06.01 – екологічна безпека)

Наразі працює доцентом кафедри охорони праці та техногенно-екологічної безпеки Національного університету цивільного захисту України.

Основні професійні досягнення та навички
 • Наукове стажування за програмою  Вісбі Шведського інституту у Центрі аналізу та синтезу  Лундського університету та  на кафедрі  школи освіти та довкілля у Крістіанстадському університеті,  Швеція ( за темою дисертації) ;
 • Наукове стажування у лабораторії  Інституту спалювання аеротермальної реактивності  та довкілля (ICARE-CNRS), Орлеан, Франція;
 •  Як провідний спеціаліст міжнародних програм і проектів факультету міжнародних відносин Київського національного університету будівництва і архітектури приймала активну участь в написанні та підготовці міжнародних грантових програм та проектів в галузі освіти і науки;
 • Короткострокове наукове стажування за підтримки посольства Франції в Україні в університеті Бордо;
Запрошений викладач для проведення курсу лекцій для студентів-магістрів в інституті Ф.-А. Фореля з екологічних та водних наук у Женевському університеті (викладання англійсько мовою).

   Шкоп Андрій Олександрович

Директор НТЦ “Екомаш” – Шкоп Андрій Олександрович, кандидат технічних наук, в 2017 році закінчив аспірантуру НТУ “ХПІ” і захистив дисертацію на тему “Закономірності процесів поділу шламових вод з полідисперсної твердою фазою в осаджувальних центрифугах”.

Науково-технічний центр “Екомаш” (НТЦ “Екомаш”) був створений в 1993 році на базі фахівців відділу центрифуг інституту Укрндіхіммаш (м.Харків), машинобудівних заводів міста Харкова та випускників НТУ “ХПІ”.

НТЦ “Екомаш” розробляє і виробляє знезводнювальні апарати – фільтруючі і осаджувальні центрифуги, які застосовуються при зневодненні шламів у вугільній, металургійній та інших галузях, а так само мулів в комунальному господарстві, бурових розчинів і т.п.

З використанням центрифуг випускаються окремі технологічні модулі з автоматизованою системою управління, тонкошаровими відстійниками, мішалками, станціями флокуляції, естакадою і укриттям, призначені для очищення промислових стічних вод і зневоднення виділених шламів.

При поставці обладнання НТЦ “Екомаш” здійснює повний цикл робіт по впровадженню технологій використання обладнання: лабораторні дослідження, проектні роботи, промислові експерименти і налагодження технологій при здачі, технічна підтримка в процесі експлуатації і необхідний ремонт обладнання.

Колектив НТЦ “Екомаш” плідно співпрацює з кафедрою хімічної техніки та промислової екології НТУ “ХПІ”. На підприємстві працюють випускники кафедри ХТПЕ.

  БАРАНОВА Антоніна Олегівна

В 2016 році закінчила навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістр, факультет «Інтегрованих технологій та хімічної техніки» за спеціальністю «Екологія та охорона навколишнього середовища» та отримала кваліфікацію «професіонал з природокористування». У жовтні 2016 року вступила до аспірантури за спеціальністю 101 – Екологія, де навчається й досі. За цей період досягла таких успіхів:

 • В 2017 році займала посаду заступника координатора ГО «Let’s do it, Ukraine» в м. Харкові.
 • З квітня 2018 року депутат Молодіжної ради при Харківському міському голові.
 • Організатор проведення Всесвітнього дня прибирання «World Cleanup Day» в м. Харкові в 2018 та 2019 роках.
 • Проведення благодійної акції «Добре (не)сміття» в 2018 р., в рамках якої зібрано вторсировини на суму понад 20000 грн для двох реабілітаційних центрів.
 • Відкриття першої в Харкові сортувальної станції «SilpoRecycling».
 • Співзасновник громадської організації «Kharkiv Eco City».

НАГОРОДИ:
– Почесна грамота «За високий професіоналізм, натхненну співпрацю у розвитку молодіжної політики міста Харкова та вагомий особистий внесок у роботу Молодіжної ради при Харківському міському голові» від директора Департаменту у справах сім’ї, молоді та спорту Харківської міської ради.
– Подяка «За вагомий внесок у реалізацію молодіжної політики, плідну громадську діяльність та активну участь у соціально-економічному розвитку міста Харкова» від Харківського міського голови.

  РИКУСОВА Надія Іванівна

В 2013 році з відзнакою закінчила навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістр, факультет «Інтегрованих технологій та хімічної техніки» за спеціальністю «Екологія та охорона навколишнього середовища» та отримала кваліфікацію «Професіонала в галузі екології».

З 2011 по 2012 рік працювала провідним інженером з охорони праці у ДП “Завод ім. Т.Г. Шевченко”;

З 2013 по 2016 року працювала провідним інженером з охорони праці у Державному вищому навчальному закладі «Харківський коледж текстилю та дизайну» за сумісництвом працювала викладачем;

З 2016 по 2017 році перейшла на посаду викладача спеціальних екологічних дисциплін у Державному вищому навчальному закладі «Харківський коледж текстилю та дизайну»;

У 2017 році отримала другу вищу освіту за спеціальності «Викладач вищих навчальних закладів».

У вересні 2016 року вступила до аспірантури за спеціальністю 101 – Екологія, яку успішно закінчила та захистила дисертацію.

З 2019 році працюю у НЕК «Укренерго» на посаді еколога 1 категорії. За цей період я досягла таких успіхів:

 • Організатор ІІ та ІІІ Екологічного форуму для школярів;
 • Успішне проходження перевірок Держгірпромнагляду;
 • Заступник відповідального секретаря у приймальній комісії факультету Інтегрованих технологій та хімічної техніки, 2017 рік;
 • Ментор у літньому таборі для школярів 7-11 кл;
 • Вдале проходження Північної ЕС НЕК «Укренерго» ресертифікаційного аудиту за стандартом ISO 14001:2015;
 • Являюсь автором 24 наукових робіт по темі дисертаційної роботи «Підвищення екологічної безпеки газовидобування шляхом очищення та утилізації рідких відходів буріння”. Результати досліджень останніх років викладені в 9 фахових статтях, 13 тезах доповідей на конференціях, 1 методичної рекомендації та 1 монографії.

Являюсь внутрішнім аудитором системи екологічного управління відповідно до вимог міжнародних стандартів ISO 14001:2015 та ISO 19011:2018;

У 2020 році підвищувала кваліфікацію за темою «Інженерно-будівельне проектування в частині безпеки життя і здоров’я людини, захисту навколишнього природного середовища: вимоги до складу, змісту та процедури ОВНС».

Нагороди:

 • Подяка НЕК «Укренерго», 2020 рік.
Публікації – https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&pli=1&user=BHIbOcwAAAAJ https://www.researchgate.net/profile/Nadegda_Rykusova
  ПОРОХНЯ Микола Федорович

В 2016 році закінчив навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістр, факультет «Інтегрованих технологій та хімічної техніки» за спеціальністю «Екологія та охорона навколишнього середовища» та отримав кваліфікацію «професіонал з природокористування». У жовтні 2017 року вступив до аспірантури за спеціальністю 101 – Екологія, де навчається й досі.

За роки навчання в НТУ «ХПІ» приймав участь у чисельних студентських олімпіадах, наукових конкурсах та дослідженнях.

Після закінчення в 2016 році навчання працював у НПФ Екотон, де займався проектуванням обладнання для очистки стічних вод.

З 2017 року працює науковим співробітником в ДУ НІОХІМ в лабораторії тепло- та масообмінного обладнання. Основною сферою наукових інтересів в ДУ НІОХІМ є підвищення екологічної безпеки підприємств содової промисловості, що й стало вирішуючим фактором при обиранні теми дисертаційної роботи.

За час навчання в аспірантурі та роботи в ДУ НІОХІМ приймав участь у розробці та впровадженні (під час робочого візиту) нової конструкції бікарбонатної колони на одному з содових заводів Індії. В результаті було досягнуто значного скорочення рідких відходів.

На сьогоднішній день в ДУ НІОХІМ та на кафедрі ХТПЕ працює над зменшенням викидів вуглекислого газу заводами з виробництва бікарбонату натрію.

Також разом з командою однодумців працює над стартапом – розробка побутового очищувача-зволожувача повітря.

  ЗАБІЯКА Наталія Анатоліївна

В 2016 році з відзнакою закінчила навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст, факультет «Інтегрованих технологій та хімічної техніки» за спеціальністю «Обладнання переробних і харчових виробництв» і здобула кваліфікацію «інженер-механік». У жовтні 2016 року вступила до аспірантури за спеціальністю 161 – Хімічні технології та інженерія, де навчаюся й досі.

У 2016 році успішно виконала програму відкритого дистанційного курсу «Технології розробки дистанційного курсу», в результаті чого був розроблений курс дистанційного навчання «Вступ до спеціальності» за спеціальністю «Обладнання переробних і харчових виробництв».

Основною сферою наукових інтересів в аспірантурі НТУ «ХПІ» є дослідження впливу кінетичних параметрів на ефективність виділення водню шляхом корозійного розчинення алюмінієвих сплавів за механізмом водневої деполяризації. Результати досліджень останніх років висвітлено у 13 наукових роботах по темі дисертаційної роботи «Матеріало–заощаджувальних хімічних процесів виробництва водню в хімічній техніці та енергетиці», а саме в: 2 фахових статтях, 1 закордонній статті та 10 тезах доповідей на конференціях.

Публікації – https://scholar.google.com.ua/citations?user=pgKbbQcAAAAJ&hl=ru
 

ГЕТТА Оксана Сергіївна

В 2017 році закінчила навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст, факультет «Інтегрованих технологій та хімічної техніки» за спеціальністю «Екологія та охорона навколишнього середовища» та отримала кваліфікацію «інженер з природокористування».
У листопаді 2017 року вступила до аспірантури за спеціальністю 101 – Екологія, закінчила її, захистила дисертацію. За цей період досягла таких успіхів:

 • З грудня 2019 року заступник голови Ради молодих вчених НТУ «ХПІ».
 • Ментор «STEM Camp School» Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» для школярів.
 • Ментор проекту Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» «STEM for educator`s » Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» для вчителів.
 • Участь в фестивалі «Interpipe Tech Fest».
 • Організатор ІІІ та IV Екологічного форуму для школярів.
 • Організатор наукового квесту «Science is fun»
Публікації – https://scholar.google.com.ua/citations?user=ixCn06AAAAAJ&hl=uk https://www.researchgate.net/profile/Oksana_Hetta