Курси для студентів ННІ ХТ

Курси, які викладаються для студентів Навчально-наукового інституту хімічних технологій та інженерії (ННІ ХТ)

Силабуси освітніх компонентів (навчальних дисциплін) та навчально-методичні комплекси дисциплін (НМКД)

Освітня програма Технології жирів, продуктів бродіння і виноробства. Спеціальність – 181 Харчові технології

Екологія Силабус НМКД

Освітня програма Технічна електрохімія та хімічні технології рідкісних розсіяних елементів. Спеціальність – 161 Хімічні технології та інженерія

Промислова екологія Силабус НМКД

Освітня програма Енергоефективність і комп’ютерна хімічна інженерія. Спеціальність – 161 Хімічні технології та інженерія

Промислова екологія Силабус НМКД

Освітня програма Технології органічних речовин, харчових добавок та косметичних засобів. Спеціальність – 161 Хімічні технології та інженерія

Промислова екологія Силабус НМКД

Освітня програма Біотехнології та біоінженерія. Спеціальність – 162 Біотехнології та біоінженерія

Промислова екологія Силабус НМКД