Лабораторна база

1. Лабораторна база кафедри ХТПЕ

Колектив кафедри завжди вважав, що сучасна освіта неможлива без науки і науково-дослідних процесів. Тому, основною концепцією навчання студентів на кафедрі завжди було і залишається – поєднання навчання з науковими дослідженнями.

На кафедрі організовано кілька навчальних лабораторій, що складаються з стендів фільтрувального, теплообмінного, колонного, холодильного обладнання та стенда дослідження напружень в елементах хімічної апаратури. Лабораторні стенди укомплектовані методичними матеріалами, ЕОМ і сучасними технічними засобами.

Активну участь в навчальному процесі беруть співробітники науково-дослідної частини кафедри, які передають студентам навички дослідницької роботи. Установки використовуються для проведення лабораторних робіт студентами. А лабораторні роботи з вивчення корозії і процесів біотехнології, тісно пов’язані з результатами науково-дослідних розробок кафедри.

Матеріальна база кафедри має унікальне обладнання, яке дозволяє з’єднати фізичне і математичне моделювання хімічних процесів, які необхідні при створенні новітнього харчового, хімічного, і екологічного устаткування. Тобто студенти отримують досвід створення перспективних розробок ще в процесі навчання.

Лабораторна база кафедри інтенсивно розвивається і дозволяє впроваджувати наукові досягнення і розробки в навчальний процес, виконувати фізичне і математичне моделювання хімічних процесів і обладнання.

2. Відокремлена лабораторія кафедри на базі «НТЦ «Екомаш».

З метою забезпечення наукової підтримки в діяльності підприємства, найбільш ефективного використання досвіду висококваліфікованих кадрів виробництва, матеріально-технічної бази, підвищення якості навчання і виховання молодих фахівців в галузі машинобудування, максимального зближення навчального процесу з виробництвом була створена відокремлена лабораторія кафедри ХТПЕ на базі «НТЦ «Екомаш».

Положення про відокремлену лабораторію кафедри на базі «НТЦ «Екомаш»

Створення лабораторії сприяє зміцненню зв’язків вищого навчального закладу із виробництвом, подальшому вдосконаленню підготовки кваліфікованих фахівців галузі та розвитку досліджень та технологій виготовлення машин і апаратів, дозволяє координувати спільні наукові дослідження і підвищувати ефективність від впровадження результатів у виробництво.

Завідувачем ВНЛ кафедри ХТПЕ є директор ТОВ «НТЦ «Екомаш» Шкоп А.О.

Для роботи у ВНЛ залучаються висококваліфіковані фахівці ТОВ «НТЦ «Екомаш», які забезпечують такі види навчальних занять, проведення яких вимагає великого виробничого досвіду, знання сучасної технології, конструкцій, складання і монтажу машин, апаратів та тенденцій у їх розвитку.

Лабораторія забезпечує технологічну і переддипломну практики студентів, що дозволяє студентам глибоко вивчити структуру підприємства, процеси виробництва, технології захисту навколишнього середовища та технології створення сучасного обладнання, а також залучити талановиту молодь до проектів з розробки нових технологій та обладнання.

Під час проходження практики студенти збирають матеріали для подальшого написання кваліфікаційних робіт, тому лабораторія сприяє виконанню реального дипломного проектування та студентських науково-дослідних робіт. Реальні теми дипломних проектів включають конкретні завдання по модернізації й удосконалюванню технологічних процесів, розроблених підприємством раніше і проектованих сьогодні. Науково-технічна база використовується для проведення науково-дослідних робіт здобувачів та аспірантів спрямованих на вирішення актуальних проблем промисловості.

Лабораторія забезпечує стажування молодих спеціалістів, які закінчили НТУ «ХПІ». Частина випускників йде на роботу у «НТЦ «Екомаш».

Поліпшенню теоретичної та практичної підготовки студентів сприяє можливість використання науково-технічної бібліотеки підприємства, лабораторних та випробувальних стендів для проведення лабораторних робіт, передбачених навчальними планами спеціальностей кафедри, розробка та видання методичної літератури з викладенням заводських методик розрахунків обладнання, а також читання курсів лекцій і проведення практичних занять провідними фахівцями підприємства.