Тихомирова Тетяна Сергіївна

Тихомирова Тетяна Сергіївна

Освіта: Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», 2005 р., спеціальність – технологія переробки полімерів. Міжгалузевий інститут післядипломної освіти при НТУ «ХПІ», 2008 р.,спеціальність –інтелектуальна власність,

Вчений ступінь: К.т.н. з спеціальністю 05.17.06 – Технологія та переробка полімерів та композитів, 2015 р. Тема дисертації «Розробка та дослідження тришарових покрить з полімерних матеріалів для антикорозійного захисту зовнішньої поверхні магістральних газопроводів»

Вчене звання: Доцент по кафедрі хімічної техніки та промислової екології НТУ «ХПІ», 2017 р.

Підвищення кваліфікації:

  1. ТОВ «ЕЛЕКТ», тема: «Агроекологічний моніторинг земель. Аналіз гідрологічних режимів водних об’єктів агроценозів» з 16.01.2017 р. по 16.07.17 р. Наказ НТУ «ХПІ» № 4С від 10.01.2017 р.
  2. Зараховано науково-педагогічного стажування на тему «Fundraising and organization of project activities in educational establishments: European experience» (Фандрайзінг та організація проектної активності в навчальних закладах: Європейський досвід») м. Краків, Польща, у період з 09.11.2021 по 12.12.2021 у дистанційній формі обсягом 180 годин (6 кредитів ЄКТС)

Наказ НТУ ХПІ №169С від 31.01.2022

Викладацька діяльність та активності

Провідний лектор дисциплін, що викладаються англійською мовою в межах магістерської освітньої програми. Також викладає дисципліну «екологія» студентам – іноземцям ННІ ХТ.  Має сертифікат, що підтверджує володіння англійською мовою на рівні В2.

Автор щорічного семінару для вступників першого та п’ятого курсів  з академічної доброчесності.

Керівник наукового студентського товариства «екологічний клуб «Я-Еколюдина», мета якого залучити як можна більше студентів до вирішення локальних екологічних проблем, допомогти їм обрати напрямок наукового дослідження та знайти фінансування.

10 років назад разом з однодумцями з кафедри  започаткувала проєкт «Екологічний форму для школярів», який проходить щорічно у різних форматах, але має на меті стимулювати школярів займатися екологічними проблемами.

Ментор напрямку «Екологія» у просвітницьких проектах в НТУ ХПІ STEMCampSchool-2018,2019 та STEMCampSchool for Educators -2020.

У 2018 році реалізувала грантовий проект «Інклюзія у співпраці» за підтримки Британської Ради в Україні.

Автор понад 50 наукових робіт, серед яких навчальний посібник англійською мовою “Sustainable development” (2021) та розділів у навчальних посібниках  та «Інклюзивне навчання при порушенні слуху: практики викладання природничих наук» (2021) та «Великі наукові ідеї, що змінили світ» (2022).

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57163808700

https://orcid.org/0000-0001-9124-9757

https://scholar.google.ru/citations?user=RiuAoUgAAAAJ&hl=ru

Постійно проводить екологічні МК для звичайних дітей та дітей з особливим освітніми потребами, де з непотрібного мотлоху діти вчаться створювати корисні речі. Під час загострення збройного конфлікту після 24.02.2024 проводила аналогічні заходи у м. Львів, де перебувала до 01.07.2023.

Сертифікати_2023

Постійно самовдосконалюється та намагається опанувати суміжні з екологією сфери. Наприклад, у 2022 році закінчила курси, які стосуються SEO оптимізації сайтів.

У вільний час любить фотографувати природу, вишивати бісером та вигадувати нові МК в стилі апсайклінг, які будуть цікаві школярам.