Бакалаврат 133

Освітньо-професійна програма Галузеве машинобудування першого  (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 133 Галузеве машинобудування (ОПП) 2023 р.

Навчальний план освітньо-професійної програми Галузеве машинобудування першого (бакалаврського) рівня 2023 р.

Силабуси освітніх компонентів (навчальних дисциплін) та навчально-методичні комплекси дисциплін (НМКД)

2 Вибіркові освітні компоненти      
2.1 Профільна підготовка      
2.1.7 Профільований пакет  дисциплін 07 “Обладнання  харчових, переробних та хімічних виробництв”    
ВП7.1 Вступ до спеціальності. Ознайомча практика Силабус НМКД
ВП7.2 Основи хімічної термодинаміки та теплотехніки Силабус НМКД
ВП7.3 Процеси та апарати хімічної технології. Силабус НМКД
ВП7.4 Технологічне обладнання хімічних виробництв Силабус НМКД
ВП7.5 Технологічне обладнання харчових та переробних виробництв Силабус НМКД
ВП7.6 Розрахунок і конструювання машин та апаратів в харчових, переробних та хімічних виробництвах Силабус НМКД

 

2.2 Дисципліни вільного вибору студента профільної підготовки, які викладає кафедра    
ВВП5 Безпека харчових продуктів та продовольчої сировин Силабус НМКД
ВВП16 Основи виготовлення обладнання хімічних та харчових виробництв Силабус НМКД
ВВП17 Проектування промислових об’єктів з використанням САПР Силабус НМКД
ВВП34 Антикорозійний захист обладнання Силабус НМКД
ВВП35 Монтаж, експлуатація обладнання Силабус НМКД
ВВП36 Теорія конструювання реакторів та апаратів в харчових, переробних та хімічних виробництвах Силабус НМКД

2.3 Дисципліни вільного вибору студента із загально-університетського каталогу дисциплін 

https://www.kpi.kharkov.ua/ukr/wp-content/uploads/sites/2/2023/09/05.09.23-DVV-2023-2024.pdf

Дисципліни вільного вибору студента із загально-університетського каталогу дисциплін, які викладає кафедра:

ДВВ 1 – 5 семестру Глобальні зміни клімату: наслідки та заходи адаптації Силабус НМКД
ДВВ 2 – 6 семестру Екологічні аспекти упаковки та маркування товарів Силабус НМКД
ДВВ 3 – 7 семестру Нові конструкційні матеріали та дизайн Силабус НМКД