Soft skills

Сучасний висококваліфікований фахівець разом з вузькоспеціальними навичками повинен мати комплекс комунікативних, креативних, ораторських, управлінських навичок та вмінь, які у загальному випадку прийнято визначати терміном soft skills. Поняття soft skills не давно з’явилося в рекрутингових агенціях тому включає в себе не тільки вищевказані навички та вміння, а також вміння вирішувати конфліктні ситуації, дбати про своє здоров’я, медіаграмотність, лідерські якості та багато чого ще.


Формування soft skills можливо тільки за умови наявності чисельних реальних життєвих практик.