Співробітники


д.т.н., проф. Шапорев Валерій Павлович

Науковий напрям – утилізація відходів виробництва металевого натрію

Google Scholar, ID Scopus

Ceytlin д.т.н., проф. Цейтлін М.А.

Науковий напрям – Закономірності концентрації стічних вод за рахунок вторинних енергетичних ресурсів.

Google Scholar, ID Scopus

0Себко д.т.н, проф. Себко В.В.

Науковий напрям – Створення нових методів і пристроїв контролю, показників якості обладнання машинобудування і хімічного машинобудування в процесі розробки, роботи і промислової експлуатації, задачі діагностики і моніторингу технічного стану об’єктів, що контролюються, контроль основних показників стану рідинних та газових середовищ

Google Scholar, ID Scopus

Zinchenko к.т.н., проф. Зінченко М.Г.

Науковий напрям – Розробка технології утилізації органічних відходів із отриманням органо-мінеральних добрив

Google Scholar, ID Scopus

Michaylichenko к.т.н., доц. Міхайличенко В.П.

Науковий напрям – Інтенсифікація роботи випарних апаратів по упарюванню водних розчинів

Google Scholar

Moiseev к.т.н., проф. Моісеєв В.Ф.

Науковий напрям – Закономірності процесу зневоднення суспензій в полі відцентрових сил

Google Scholar, ID Scopus

Bayrach к.т.н., проф. Байрачний В.Б.

Науковий напрям – Розробка дослідного електролізера

Google Scholar, ID Scopus

Kriveleva к.т.н., доц. Кривелева С.П.

Науковий напрям – Дослідження процесу отримання гідроксилапатита

Google Scholar, ID Scopus

Samoylenko к.т.н., проф. Самойленко Н.М.

Науковий напрям – Дослідження забруднення водних об’єктів фармацевтичними препаратами і їх похідними.

Google Scholar, ID Scopus

Nechiporenko к.т.н., доц. Нечипоренко Д.І.

Науковий напрям – Дослідження процесів кипіння термолабільних розчинів в каналах гріючої камери випарних апаратів.

Google Scholar

Averch к.т.н., доц. Аверченко В.І.

Науковий напрям – Дослідження проблем захисту довкілля при використанні зносостійких конструкційних матеріалів.

Google Scholar

Grin к.т.н., доц. Гринь С.А.

Науковий напрям – Становлення і розвиток наукових досліджень в області хімічної технології на Україні в ХХ столітті.

Google Scholar

Raiko д.т.н., проф. Райко В.Ф.

Науковий напрям – Закономірності концентрації стічних вод за рахунок вторинних енергетичних ресурсів.

Google Scholar

Pitak к.т.н., доц. Пітак І.В.

Науковий напрям – Дослідження процесу очищення газоповітряних сумішей в роторному апараті вихрового типа

Google Scholar, ID Scopus

Novogilova доц. Новожилова Т.Б.

Науковий напрям – Дослідження стану довкілля в районі розташування тваринницького комплексу

Google Scholar

Babenko ст. викладач Бабенко В.М.

Науковий напрям – Дослідження модифікованого блоку регулярної насадки в ролі стабілізатора шару піни в колонних апаратах

Google Scholar

bublik к.т.н., доц. Манойло Є.В.

Науковий напрям – Дослідження процесів гідродинаміки і масопередачі у відцентрових апаратах

Google Scholar

Vasiliev к.т.н. Васильєв М.І.

Науковий напрям – Дослідження процесу розділення суспензій в полі дії відцентрових сил

Google Scholar, ID Scopus

Filenko к.т.н., доц. Філенко О.М.

Науковий напрям – Уловлювання аміаку і парникових газів при використанні комбінованого контактного пристрою

Google Scholar, ID Scopus

Tichomirova к.т.н., доц. Тихомірова Т.С.

Науковий напрям – Антикорозійний захист сталевих поверхонь полімерними матеріалами

Google Scholar, ID Scopus

foto к.т.н., доц. Шестопалов О.В.

Науковий напрям – Підвищення екологічної безпеки виробництва соди; проектування апаратів очищення скидань і викидів, у тому числі біологічних.

Google Scholar, ID Scopus

Гетта Оксана Сергіївна, аспірант

Google Scholar

Баранова Антоніна Олегівна, аспірант

Google Scholar, ID Scopus

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *