Співробітники


д.т.н., проф. Шапорев Валерій Павлович

Науковий напрям – утилізація відходів виробництва металевого натрію

Google Scholar, ID Scopus

Ceytlin д.т.н., проф. Цейтлін Мусій Абрамович

Науковий напрям – Закономірності концентрації стічних вод за рахунок вторинних енергетичних ресурсів.

Google Scholar, ID Scopus

0Себко д.т.н, проф. Себко Вадим Вадимович

Науковий напрям – Створення нових методів і пристроїв контролю, показників якості обладнання машинобудування і хімічного машинобудування в процесі розробки, роботи і промислової експлуатації, задачі діагностики і моніторингу технічного стану об’єктів, що контролюються, контроль основних показників стану рідинних та газових середовищ

Google Scholar, ID Scopus

Zinchenko к.т.н., проф. Зінченко Марина Георгіївна

Науковий напрям – Розробка технології утилізації органічних відходів із отриманням органо-мінеральних добрив

Google Scholar, ID Scopus

Michaylichenko к.т.н., доц. Міхайличенко Вілімін Петрович

Науковий напрям – Інтенсифікація роботи випарних апаратів по упарюванню водних розчинів

Google Scholar

Moiseev к.т.н., проф. Моісеєв Віктор Федорович

Науковий напрям – Закономірності процесу зневоднення суспензій в полі відцентрових сил

Google Scholar, ID Scopus

Bayrach к.т.н., проф. Байрачний Володимир Борисович

Науковий напрям – Розробка дослідного електролізера

Google Scholar, ID Scopus

Kriveleva к.т.н., доц. Кривільова Світлана Павлівна

Науковий напрям – Дослідження процесу отримання гідроксилапатита

Google Scholar, ID Scopus

Samoylenko к.т.н., проф. Самойленко Наталія Миколаївна

Науковий напрям – Дослідження забруднення водних об’єктів фармацевтичними препаратами і їх похідними.

Google Scholar, ID Scopus

Nechiporenko к.т.н., доц. Нечипоренко Дмитро Ігорович

Науковий напрям – Дослідження процесів кипіння термолабільних розчинів в каналах гріючої камери випарних апаратів.

Google Scholar

Grin к.т.н., доц. Гринь Світлана Олександрівна

Науковий напрям – Утилізація та знешкодження техногенних відходів промислового виробництва.

Google Scholar

Raiko д.т.н., проф. Райко Валентина Федорівна

Науковий напрям – Закономірності концентрації стічних вод за рахунок вторинних енергетичних ресурсів.

Google Scholar

Pitak к.т.н., доц. Пітак Інна Вячеславівна

Науковий напрям – Дослідження процесу очищення газоповітряних сумішей в роторному апараті вихрового типа

Google Scholar, ID Scopus

Novogilova доц. Новожилова Тетяна Борисівна

Науковий напрям – Дослідження стану довкілля в районі розташування тваринницького комплексу

Google Scholar

Babenko ст. викладач Бабенко Володимир Миколайович

Науковий напрям – Дослідження модифікованого блоку регулярної насадки в ролі стабілізатора шару піни в колонних апаратах

Google Scholar

bublik к.т.н., доц. Манойло Євгенія Володимирівна 

Науковий напрям – Дослідження процесів гідродинаміки і масопередачі у відцентрових апаратах

Google Scholar

Vasiliev к.т.н. Васильєв Міхаіл Ілліч

Науковий напрям – Дослідження процесу розділення суспензій в полі дії відцентрових сил

Google Scholar, ID Scopus

Filenko к.т.н., доц. Філенко Олеся Миколаївна

Науковий напрям – Уловлювання аміаку і парникових газів при використанні комбінованого контактного пристрою

Google Scholar, ID Scopus

Tichomirova к.т.н., доц. Тихомірова Тетяна Сергіївна

Науковий напрям – Антикорозійний захист сталевих поверхонь полімерними матеріалами

Google Scholar, ID Scopus

foto к.т.н., доц. Шестопалов Олексій Валерійович

Науковий напрям – Підвищення екологічної безпеки виробництва соди; проектування апаратів очищення скидань і викидів, у тому числі біологічних.

Google Scholar, ID Scopus

Гетта Оксана Сергіївна, аспірант

Google Scholar

Баранова Антоніна Олегівна, асистент

Google Scholar, ID Scopus

Забіяка Наталія Анатоліївна, асистент

Google Scholar, ID Scopus

Грубнік Аліна Олегівна, асистент

Google Scholar, ID Scopus

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *