Новожилова Тетяна Борисівна

Новожилова Тетяна Борисівна

У 1998 році закінчила Харківський державний політехнічний університет за спеціальністю «Промислова екологія та охорона навколишнього середовища» і отримала кваліфікацію – інженер-хімік-еколог.

С 2000 р. працює викладачем кафедри ХТПЕ. Провідний лектор з дисциплін «Екологія», «Промислова екологія», «Техноекологія».

У 2003 успішно закінчила зимову школу «Практичні та методологічні аспекти викладання екологічних дисциплін у вищій школі» у Національному Університеті «Києво-Могилянська Академія». В тому же році зайняла ІІ місце у конкурсі «Молода людина року 2003» в номінації «Службовці».

У 2018 році отримала кваліфікацію – магістр з галузевого машинобудування за спеціальністю «Галузеве машинобудування».

Автор та співавтор понад 50 наукових та навчально-методичних праць серед з яких:

  1. Біотехнологічний захист та охорона навколишнього середовища: навч. посіб. / О.В. Шестопалов, І.В. Пітак, Т.Б. Новожилова та ін.– Харків: Технол. Центр: НТУ «ХПІ», 2016. – 218 с.
  2. Технологии обезвреживания и утилизации компонентов газовых выбросов: навч. посіб. / І.В. Хитрова, Т.Б. Новожилова, Д.І. Нечипоренко. – Харків: НТУ «ХПІ», 2016. – 132 с.
  3. Основы общей экологии : навч. посіб. / І.В. Хитрова, Т.Б. Новожилова. – Харків: ФОП Мезина В.В., 2017.– 254 с.
  4. Розрахунок і конструювання посудин і апаратів хімічної та харчової промисловості: підручник / В.П. Михайличенко, Д.І. Нечипоренко, Т.Б. Новожилова та ін. – Х.: Видавництво і друкарня ПП «Технологічний Центр», 2020.– 280 с.
  5. Інженерні системи водопостачання та водовідведення населених пунктів та підприємств: навч. посіб. / М.А. Цейтлін, В.Ф. Райко, О.В. Шестопалов, Т.Б. Новожилова, Д.І. Нечипоренко – Харків: ФОП Панов А. М., 2022. – 118 с.

Підвищення кваліфікації:

Державний науково-дослідний та проектний інститут основної хімії (НДІОХІМ), тема: «Екологічні особливості хімічних виробництв» 23.12.2020р. по 26.02.2021р. наказ №517С від 02.04.2021.

Член CFE-UA Європейської федерації хімічної інженерії

Член ГО «Всеукраїнська екологічна ліга»

У 2017 році нагороджена Департаментом науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації грамотою за сумлінну працю, високий професіоналізм, плідну науково-педагогічну діяльність, досягнуті успіхи у навчанні і виховані студентської молоді, вагомий внесок у підготовку висококваліфікованих фахівців.

Виконує обов’язки заступника завідувача кафедри з організаційної роботи.