Міжнародна діяльність

Міжнародна діяльність кафедри спрямовується  на розвиток і співробітництво із закордонними університетами та науковими закладами. Кожного року міжнародні зв,язки розширюються та змінюється, а напрямки взаємодії з міжнародною спільнотою змінюються у відповідності до актуальних та нагальних наукових питань. Діяльність кафедри у міжнародній сфері здійснюється за такими   напрямками

  • участь у освітніх європейських програмах та іншій грантовій діяльності;
  • співробітництво з закордонними навчальними установами;
  • підвищення кваліфікації викладачів та наукове стажування аспірантів;
  • міжнародні публікації викладачів і студентів та ін.

У 2012-2015 роках кафедра прийняла участь у освітній програмі TEMPUS, а саме  у  проекті  CENEAST – Реформування програм у  сфері містобудування на теренах Східного сусідства. У рамках програми у співробітництві з провідними європейськими університетами (Вільнюський технічний університет ім. Гедімінаса (Литва), Алма Матер Студіорум – Болонський університет (Італія), Солфордський Університет (Великобританія), Талліннський технічний університет (Естонія) та ін.) були реформовані навчальні плани кафедри та розроблено сучасне методичне забезпечення для нової дисципліни «Екологічно сталий розвиток міст».

Участь кафедри у освітній програмі ERASMUS+ передбачає академічну мобільність в європейські університети, що надають освітні послуги з підготовки здобувачів споріднених для закладів спеціальностей. Так, доц. Пітак І.В. прочитала ряд лекцій на екологічну тематику для студентів факультету хімічних технологій (кафедра інженерної екології) Каунаського технологічного університету.

Основним фокусом грантової діяльності кафедри у 2018 р. став проект «Інклюзія у співпраці», що здійснювався за фінансової підтримки Британської ради в Україні. Важлива соціальна значимість проекту об,єднала для його виконання викладачів, аспірантів та студентів, що навчаються на спеціальностях кафедри. Результатом здійснення цього проекту стало облаштування території будинків-інтернатів, де мешкають інваліди, та створення зон  психоемоційного комфорту.

У 2020/2021 році викладачі та студенти кафедри стали партнерами реалізації грантової заявки від відділу  преси, освіти та культури Посольства США в Україні «Best Educational Practices for Hearing Impaired Learners ».

Починаючи ще з 2016 р. кафедра здійснює плідне співробітництво з Поморською академією у Слупську (Польща), яке  надає можливості студентам спеціальності 101 «Екологія» інтегруватись у Європейський освітній простір, пізнавати культуру країни, вивчати польську та за бажанням англійську й німецьку мови. Навчання здійснюється за принципом академічної мобільності  протягом  семестру за напрямком «Охорона довкілля» і передбачає узгодженість предметів, які вивчають студенти. Крім того, співробітництво кафедри з академією поширюється на участь викладачів і аспірантів кафедри у ознайомленні з циклом он-лайн лекцій, які проводяться провідними  світовими  експертами за програмою “A + Lecture”, організованими  академією за проектом “Active University”.

В останній час підвищення кваліфікації викладачів здійснюється дистанційно у формі закордонного стажування. Так, у 2021-2022 рр. у Ягеллонському університеті (м. Краків, Польща) підвищили кваліфікацію за міжнародною програмою «Fundraising and organization of project activities in educational establishments: European experience»  доц.Тихомирова Т.С.,  доц. Філенко О.М. та доц. Бабенко В.М.  Крім того, доц.Бабенко В.М. підвищив свою професійну кваліфікації участю у циклі  семінарів від компанії  Clarivate Ukraine щодо пошуку та використанню у науковій і освітній діяльності світових інформаційних ресурсів.

Наукове стажування викладачів та аспірантів  кафедри – важлива складова міжнародної діяльності кафедри, яка реалізується у різних формах. Так, Єрмакович Ірина, навчаючись в аспірантурі, здійснила наукове стажування у лабораторії  Інституту спалювання аеротермальної реактивності  та довкілля (ICARE-CNRS), Орлеан, Франція. Також  за грантовою програмою  Вісбі Шведського інституту вона стажувалась за темою дисертації у Центрі аналізу та синтезу  в одному із найстаріших університетів Північної Європи та престижному світовому навчальному закладі –  Лундському університеті, а також  на кафедрі  школи освіти та довкілля у Крістіанстадському університеті (Швеція). У теперішній час доц.  Пітак І.В. проходить наукове стажування за напрямком «Інженерія навколишнього середовища» у Литовському енергетичному інституті, тема якого стосується актуальної екологічної проблеми.

За останні роки викладачі та аспіранти кафедри опублікували велику кількість  робіт у міжнародних виданнях, у тому числі тих, що входять у наукометричні бази даних Scopus. Також щорічно викладачі, аспіранти та студенти  подають  тези доповідей (близько 40) на  міжнародні наукові конференції.

Останні два роки викладачі кафедри стали  спікерами XVIII та  XIX Міжнародної школи-семінару «Сучасні педагогічні технології в освіті», що є новим цікавим напрямком діяльності.

Міжнародна діяльність кафедри знаходить своє відображення у залученні студентів  до участі у міжнародних наукових проектах та заходах. У  2019 році студенти Крутоус Діана, Гадаєва Юлія, Щербіна Ірина, Гур’єва Аліна взяли участь та   отримали сертифікати у міжнародному проекті «UPSHIFT Україна», що виконувався  під егідою UNICEF. Також студенти кафедри приймають участь у заходах Всесвітнього фестивалю науки «World Science Festival», стають волонтерами та координаторами міжнародних проектів,  наприклад, “World up cleaning day”.

Влітку 2022 магістр кафедри Гадаєва Юлія отримала грант на навчання у літній еколого-економічній школі у м. Відень, Австрія. Впродовж трьох тижнів Юлія опановує інструменти ефективної фінансової політики на різних рівнях управління сталим розвитком громад.

У жовтні 2023 викладач кафедри Тихомирова Т.С. стала учасницею міжнародної програми викладацької мобільності ERASMUS+ та відвідала Варшавську політехніку з циклом лекцій щодо концепції сталого розвитку та її практичного застосування інженерами під час їх професійної діяльності .