183 – ТЕХНОЛОГІЇ ЗАХИСТУ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

183 – ТЕХНОЛОГІЇ ЗАХИСТУ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Мета освітньої програми – підготовка інженерів –екологів, які мають комплекс знань та вмінь, практичних навичок в галузі конкретних технологій захисту довкілля, їх застосуванні на практиці, вміють оцінювати потенційні екологічні  ризики від впровадження нових виробничих технологій, мають фахові компетентності для модернізації існуючих технологій захисту довкілля та  створення нових на високому технологічному рівні  з урахування локальних можливостей.

КОНКУРСНА ПРОПОЗИЦІЯ «Технології захисту навколишнього середовища»

Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників: бакалавр

Інститут:
Галузь знань: 18 Виробництво та технології
Спеціальність: 183 технології захисту навколишнього середовища
Ступінь вищої освіти: Бакалавр
Тривалість навчання: 3 роки 10 місяців
Форма навчання: Денна
Вид фінансування: Бюджет, Контракт

Характеристика спеціалізації:

Підготовка інженерів – екологів, які мають комплекс знань та вмінь, практичних навичок в галузі конкретних технологій захисту довкілля, їх застосуванні на практиці, вміють оцінювати потенційні екологічні  ризики від впровадження нових виробничих технологій, мають фахові компетентності для модернізації існуючих технологій захисту довкілля та  створення нових на високому технологічному рівні  з урахування локальних можливостей.

Велика увага під час навчання приділяється опануванню студентами сучасних методів проектування та управління проектами, прикладних автоматизованих комплексів проектування, розвитку методів комерціалізації власних наукових розробок. Під час навчання студенти отримують також унікальну можливість розвинути власні soft skills для успішного працевлаштування

Можливості працевлаштування:

Інженери спеціальності високо цінуються у нашій країні та за її межами. Випускники кафедри працюють на промислових підприємствах Харківської області (Екотон, Екомаш, Еко-інвест, Екополімерпром, SolariS, ВАТ “Турбоатом», ВАТ «Зелені технології» та ін.), у відділах екології, науково-дослідних та проектних інститутах, в екологічній інспекції. Після безкоштовного стажування у Польщі студенти отримують запрошення на роботу у країнах ЕС

Важливі посилання:

 

На будь-які Ваші питання, пов’язані зі вступом, відповість:

Завідувач кафедрою ХТПЕ,

доцент к.т.н., Шестопалов Алексій Валерійович

Тел. 063-615-71-39, 099-778-39-18

(+38-057) – 707-66-81

професор, к.т.н., Моісеєв Віктор Федорович

(+38-057) – 707-62-57

доцент, к.т.н., Тихомирова Тетяна Сергіївна

Тел. 050-6-081-081